top of page
  • Bas Belder

Hezbollah, terroristen als meestervervalsers. Een column van Bas Belder


Screenshot YouTube


Naar schatting van Israëlische politie-experts vervalste de Libanese terreurorganisatie Hezbollah in het eerste decennium van deze eeuw voor niet minder dan 50 miljoen aan dollarbiljetten. Een andere schatting noemt overigens het dubbele bedrag. Hoe dit zij, deze zogeheten “superdollars” zijn extreem lastig van echte, legale dollars te onderscheiden.


Deze informatie is ontleend aan een nieuwe studie over de namaakindustrie die Hezbollah wereldwijd bedrijft. Auteur is de onafhankelijk onderzoeker Gil Riza. Diens bevindingen zijn dezer dagen gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor Veiligheidsstudies in Tel Aviv.


Naar bekend is de Islamitische Republiek Iran de belangrijkste geldbron voor Hezbollah. Tot de aanvullende geldbronnen behoort ook een uitgebreide infrastructuur voor namaakgoederen die reikt van het Midden-Oosten tot Latijns-Amerika, de VS en Europa inbegrepen. Onder deze vervalsingen vallen cd’s, kleding, voedsel, sigaretten, medicijnen, bankbiljetten en documenten. Zij leveren Hezbollah door de jaren heen honderden miljoenen dollars op.


Riza heeft zich juist op dit criminele aspect van Hezbollahs geldwerving gericht omdat het in het academisch onderzoek nauwelijks aan bod komt en ook de justitiële autoriteiten in veel landen zich veeleer richten op misdaden met een prominenter sociaal, juridisch en economisch profiel zoals de drugshandel. Kortom, Hezbollahs globale netwerk van namaakproducten blijft ten onrechte onderbelicht. Vandaar Riza’s onderzoek naar Hezbollahs onvermoeibare zoektocht naar lucratieve nepartikelen.


Over het doel van Hezbollahs geldjacht is Riza volkomen helder: het op de been houden van een formidabele strijdmacht tegen Israël én uitbreiding van de eigen machtssfeer binnen Libanon, ook als sociale actor.


Achter dat sociale gezicht gaat echter het naakte feit schuil dat Hezbollah al in 2018 door de VS tot een van de vijf grootste criminele organisaties ter wereld werd verklaard. Ondanks het gebrek aan precieze cijfers (wellicht een miljard dollar per jaar) is het duidelijk dat Hezbollah enorme inkomsten betrekt van internationale cirminele activiteiten zoals drugshandel, wapensmokkel en namaakproducten, concludeert expert Riza.


Ondertussen lopen de vervalsingsoperaties van Hezbollah langs diverse routes. Dat gebeurt direct, door eigen vervaardiging en vermarkting van namaakgoederen. Ook verzenden andere landen, die Hezbollah steunen, nepartikelen en vals geld naar de terreurbeweging voor verdere distributie en verkoop. Denk hierbij aan Iran! Daarnaast staan individuele aanhangers van Hezbollah een deel van hun criminele inkomsten af aan de Libanese pion van Teheran. En dan zijn er nog criminele organisaties en personen in diverse landen zoals China, Argentinië, Canada en Brazilië die betrokken zijn bij de vervalsing van goederen, geld en documenten en, al dan niet bewust, samenwerken met Hezbollah en haar handlangers.


Riza vat de situatie kort en krachtig samen: “Hezbollahs vervalsingsindustrie is een integraal deel van het internationaal crimineel netwerk dat de organisatie bedrijft. Dat netwerk omspant de wereld, maar is geconcentreerd in gebieden zoals Latijns-Amerika, Europa en Afrika. Het belangrijkste centrum van Hezbollah voor vervalsingen is gesitueerd in Ciudad del Este in het zuid-oosten van Paraguay, op het snijpunt van de driehoek waar de grenzen van Argentinië, Brazilië en Paraguay samenkomen.”


Exact daar, in Ciudad del Este, bevindt zich een van ’s werelds prominentste misdaadcentra, waar grote hoeveelheden goederen worden nagemaakt, vervalst en gesmokkeld. Ciudad Del Este heet daarom niet voor niets het belangrijkste financieringscentrum voor islamitische terreur buiten het Midden-Oosten.


Van tijd tot tijd deinst Hezbollah er niet voor terug zijn illegale producten in eigen winkels te verkopen. Dat gebeurde in Los Angeles en Ciudad del Este. Invallen van politie leverden het bewijs dat het hier geen reguliere zaken betrof. Tot de vangst behoorden niet alleen namaakartikelen, maar evengoed duizenden illegale dollars, wapens plus, veelzeggend genoeg, vlaggen en symbolen van Hezbollah.


Tot de prominente namaakproducten van Hezbollah, hetzij zelf gefabriceerd of verkregen via smokkel van andere vervalsers, behoren nepmedicijnen (viagra!). Elke dag worden in Libanon in Hezbollah-bedrijven honderdduizenden neppillen in diverse variaties geproduceerd en over het hele Midden-Oosten gedistribueerd. Dat levert Hezbollah honderden miljoenen dollars over de jaren op.


En passant verhandelt Hezbollah tegelijkertijd namaakmedicijnen van Libanese firma’s als City Pharm, New Allpharma en International Pharma Group. Die importeren de nepmedicijnen uit Azië (China!) en transporteren ze naar Europa. Herpakking volgt daar met het stempel “made in Europe”…


Een bijzondere vermelding qua namaakpillen, zeg naar gerust levensgevaarlijke drugs, verdient stellig de massale productie van Captagontabletten door Hezbollah. Dit stimuleringsmiddel, wel “de jihadistendrugs” of “de cocaïne van de armen” genoemd, brengt ook honderden miljoenen dollars in het Hezbollah-laatje. Overigens worden de Captagontabletten vooral in Syrië geproduceerd en ook via Hezbollah verhandeld.


In 2015 deed Hezbollah een vergeefse poging Captagontabletten Israël binnen te smokkelen. De douane ontdekte honderden pillen in sigarettenboxen. Wellicht ging het hier om een eerste test van Hezbollah. De Libanese terreurbeweging probeert in elk geval constant verschillende soorten drugs de Joodse staat binnen te krijgen, aldus onderzoeker Riza. De opzet van Hezbollah is evident: verzwakking/ondermijning van de Israëlische samenleving. De presentie van de Israëlische strijdkrachten aan de grens met Libanon en Syrië heeft tot dusverre een grootscheepse poging tot Capatagonsmokkel verhinderd.


Ging Iran Hezbollah voor in de productie van namaakmedicijnen, hetzelfde geldt voor de vervalsing van buitenlandse gelden, voorop de Amerikaanse dollar. Tussen haakjes: ook de euro hebben Iran en Hezbollah in het vizier!


Met Iraanse hulp draaien de geldpersen rond Baalbek in Libanon tussen de 18 en 20 uur per dag om voor een maximale productie van “superdollars” ter snelle distributie zorg te dragen. Volgens schattingen van Israëlische inlichtingendiensten vervalste Hezbollah in de eerste tien jaar van deze eeuw niet minder dan 50 miljoen dollar. En wel op zo’n nauwgezette wijze dat Israëlische politielaboratoria de vervalsingen erg lastig konden identificeren. Amerikaanse experts slaagden daar beter in en kwalificeerden deze dollarvervalsingen als het product van nauwe samenwerking tussen Hezbollah, Iran en Noord-Korea.


Het behoeft geen verbazing te wekken dat Hezbollah natuurlijk getracht heeft de Israëlische markt te overspoelen met valse dollarbiljetten. Echter, de Israëlische veiligheidsdiensten en politie-eenheden waren/zijn op hun hoede. Dat was eveneens het geval met de honderdduizenden vervalste dollars die Hezbollah naar Palestijnse terreurorganisaties wist te sluizen. Dat nepgeld werd gelokaliseerd en geconfiskeerd bij herhaalde overvallen op Palestijnse terreurcentra.


Gil Riza concludeert uit zijn belangwekkende onderzoek dat hoewel het effect van Hezbollahs namaakindustrie op de Israëlische economie weliswaar niet van betekenis is, de terreurorganisatie juist dankzij lucratieve criminele activiteiten haar militaire en terreurpotentie tegen Israël versterkt. Hij roept daarom op tot een vastberaden internationale campagne tegen Hezbollahs wereldwijd vertakte vervalsingsnetwerk. Bepaald geen louter Israëlische noodzaak!


Veelzeggend is de fatwa die religieuze vraagtekens bij sjiitische criminele praktijken van Iran en zijn beschermeling Hezbollah moest wegnemen: “Wij maken drugs voor Satan – Amerika en de Joden. Als wij ze niet met geweren kunnen doden, dan zullen we ze met drugs doden.”


Bas Belder, historicus


214 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page