top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Begrotingstekort Israël gedaald naar NIS 149,2 miljard (€58 miljard) economie trekt aan


Ter illustratie. Screenshot YouTube


Het ministerie van Financiën meldt dat de economie van Israël zich blijft herstellen en het begrotingstekort blijft dalen naarmate de overheidsinkomsten sterk stijgen. Het cumulatieve tekort voor de twaalf maanden tot eind mei bedroeg 149,2 shekel (€ 58 miljard) ofwel 10,5% van het bbp, tegen 158,9 miljard shekel (€ 62.80 miljard) of 11,2% van het bbp eind april.


Na een toename als gevolg van de coronaviruspandemie, begon het tekort in maart af te nemen, toen het cumulatieve tekort over twaalf maanden daalde tot 12,1% van het bbp ( 169,4 miljard shekel ) van 12,4% in de twaalf maanden tot eind februari.


Volgens het ministerie is de belangrijkste reden voor de vermindering van het tekort de stijging van de overheidsinkomsten, die sinds het begin van het jaar 164,4 miljard shekel bedroegen, een stijging van 30% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2020.


De overheidsuitgaven blijven hoog en bedragen NIS 199,2 miljard sinds begin 2021, een stijging van 15,5% ten opzichte van dezelfde periode van 2020, dit ondanks het feit dat de hoeveelheid hulp voor de Covid-pandemie begint te dalen.


Het ministerie van Financiën voorspelde in haar meest recente prognose dat het begrotingstekort tegen het einde van het jaar zou dalen tot 8,8%, maar dit cijfer zal nu naar verwachting lager zijn en het ministerie van Financiën zal naar verwachting zijn prognose over een enkele maanden positief herzien.

22 weergaven1 opmerking

1 Comment


HansLa23+
Jun 10, 2021

Quite a lot compared to EU standards

Like
bottom of page