top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Bas Belder: Geen podium voor antisemitische BDS-beweging op Nederlandse universiteiten!De BDS-beweging is niet antisemitisch, beweerde haar voorman Omar Barghouti vorige week op de Universiteit Groningen. Begin maart leverde hij tijdens een webinar met geestverwanten zelf het tegenbewijs: BDS richt zich exclusief tegen Israëlische Joden. Kortom, de BDS-beweging opereert antisemitisch in haar “antinormalisatie campagne” tegen Israël.


De jongste ontmaskering van Barghouti komt van de Duitse publicist Stefan Frank in Mena-Watch (19 maart 2023). Eerst wijdt Frank enkele passages aan intellectuele landgenoten die het antisemitisme bij de boycotbeweging gewoonweg loochenen. Hij citeert daarbij de bekende pedagoog/publicist Micha Brumlik. De laatste stelde dat zodra er bewijs zou komen dat de BDS-beweging christelijke of islamitische Israëlische staatsburgers niet boycot, maar alleen Joodse Israëli’s, “mijn antwoord op de vraag of BDS antisemitisch is, verandert in dat geval”.


Deze stellingname voorziet Stefan Frank van een snedig commentaar: “Als we ons tot één geval willen beperken, hoe zou dat zijn met Sara Temish, de echtgenote van de BDS-leider en chefdemagoog Omar Barghouti? Zij is Arabische Israëli. Dankzij haar bezit Barghouti een verblijfsrecht in Israël. Dat Omar Barghouti zijn vrouw boycot omdat ze Israëlische is, is tenminste publiekelijk niets bekend.”


Op deze saillante persoonlijke achtergrond van Omar Barghouti gaat ook het CIDI-verslag van diens Groningse optreden in. In het hoge noorden van ons land betitelde hij de Joodse staat maar liefst 28 keer als “colonial settler” tijdens zijn speech en de vragenronde. Fijntjes merkt CIDI (zie website) hierbij op: “Ondertussen heeft hij wel zijn academische opleiding gevolgd aan de Universiteit Tel Aviv en woont hij samen met zijn vrouw in het Israëlische Akko. Dit laat hij in gesprekken achterwege, omdat dit niet in het apartheids narratief past.”


Maar nu naar het doorslaggevende bewijs dat Omar Barghouti hoogstpersoonlijk levert voor het antisemitische karakter van de BDS-beweging. “Behulpzaam en loffelijk”, sneert Frank in Mena-Watch. Dit Barghouti bewijs is te vinden op de website van de pro-Israël-blogger Elder of Ziyon. Die website geeft een fragment weer van Barghouti’s bijdrage aan een webinar van 3 maart 2023 onder de titel “Tegen normalisatie van Israël en het Zionisme”. Onder “normalisatie van Israël” verstaat Barghouti, “de deelname aan elk project, elk initiatief of activiteit, ter plaatse of internationaal, waarbij op hetzelfde platform Arabieren –Palestijnen inbegrepen- en Israëli’s, hetzij instituties of particulieren, tezamen worden gebracht”.


In aansluiting op deze definiëring van “normalisatie van Israël” preciseert Barghouti ook wat de term “Israëlische zijde” volgens de BDS-richtlijnen uit 2007 inhoudt: “Israëlische zijde heet Joodse Israëli’s respectievelijk Joodse Israëlische instituties.”


Wanneer dus Israëlische Arabieren of Israëlische christenen elkaar treffen is er in de optiek van Barghouti geen sprake van ‘normalisatie’. Deze ‘misdaad’ geldt slechts voor ontmoetingen met Joden, concludeert de Elder of Ziyon. BDS betekent derhalve het boycotten van Israëli’s in zoverre zij Joods zijn, vult Stefan Frank aan.


Een dergelijke boycot zou in veel landen niet worden geaccepteerd, aldus de Duitse publicist. Hij noemt als voorbeelden Duitsland en Oostenrijk. Juist daarom legt de BDS-beweging in Duitsland de nadruk op “de warenboycot”. En om precies dezelfde reden liegt Barghouti er tegen de Duitse pers op los, poneert Frank. Zo zei de BDS-chef tegen een ijverig knikkende Duitse journalist: “In de Palestijnse boycot roepen wij er niet toe op individuele personen te boycotten. Het is slechts een boycot van instituties die gemene zaak maken. Het thema identiteit is hier niet belangrijk. Het komt erop aan of men betrokken is bij misdaden, bij schendingen van de mensenrechten.”


Intussen weten we uit Barghouti’s eigen mond, zij het tegen een ander publiek (!), dat geen Arabier waar ook ter wereld samen met een Israëlische Jood aan enige “activiteit” mag deelnemen. Barghouti natuurlijk uitgezonderd, merkt Mena-Watch op. Hoe had hij anders filosofie kunnen studeren in Tel Aviv?


Hoe dubbelhartig Barghouti opereert, blijkt nog eens bij zijn argumentatie voor een Gronings gehoor waarom BDS niet antisemitisch zou zijn: “Er zitten ook Joden bij BDS, we werken samen met een aantal Israëlische organisaties én wij strijden alleen voor vrijheid van het Palestijnse volk. Wij zijn niet tegen de vrijheid van het Joodse volk.”


Echter, van de vrijheid van het Joodse volk om in een eigen staatsverband te (willen) leven, wenst Omar Barghouti onder geen beding te weten. Tien jaar geleden al keerde hij zich openlijk en “beslist tegen een Joodse staat op enig gebied van Palestina”. Immers, zo argumenteerde Barghouti verder, “een Joodse staat in Palestina in enige vorm kan alleen maar in strijd zijn met de grondrechten van de inheemse Palestijnse bevolking en daarmee een systeem van raciale discriminatie vereeuwigen waartegen wij ons categorisch verzetten.”


Waarschijnlijk zal Barghouti in Groningen ook niet verteld hebben (dubbelhartig genoeg) dat hij twee voorwaarden stelt aan coöperatie met de “Israëlische zijde”: oppositie tegen Israëls bestaan als een Joodse staat én activiteiten dienen anti-Israël te zijn.


Nederlandse universiteiten die de BDS-beweging faciliteren, promoten antisemitisme. Zij zouden evengoed moeten bedenken dat binnen de BDS-gelederen zich ook bekende Palestijnse terreurorganisaties ophouden: Hamas, Islamitische Jihad en Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. En wel in leidende posities. Het is hoog tijd voor een academisch koerswijziging in ons land: geen podium voor BDS op Nederlandse universiteiten!


Bas Belder, historicus190 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page