top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

IDF: onderzoek wijst uit dat er geen connectie is tussen IDF activiteit en dood Palestijnse jongen,7


Het Palestijnse jongetje Rayan Suleiman. Foto via social media


Het diepgaand onderzoek naar de IDF-activiteit in het dorp Khirbet Al-Deir is afgerond, en er is geen verband is gevonden tussen de dood van Rayan Suleiman en de activiteit van de IDF-troepen.


Op 4 oktober (dinsdag) kreeg de bevelhebber van het Centrale Commando, MG Yehuda Fuchs, de bevindingen gepresenteerd van het onderzoek naar de IDF-activiteit in het dorp Khirbet al-Deir uitgevoerd op dat moment van de dood van het kind, Rayan Suleiman, op 30 september 2022.


Volgens het onderzoek lijkt het erop dat tijdens routinematige IDF-activiteiten om een ​​centrale weg in het gebied te beveiligen, een aantal verdachten stenen naar voertuigen gooiden. IDF-troepen trokken het dorp Khirbet al-Deir binnen om de verdachten te lokaliseren die na het incident naar het gebied waren gevlucht.


Tijdens de huiszoekingen onderzocht de commandant van de IDF-compagnie verschillende gebouwen om de verdachten te identificeren. In een van de huizen herkende de commandant de vader van het gezin vanuit het raam van het huis en riep hem samen met zijn kinderen naar de drempel van het huis om een ​​ondervraging te doen. De vader kwam met twee van zijn kinderen (het is niet vast te stellen of Rayan Suleiman erbij was) op de stoep en voerde een kort gesprek met de compagniescommandant. Het gesprek verliep op een respectvolle manier, zonder enige vorm van fysiek contact en zeker zonder het gebruik van verbaal of fysiek geweld.


Toen de troepen het dorp verlieten, kwamen ze een voertuig tegen met de vader van het gezin met het kind op schoot. De auto zette zijn reis zonder vertraging voort. Daarna identificeerde de commandant een ambulance die zonder tussenkomst het dorp binnenkwam en verliet.


Volgens het onderzoek is tijdens het gehele verblijf van de troepen in het dorp geen fysiek geweld of wapens van welke aard dan ook gebruikt (inclusief vuurwapens of middelen voor het verspreiden van oproer).


Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er geen bewijs is gevonden met betrekking tot Rayans val of de fysieke schade die hij heeft geleden als gevolg van de IDF-activiteit.


Met betrekking tot de conclusies die uit het onderzoek werden getrokken, werd geen verband gevonden tussen de trieste dood van het kind, Rayan Suleiman, en de activiteit van de troepen in het dorp.


De soldaten handelden zoals van hen werd verwacht, terwijl ze vasthielden aan de waarden van de IDF en de verantwoordelijkheid en zuiverheid van wapens handhaafden.

86 weergaven0 opmerkingen
bottom of page