top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Anti-Israël NGO's waaronder The Rights Forum, maken misbruik van het EU-mechanisme voor BDS


Al-Ramahi en Barghouti zitten respectievelijk links en rechts op de foto tijdens het BDS-seminar in het Europees Parlement. FOTO via NGO Monitor


Op 20 februari 2022 lanceerden meer dan 100 Europese en internationale NGO's, zelfverklaarde basisbewegingen en gepolitiseerde vakbonden een nieuwe BDS-campagne met de kop " #StopTradeWithSettlements ", waarin werd opgeroepen tot "een EU-wet die de handel met illegale nederzettingen voor eens en voor altijd zal beëindigen,” schrijft NGO Monitor in een nieuw onderzoek.


De activisten gebruiken een EU-mechanisme, "Europees burgerinitiatief" (ECI), dat "EU-burgers in staat stelt rechtstreeks deel te nemen aan de ontwikkeling van EU-beleid door de Europese Commissie op te roepen een wetgevingsvoorstel te doen." Volgens de Commissie moet een initiatief, om in aanmerking te komen voor overweging, "de steun krijgen van ten minste een miljoen EU-burgers uit ten minste zeven lidstaten" - waarna de Commissie "moet beslissen om al dan niet een wetgevingsvoorstel te doen, en leg de redenen voor die keuze uit.” (Lees voor meer informatie Europees burgerinitiatief – “ Hoe het werkt .”)


De organisatoren hebben geprobeerd hun campagne in te kaderen als niet specifiek gericht op Israël te doen lijken, nadat een eerdere herhaling door de Commissie was afgewezen. Een pleitbezorger van het Platform van Franse NGO's voor Palestina (PFP), een van de campagneleiders, en een groep die zich volledig wijdde aan een anti-Israëlische agenda, beweerde dat "het initiatief niets te maken had met de BDS-beweging".


Dergelijke beweringen zijn echter niet in overeenstemming met het bewijs, om de zaak te onderschatten. De initiatiefnemers van de campagne zijn allemaal BDS-activisten, inclusief huidige en voormalige hoge functionarissen van intens anti-Israëlische NGO's.


Zoals opgemerkt door Human Rights Watch (HRW), dat een leider is geweest van BDS-campagnes en andere vormen van onderscheid maken tussen Israël en dubbele standaarden, is het ECI “op een duidelijke manier van toepassing op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever”.


De campagnewebsite vermeldt slechts één specifieke situatie, "het bezette Palestijnse gebied en de illegale nederzettingen van Israël daar"; verwijst naar de "huidige wreedheden zoals Israëlische nederzettingen in bezet Palestina"; alle achtergrondafbeeldingen die op de website worden gebruikt, zijn afkomstig uit de Israëlisch-Palestijnse context; en de bijbehorende social mediamaterialen draaien allemaal om Israël. De website had oorspronkelijk een hoofdmenu-item over "Illegale Israëlische nederzettingen", maar deze sectie werd verwijderd kort nadat het initiatief formeel was gelanceerd (voor en na). Tot slot, in december 2021, beschreef PFP het project als een “ Europees burgerinitiatief (ECI) betreffende het verbieden van producten uit Israëlische nederzettingen.”


Bovendien ontving het initiatief €10.000 financiering van een particulier bedrijf dat eigendom is van een Palestijnse BDS-activist die ook leidinggaf aan een organisatie die banden had met de dominante Fatah groep (details hieronder). Het is redelijk om aan te nemen dat elke NGO achter de campagne extra kosten zal dragen als onderdeel van haar rol in de campagne; zo adverteerde PFP voor een bezoldigde stagiair om te helpen bij "de implementatie en uitvoering" van het EBI.


Dit initiatief maakt deel uit van een lange termijn campagne van ngo's om de EU en andere regeringen ertoe te bewegen stapsgewijs BDS-maatregelen tegen Israël te nemen, zoals de inspanning voor productetikettering in 2015.


Initiatief Organisatoren


Het lanceren van een EBI vereist "een groep organisatoren bestaande uit ten minste 7 EU-burgers die in 7 verschillende EU-landen wonen."


Elk van de organisatoren van #StopTradeWithSettlements is – volgens de lijst op de EU - website – een BDS-activist en/of een huidig ​​of voormalig senior lid van anti-Israëlische NGO's die anti-Israëlische verhalen promoten, zoals discriminerende BDS-campagnes, beschuldigingen van Israëlische apartheid en verzet tegen de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme. Dit laat er geen twijfel over bestaan ​​dat Israël het werkelijke doelwit van dit initiatief is.


Giovanni Fassina en Tom Moerenhout – respectievelijk “ Program Director ” en “Steering Committee” lid van European Legal Support Centre (ELSC), een in Nederland gevestigd initiatief van het Palestijnse NGO Network (PNGO) en Rights Forum . ELSC beweert "individuen en organisaties te verdedigen die worden geconfronteerd met valse en lasterlijke beschuldigingen van antisemitisme en repressie vanwege hun steun voor Palestijnse rechten en in het bijzonder voor BDS-maatregelen om deze rechten te bereiken."


  • PNGO is een overkoepelende organisatie die bestaat uit 142 Palestijnse NGO-lid organisaties, waarvan vele BDS-campagnes ondersteunen en/of banden hebben met de terreurgroep Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Meerdere PNGO-functionarissen hebben banden met terroristische organisaties en ten minste vijf PNGO-leden hebben functies bij door de EU aangewezen terreurorganisaties, onder meer als werknemers en/of bestuursleden. PNGO verdedigt ook de legitimiteit van het Palestijnse "verzet" en verzet zich tegen normalisatie met Israël en Israëli's. In 2019 weigerde PNGO naar verluidt “een EU-subsidieverzoek te ondertekenen dat als een van de criteria bepaalt dat begunstigden moeten weigeren om EU-hulp aan terroristische groeperingen of entiteiten over te dragen.”

  • The Rights Forum is een in Nederland gevestigde NGO die beweert dat het is opgericht als reactie op vermeende "onwrikbare" Nederlandse steun voor vermeende Israëlische schendingen van het internationaal recht. Het lobbyt bij de Nederlandse regering en de EU om de Palestijnse agenda te promoten. In 2022 heeft het Rechtenforum een ​​formeel verzoek ingediend bij Nederlandse universiteiten om documenten of informatie te verkrijgen over “institutionele banden met Israëlische universiteiten, instellingen en bedrijven en met organisaties die steun uitdragen voor de staat Israël”, waaronder Nederlands-joodse groeperingen; na kritiek op de antisemitische ondertoon weigerden de universiteiten gehoor te geven aan het verzoek.

Ana Sanchez Mera – Vanaf 2018 was Mera een senior BDS-activist uit Spanje en de coördinator van het BDS National Committee (BNC). In dat jaar werd haar de toegang tot Israël geweigerd vanwege haar BDS-leiderschap. Vanaf 2018 was Mera een senior BDS-activist uit Spanje en de coördinator van het BDS National Committee (BNC). In dat jaar werd haar de toegang tot Israël geweigerd vanwege haar BDS-leiderschap.


Claude Léostic - Huidig erevoorzitter en voormalig voorzitter van het Platform van Franse NGO's voor Palestina (PFP). Léostic is ook een senior lid van de pro-BDS-groep Association France Palestine Solidarité (AFPS).

  • PFP is een Franse netwerkvereniging die bestaat uit zo'n 40 Franse NGO's die actief zijn in het Arabisch-Israëlische conflict. Sommige van haar leden – zoals AFPS, Union Juive Française pour la Paix (UJFP) en Association of Academics for the Respect of International Law in Palestina – zijn actief in BDS-campagnes tegen Israël.

Martine Kleinberg – Voormalig voorzitter (2018) van de in Luxemburg gevestigde belangenorganisatie “Committee for Fair Peace in the Middle East” – CPJPO, die pleit voor “sancties tegen de staat Israël zolang deze het internationaal recht niet respecteert.”


Martin O'Quigley – Voormalig voorzitter van de Ierland-Palestina Solidariteitscampagne die “ de door Palestijnen geleide Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) ondersteunt en promoot ”, “tegen de ideologie van het feitelijk bestaande zionisme als een vorm van racisme gebouwd op de gewelddadige en voortdurende ontkenning van Palestijnse rechten”, en “steunt volledig het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar hun thuisland terug te keren.”


Jan Douwe Keulen – Voormalig directeur van The Rights Forum


Initiatief sponsor


De EU vermeldt Joy Hotels Ltd als sponsor en financier van het initiatief en stelt 10.000 euro ter beschikking. Joy Hotels Ltd is een Hongaarse hotelketen die eigendom is van een Palestijnse zakenman, Mazen Al-Ramahi. Tot 2018 was hij het hoofd van de Algemene Unie van Palestijnse Gemeenschappen in Europa (GUPCE), een organisatie die naar verluidt werd “ gedomineerd ” door het Fatah kader in de PLO.


Op 10 februari 2022, tien dagen voor de lancering van de campagne, citeerde een Arabisch artikel over de noodzaak om “de invoer van goederen uit nederzettingen gebouwd op Palestijnse gronden te voorkomen”, citeerde Al-Ramahi: “Mijn broeders en zusters, na het winnen in de Hof van Justitie van de Europese Unie en na onderhandelingen met de Europese Commissie, zetten we nu de laatste stap om de Commissie te dwingen een besluit te nemen dat de invoer van goederen uit de nederzettingen in de Europese Unie zou verbieden.”


In 2018 nam Al-Ramahi samen met Omar Barghouti deel aan een seminar in het Europees Parlement dat “de individuele EU-lidstaten opriep om de staat Palestina te erkennen en handelsembargo’s op te leggen op alle producten die worden geproduceerd door Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.”


Andere NGO-supporters


Zoals hierboven vermeld, hebben meer dan honderd Europese en internationale NGO's, gepolitiseerde vakbonden en andere groepen hun steun voor dit initiatief aangekondigd. Dit omvat Addameer en Al-Haq , twee Palestijnse NGO's die door Israël zijn aangewezen als " terreurorganisaties " omdat ze deel uitmaken van "een netwerk van organisaties" dat "namens" de PFLP opereert.


Andere opmerkelijke NGO-aanhangers van dit initiatief zijn onder meer Human Rights Watch en International and Federation for Human Rights (FIDH). HRW, dat in de VS is gevestigd, rapporteerde een jaarlijks budget van $ 129 miljoen, en heeft duidelijk de middelen om substantieel bij te dragen aan deze politieke campagne-inspanningen. Andere deelnemers zijn de Europese Coördinatie van Comités en Verenigingen voor Palestina (ECCP), Broederlijk Delen (België), Viva Salud , Association Belgo Palestinienne , Association France Palestine Solidarité (AFPS) en Trócaire (Ierland).


Elk van deze groepen heeft een lange staat van dienst in het uitkiezen van Israël en dubbele standaarden die worden gebruikt om de natiestaat van het Joodse volk te demoniseren. Bovendien ontvangen veel van deze politieke belangenorganisaties overheidsgelden, waaronder FIDH, Broederlijk Delen, Viva Salud en Trócaire .


124 weergaven0 opmerkingen

Bình luận


bottom of page