top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Bar-Ilan Universiteit en Technion richten nationaal onderzoeksinstituut in energieopslag op


Bar Ilan Universiteit. Screenshot YouTube


Bar-Ilan Universiteit en het Technion – Israel Institute of Technology - hebben een oproep gewonnen van het Ministerie van Energie voor de oprichting van een nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van energieopslag.


Het doel van het instituut is om de energiesector van Israël aan te moedigen een sprong voorwaarts te maken als antwoord op nationale strategische uitdagingen, met het oog op wereldwijde toepassingen, en om kaders van toekomstige experts in het veld op te leiden en de overdracht van innovatieve technologieën van de academische omgeving naar de industrie.


Het instituut wordt geleid door een gezamenlijke stuurgroep van het Ministerie van Energie, de onderzoeksinstellingen en externe partijen. De stuurgroep zal worden geleid door dr. Gideon Friedman, hoofdwetenschapper van het ministerie van Energie.


Prof. Doron Aurbach, wetenschappelijk directeur van het Energy and Sustainability Center van Bar-Ilan Universiteit, en prof. Yoed Tsur, directeur van het Grand Technion Energy Program (GTEP), zullen het nieuwe nationale energie-instituut leiden.


Het instituut zal worden opgericht met een budget van ongeveer NIS 130 miljoen (€ 35 miljoen) voor vijf jaar, waarvan het ministerie van Energie NIS 100 miljoen zal investeren en de winnende instellingen hebben toegezegd nog eens NIS 30 miljoen te investeren. De investering van het ministerie maakt de aanschaf van dure onderzoeksinfrastructuur en de vestiging van nieuwe laboratoria mogelijk.


Bij conventionele technologieën zorgt een groeiend energieverbruik voor de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Het doel van de staat Israël voor 2050 is een nationale energie-economie vrij van broeikasgasemissies. De manier om dit doel te bereiken is door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. De energieproductie uit deze bronnen is niet stabiel, maar fluctueert gedurende de dag. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het opslaan van energie in grote hoeveelheden vereist. Dit wordt een van de hoofdtaken van het nieuwe instituut.


Het instituut gaat onder meer onderzoek doen op de volgende gebieden: natrium-ionbatterijen die goedkoper en beter verkrijgbaar kunnen zijn dan lithium-ionbatterijen; verbetering van de prestaties van brandstofcellen; groene waterstof efficiënt produceren en veilig en gemakkelijk opslaan; solid state batterijen vrij van vloeistof en veiliger; op metaal-lucht gebaseerde batterijen zoals ijzer en zink die een zeer hoge energiedichtheid hebben; nieuwe kabels met een groter vermogen om elektrische energie over te brengen en een zeer hoge vermogensdichtheid; en flowbatterijen die een grote opslagcapaciteit hebben.

Het gebied van energieopslag is van groot belang voor de transitie van de economie naar schone energie. Energieopslag zal een toenemende integratie van hernieuwbare energie, die slechts een deel van de dag beschikbaar is, mogelijk maken.

Dr. Gideon Friedman, Chief Scientist van het Ministerie van Energie: "Het gebied van grootschalige energieopslag is een van de belangrijkste uitdagingen voor de sterke integratie van hernieuwbare energiebronnen. Het nieuwe energie-instituut zal Israël in staat stellen een leider te worden in het veld, in vervolg op de extra inspanningen van het ministerie op het gebied van opslag. Voor het eerst wordt een instituut opgericht dat zal worden geleid door een stuurgroep bestaande uit een combinatie van leden uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.'

Prof. Arie Zaban, voorzitter van de Bar-Ilan University, een expert op het gebied van hernieuwbare energie, zei dat de klimaatcrisis niet langer alleen gaat over artikelen in de vakliteratuur, maar over een kwestie die ons dagelijks leven beïnvloedt. "De overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie met een aanzienlijke opslagcapaciteit is een sleutelcomponent in het omgaan met de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zal het de staat Israël energie-onafhankelijkheid en veiligheid brengen. Ik dank het ministerie van Energie voor zijn aanzienlijke vertrouwen in de onderzoeksteams en voor deze bijzondere samenwerking tussen Technion en Bar-Ilan University."

Prof. Uri Sivan, president van Technion, verwelkomde het initiatief en de steun van het ministerie van Energie en zei dat "het aanpakken van de klimaatcrisis, een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw, multidisciplinaire samenwerking vereist die disciplinaire en institutionele grenzen overschrijdt. De klimaatcrisis zal voor een groot deel een energiecrisis. Het aanpakken ervan vereist brede academische samenwerking en partnerschappen met de industrie en overheidsinstanties. Binnen het instituut zullen innovatieve onderzoeksinfrastructuren worden opgezet die alle onderzoekers in Israël ten goede zullen komen. Dit is zeer belangrijk nieuws en ik twijfel er niet aan dat deze stap, geïnitieerd door het Ministerie van Energie, ons naar een betere, schonere en gezondere toekomst zal leiden."

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page