top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Ingegeven door het NSO-schandaal is de export van offensieve cyber gerelateerde producten aanscherpt


Screenshot YouTube


Mede ingegeven vanwege de schandalen over gebruik van spionageapparatuur waarbij overheden en hun medewerkers in diverse landen in de gaten werden gehouden met apparatuur van Israëlische bedrijf NSO, heeft de Defense Export Controls Agency (DECA) van het Israëlische Ministerie van Defensie de controle op cyberexport aangescherpt en heeft het vandaag een bijgewerkte versie van de "End User Declaration" gepubliceerd.


Een staat die geïnteresseerd is in het verwerven van een cyber- of inlichtingensysteem moet de verklaring ondertekenen als voorwaarde voor de afgifte van een exportvergunning. De geactualiseerde gebruikersverklaring is opgesteld door de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, als onderdeel van de actualisering van het exportcontrolebeleid van de Staat Israël ten aanzien van cybersystemen.


Deze update maakt deel uit van een reeks maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen met betrekking tot cyberexportcontroles. Als onderdeel van het controlemechanisme keurt Israël de export van cybersystemen naar regeringen uitsluitend goed met het oog op onderzoek naar en preventie van terrorisme en misdaad. Israël controleert de cyberexport in overeenstemming met zijn wetgeving, die is gebaseerd op het Wassenaar Arrangement.


De geactualiseerde verklaring geeft uitvoering aan het beleid van het Ministerie van Defensie om het eindgebruik van cybersystemen te beheersen. De verklaring verplicht de verkrijgende staat om het gebruik van cybersystemen voor het opsporen en voorkomen van misdaad en terrorisme aan banden te leggen. De definitie van zware criminaliteit en terrorisme is in de verklaring verduidelijkt.


In de geactualiseerde verklaring is vastgelegd dat onder meer terroristische daden worden gepleegd met als doel een bevolking ernstig te intimideren en kunnen leiden tot dood, verwonding, gijzeling of aanvullende opzettelijke handelingen.


De geactualiseerde verklaring vermeldt ook de omstandigheden waaronder het gebruik van cybersystemen is verboden, en specificeert expliciet de mogelijke sancties bij niet-naleving van de in de verklaring gestelde verplichtingen (waaronder het beperken van het gebruik van het cybersysteem of het stilleggen van het systeem).


De volledige tekst van de verklaring is gepubliceerd op de website van DECA.43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page