israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Joop Soesan

60% van de Israëlische bevolking denkt dat de toekomst van de democratie in gevaar is


Screenshot YouTube


Terwijl een nieuwe regering zich voorbereidt om de macht in de staat Israël over te nemen, heeft een onderzoek uitgevoerd door de vereniging "Yisod" aangetoond dat 60% van het Israëlische publiek denkt dat de toekomst van de democratie in de Joodse staat in gevaar is.


De studie, die woensdag werd gepubliceerd, werd uitgevoerd door "Geocartography" en ondervroeg een online panel van 621 universitair afgestudeerden in Israël. Bovendien omvatte de enquête een speciale concentratie van 202 respondenten in de leeftijd van 16-18 jaar, aldus The Jerusalem Post.


Van de ondervraagde Arabische afgestudeerden gaf 76% aan bezorgd te zijn over de Israëlische democratie. Onder joden gold hetzelfde voor 56%, maar daar werd een groot verschil waargenomen tussen religieuze en seculiere joden. 69% van de seculiere joden sprak zijn bezorgdheid uit over de toekomst van de Israëlische democratie, vergeleken met slechts iets meer dan een derde (34%) van de religieuze joden.


De studie vroeg de deelnemers om te reageren op de verklaring: "het is belangrijk dat de staat Israël democratisch blijft." Een overgrote meerderheid van de respondenten (94%) antwoordde bevestigend. Dit bleef zo ​​bij de religieuze respondenten, van wie 91% het ook eens was met de stelling.


Een van de kwesties waarover in Israël wordt gedebatteerd, is: "wat is de reikwijdte van het gezag van het Hooggerechtshof?" Moet de rechtbank beslissingen van de Knesset kunnen vernietigen? Een van de manieren waarop dit debat tot uiting komt, is door middel van een wetsvoorstel dat de override-clausule wordt genoemd. Als de clausule wordt aangenomen, zou de clausule een meerderheid van de MK's in staat stellen beslissingen van het Hooggerechtshof te herroepen.


In de enquête is ook aan dit probleem aandacht besteed. Hier komt de enorme kloof in mening tussen religieuze en seculiere Israëli's naar boven. Meer dan driekwart (78%) van het religieuze publiek vindt niet dat de rechtbank de bevoegdheid moet hebben om de Knesset wetgeving ongedaan te maken.


Van het seculiere publiek was slechts 26% het eens met hun religieuze tegenhangers.


Kortom, een minderheid van de volwassenen (45%) en een nog kleinere minderheid van de jongvolwassenen (34%) zijn van mening dat het Hof de wetgeving van de Knesset terzijde moet kunnen schuiven. Van de religieuze Israëli's was slechts 12% het ermee eens dat de rechtbanken deze bevoegdheid zouden moeten hebben.


Bovendien, volgens het onderzoek, terwijl slechts 46% van de religieuze Joden de "onafhankelijkheid van de rechtbanken" steunt, doet 84% van de seculiere Israëlische Joden dat.


De enquête stelde ook de vraag: "Bepaalt in een democratie de meerderheid alles, of zijn er beslissingen die zij niet kan nemen?" Geldt dit bovendien voor zaken “zoals besluiten die verband houden met de schending van mensenrechten en minderheden?”


De meerderheid van de ondervraagden vond van niet. Slechts 37% van de mannen en 20% van de vrouwen geloofde dat de meerderheid alles kan bepalen, zelfs als dat de rechten van minderheden in gevaar zou brengen.


Het standpunt tegen absolute meerderheid gold zelfs langs religieuze/seculiere lijnen, zij het dat de kloof iets groter was. Uit het onderzoek bleek dat 41% van de religieuze mensen tegenover slechts 23% van de seculiere mensen gelooft in meerderheidsregering.
112 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page
israelnieuws