top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

De grootschalige 'Chariots of Fire'-oefening van de IDF van een maand is afgerond


Foto IDF-woordvoerderseenheid


De grootschalige oefening van de "Chariots of Fire" van een maand is beëindigd. De deelnemende troepen aan de oefening, waaronder zowel reguliere als reserve IDF-soldaten van de Generale Staf tot het tactische niveau, oefenden gelijktijdig met het omgaan met operationele uitdagingen en opkomende situaties in verschillende gevechtsarena's, met een focus op de noordelijke arena.


Vrijdagochtend, na de terugkeer van al het deelnemende IDF-personeel naar Israël, werd een militaire ceremonie gehouden om de oefening in de haven van Haifa af te sluiten. De ceremonie, bijgewoond door de chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi, werd geleid door de commandant van JCOM en de commandant van de militaire colleges, MG Itai Veruv, en werd bijgewoond door commandanten en soldaten die terugkeerden naar Israël.


Foto IDF-woordvoerderseenheid


IDF-commandanten spraken hun dankbaarheid uit voor het immense werk dat door soldaten tijdens de oefening is uitgevoerd, en prezen hun vastberadenheid, professionaliteit en vermogen om de verschillende uitdagingen aan te gaan die tijdens de oefening werden gepresenteerd.


Eerste week van de oefening "Chariots of Fire":

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De eerste week van de oefening lag de nadruk op het versterken van multidimensionale verdedigingsstrategieën, terwijl ook het omgaan met actieve gevechtszones in meerdere arena's en operationele evenementen. Dit deel van de oefening onderzocht de bereidheid en het vermogen van de IDF om over te gaan van routinematige naar operationele activiteit, evenals het omgaan met opkomende scenario's.


Tweede week van de oefening "Chariots of Fire":

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De tweede week van de oefening begon met een onaangekondigde evaluatie door de chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi, die de gereedheid van de Israëlische marine onderzocht. Er werden aanvullende oefeningen gehouden met als doel het versterken en verdedigen van het Israëlische thuisfront, het overdragen van logistiek materieel tijdens gevechten, het voorbereiden van de inzet van IDF-eenheden en een effectieve luchtverdediging. Tegelijkertijd versterkte de oefening de defensieve capaciteiten van de IDF in de noordelijke en zuidelijke arena's.


Gedurende de week werden geavanceerde en innovatieve capaciteiten gedemonstreerd die oorspronkelijk waren ontwikkeld om bedreigingen in zowel de cyber- als de spectrumdimensies te dwarsbomen. De Israëlische luchtmacht oefende ook slagkracht en luchtverdediging uit voor scenario's met meerdere arena's. Het IDF Southern Command simuleerde de ontwikkeling van scenario's in de Gazastrook, waarvoor de mobilisatie van reservesoldaten nodig was om de versterking van de defensieve capaciteiten en operationele missies te vergroten. Het hoofdkwartier van het Zuidelijk Commando implementeerde inzichten die waren verkregen uit Operatie "Guardian of the Walls", evenals recente operationele plannen met betrekking tot de Gazastrook. Als onderdeel van de oefening is voor het eerst een incident met gevaarlijke stoffen gesimuleerd. Verder is er door de Search and Rescue Brigade een aantal reddingsscenario's geoefend.


Derde week van de oefening "Chariots of Fire":

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De derde week van de oefening begon met een nieuwe onaangekondigde beoordeling door de chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi, die het Home Front Command en de Israëlische luchtmacht onderzocht in het licht van onverwachte opkomende scenario's. Deze oefeningen omvatten de gezamenlijke training van manoeuvreervaardigheden samen met vuursteun van verschillende afdelingen en eenheden, en versterkten de defensieve capaciteiten van de IDF in de noordelijke arena in het licht van verschillende noodsituaties aan het thuisfront.


Een aantal eenheden van de Israëlische luchtmacht voerden de luchtoefening "Lethal Arrow" uit, die gevechtsscenario's in de noordelijke arena en andere arena's simuleerde. De 162e “Steel Formation” Division hield een oefening in het noorden die de divisie voorbereidde op grondmanoeuvres in een campagne. Als onderdeel van de oefening werden nieuwe innovaties en veranderingen geactualiseerd die zullen leiden tot de snelle ontkenning van vijandelijke vermogens, het snel en nauwkeurig sluiten van cirkels, het activeren van vuursteun, het verzamelen van inlichtingen en geavanceerde manoeuvreercapaciteiten.


Het Centrale Commando van de IDF simuleerde uitgebreide operationele scenario's, terwijl het doorging met het uitvoeren van voortdurende inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding als onderdeel van Operatie "Break the Wave". Gedurende de week werden verschillende operationele gebeurtenissen gesimuleerd door de Israëlische marine. Bovendien werden er multi-arena logistieke capaciteiten geboord, die tot doel hebben IDF-implementaties te ondersteunen en hen de mogelijkheid te bieden om een ​​uitgebreide campagne uit te voeren.


De Directie Inlichtingen (J2) heeft voor het eerst gebruik gemaakt van het Centrum voor Defensie en Manoeuvre. De voorbereidingen omvatten vertegenwoordiging van alle veiligheidseenheden, en haar rol was om hoogwaardige en relevante informatie te produceren die toegankelijk was voor de manoeuvrerende soldaat aan het operationele einde. Bovendien oefende de "Doelcoördinator" van de Inlichtingendienst met het coördineren van stakingen over een verscheidenheid aan operationele plannen, terwijl hij de "Doelbank" liet groeien.


Het Technologisch en Logistiek Directoraat (J4) trainde de inzet van een logistiek netwerk met meerdere arena's dat IDF-implementaties ondersteunt en de mogelijkheid biedt om een ​​uitgebreide campagne uit te voeren. Bovendien werd het operationele programma "Axis of Axes" voor het eerst geoefend en getraind in het omgaan met opkomende scenario's, reddingsscenario's en bouwwerkzaamheden. Aan de oefening namen soldaten deel van gevechts-, logistiek-, politie-, medische en technische eenheden.


Vierde en laatste week van de oefening "Chariots of Fire":

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De laatste week van de oefening begon met de oefening "Beyond the Horizon / AGAPINOR", die werd gehouden in Cyprus. Deze unieke en eerste-in-zijn-soort oefening omvatte zowel regulier als reserve militair personeel van de 98th “Fire Formation” Division, squadrons van de Israëlische luchtmacht, speciale eenheden van de Israëlische marine en grondtroepen, en extra eenheden van de Inlichtingendirectoraat (J2) en het J6- en cyberdefensiedirectoraat. De oefening werd gehouden in samenwerking met de Cypriotische Nationale Garde en versterkte de band tussen de legers van de twee naties. De IDF en de Cypriotische Nationale Garde trainden ook samen in het Tactical Training Centre (TTC) in Tze'elim, Israël.


De oefening werd uitgevoerd door het Urban Warfare Training Center en simuleerde onverwachte real-world scenario's op onbekend terrein, met als doel het niveau van paraatheid van de IDF tijdens gevechten te vergroten.

Foto IDF-woordvoerderseenheid


Als onderdeel van de oefening hield het IDF JCOM-hoofdkwartier toezicht op wijdverbreide operationele inspanningen om commandocentra diep in vijandelijk gebied over verschillende terreinen aan te vallen. Dit werd gedaan door middel van samenwerking tussen de 98th Division, de Israëlische luchtmacht, de Israëlische marine en speciale eenheden.


Meerdere hoge Israëlische functionarissen woonden de oefening in verschillende stadia bij, waaronder de premier, dhr. Naftali Bennett, de minister van Defensie, dhr. Benny Gantz, en leden van de Knesset's Foreign Affairs and Defense Committee. Leden van het veiligheidskabinet van Israël hielden ook een diepgaande discussie op het IDF-hoofdkwartier waar ze operationele zaken bespraken, plannen goedkeurden en spraken over statusupdates.

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De oefening werd geleid door de "Operationele Klok" van het Directoraat Operaties (J3), die toezicht hield op de operationele procedures op het hoofdkwartier van de generale staf. Dit werd gedaan om het operationele systeem van de IDF en de gereedheid van het directoraat voor een mogelijke campagne te verbeteren en te trainen.


Tijdens de plannings- en initiatiefasen van de oefening werd een evaluatie- en leerproces uitgevoerd met als doel de gereedheid en operationele capaciteiten van de IDF te verbeteren. Dit omvatte evaluatie- en leerprocessen op alle niveaus van militair personeel dat dienstdoet in de IDF, inclusief wekelijkse analyses gehouden door het Generale Stafforum en de oprichting van gezamenlijke onderzoeks- en leertaakgroepen. Deze groepen werden geleid door brigadegeneraal en generaal-majoor uit verschillende takken van zowel reguliere als reservedienst, om de operationele processen in de IDF te onderzoeken. De conclusies en lessen zullen worden samengevat en toegepast na voltooiing van het analyseproces.

Foto IDF-woordvoerderseenheid


De chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi: "Ongeveer een uur geleden heeft de IDF een oefening van een maand afgerond en de laatste soldaten zijn net terug uit Cyprus. Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor degenen die hebben deelgenomen aan de oefening."


"Ik heb jullie de hele maand gezien. Ik zag professionaliteit, gedrevenheid en een uitstekende geest. We zijn gisteren al begonnen met het analyse- en leerproces en er kunnen al twee conclusies worden getrokken: ten eerste dat er een groot gevoel van samenwerking is tussen de afdelingen en eenheden van de IDF, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en kameraadschap. Dit is echte macht. Ten tweede is er een zin die de commandanten tijdens de oefening vele malen herhaalden, het "gevoel van bekwaamheid", dat werd vastgesteld door de oefening."

Foto IDF-woordvoerderseenheid


"De IDF sluit deze maand af met een groter vertrouwen in zijn capaciteiten en veel vertrouwen in zijn vermogen om te presteren. Na deze maand is de IDF scherper, meer gecoördineerd en meer gemoderniseerd en voorbereid."


"En alsof dat nog niet genoeg was, zijn we de hele maand door het terrorisme in Judea en Samaria blijven dwarsbomen en hebben we speciale operaties uitgevoerd in alle sectoren. Ik juich en waardeer jullie allemaal."


Hoofd van het Directoraat Operaties (J3), MG Oded Basiuk: “De IDF beëindigt de maandlange oefening “Chariots of Fire” - een van de meest uitgebreide oefeningen die we ooit hebben uitgevoerd. Het doel van de oefening was om de capaciteiten van onze soldaten te testen en de gereedheid van de IDF voor elk mogelijk scenario te vergroten. Het unieke van de oefening kwam voort uit het vermogen om de hele IDF voor een langere periode uit te dagen op een diepgaande en multi-arena manier, waaronder waarschuwingsoefeningen en verdedigingsoefeningen aan het thuisfront en scenario's voor langeafstandsgevechten. Door de langere duur van de training kon de IDF leren, lessen trekken en inzichten toepassen die tijdens de oefening waren opgedaan. De oefening werd gehouden met deelname van alle IDF-commando's, afdelingen en directoraten. Het werd ook gehouden in samenwerking met relevante overheidsinstanties en omvatte zowel reguliere, vaste en reservemilitairen. Tijdens de oefening zette de IDF zijn defensieve inspanningen voort om de veiligheid te handhaven. De IDF blijft op een constant niveau van paraatheid in het licht van meerdere operaties en campagnes in verschillende arena's.”


Foto IDF-woordvoerderseenheid


Commandant van JCOM en commandant van de militaire colleges, MG Itai Veruv: "Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog schreef Alterman het gedicht 'Parking Night' met een boodschap van een uitdaging die duidelijk zichtbaar is in de moderne tijd: het slagveld - de oorlog.

" Het werk dat nodig is om de Israëlische natie te creëren, bestaat uit ingewikkelde details, schijnbaar marginale inspanningen, innovatief denken, slapeloze nachten, gemeenschappelijke belangen, de bewegingen van menigten en de prestaties van individuen. Als gevolg van die details zal de natie opstaan ​​en blijven groeien."


De "eenheid van de IDF" werd gebouwd in de lucht, op zee, op het land, via cyberdefensie en in inlichtingenarena's, en met de hulp van plannings- en logistieke initiatieven. Uiteindelijk verbeteren van de takken van de IDF en hun vermogen om vooruit te komen in het aangezicht van de vijand en bedreigingen."


"We hadden het grote voorrecht om deel te nemen aan het vergroten, uitoefenen en verbeteren van de capaciteiten van de IDF voor de dag dat een commando wordt gegeven."

Foto IDF-woordvoerderseenheid

64 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page