top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Israëlische regering heeft een 100-stappenplan goedgekeurd ter bestrijding van de klimaatcrisis


Ter illustratie. Foto via Wix


De Israëlische regering heeft zondag een 100-stappenplan goedgekeurd om de klimaatcrisis aan te pakken. Het 100-stappeninitiatief, dat wordt begroot op maar liefst 15 miljard Shekel (€ 4 miljard), heeft tot doel de strategie van het ministerie van Milieubescherming te implementeren om Israël over te laten gaan naar een koolstofarme economie - afhankelijk van energiebronnen die lage niveaus van broeikasgasemissies produceren, zoals windenergie en zonne-energie.


Het initiatief omvat het stroomlijnen van de verwerkingsfaciliteiten van het land voor organisch materiaal, het verhogen van de energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in zowel de industrie als de lokale autoriteiten


Zo is bijvoorbeeld NIS 2,4 miljard (€648 miljoen) bestemd voor ondersteuning van sorteer- en verwerkingsfaciliteiten met organisch materiaal, NIS 600 miljoen (€ 160 miljoen) voor energie-efficiëntie en vermindering van broeikasgassen in de industrie en lokale overheid, NIS 500 miljoen (€ 134 miljoen) voor overschakeling op elektrisch openbaar vervoer, NIS 400 miljoen (€ 107 miljoen) voor fietsinfrastructuur, NIS 200 miljoen (€ 53,5 miljoen) voor klimaatinnovatie en meer.


Voor het eerst in Israël zal de klimaatcrisis worden beoordeeld door de meerjarige beoordeling van het National Security Headquarters. Hieruit worden afleidingsscenario's afgeleid voor de belangrijkste risico's voor het thuisfront, van branden, overstromingen, hittegolven en kou, tot het op peil houden van de energiezekerheid van het land.


"Dit is niet de eerste keer dat de regering het woord 'klimaat' hoort", zei minister van Milieubescherming Tamar Zandberg. "Maar het heeft bekendheid gekregen door verschillende nieuwe ontwikkelingen. Dit is een ordelijk en gebudgetteerd overheidsinitiatief, dat begint op het gebied van energie en transport en eindigt met de erkenning van de klimaatcrisis door de Nationale Veiligheidsraad voor de eerste keer in de geschiedenis van het land", zei Zandberg.


De aanname van het plan vond plaats een week voor de VN-klimaattop die in Glasgow van 31 oktober tot 12 november zal plaatsvinden, en die volgens Zandberg als een 'katalysator' optrad bij het indienen van het plan.


"Glasgow wordt beschouwd als onze laatste kans om iets te doen en niet alleen te wachten tot er rampen gebeuren", voegde de minister eraan toe.


Israël heeft onlangs een nieuwe overeenkomst voor het delen van water getekend met Jordanië, waarmee de Joodse Staat uitgebreide besprekingen voert over verschillende milieukwesties.


Israël heeft zich, samen met twee dozijn andere landen, ook aangesloten bij een door de VS en de EU geleide inspanning om de methaanemissies - de grootste oorzaak van klimaatverandering na koolstofdioxide (CO2) - tegen 2030 met 30% te verminderen.


31 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page