top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL – JNF lanceerde de eerste agrovoltaïsche proef locatie in Israël


Foto KKL-JNF


KKL – JNF hield een speciale workshop voor belanghebbenden in Maale Gilboa onder de titel: Synergizing Nature and Technology: Enabling Factors & Bioeconomy Solutions.


De workshop werd georganiseerd in het kader van “SureNexus”, dat tot doel heeft eerlijke water-energie-voedsel-ecosystemen te garanderen. Nexus-transitie voor aanpassing aan de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling op basis van op de natuur gebaseerde systemen en bio-economie. Israël is een van de vier SureNexus-demonstratielocaties, de andere in Spanje, Griekenland en Marokko testen elk verschillende aspecten van de Nexus.


Twee jaar geleden heeft de EU KKL - JNF een subsidie ​​toegekend als onderdeel van het internationale consortium SureNexus, om samen met Ma'aleh Gilboa, MIGAL en Doral Energy onderzoek te doen naar agrovoltaïsche energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen met landbouw om een ​​verband te creëren tussen elektriciteitsproductie, efficiënte watergebruik en schaduw om de gewassen te beschermen tegen overmatige straling, om een ​​betere oogst te produceren en tegelijkertijd elektriciteit op te wekken.


Foto KKL-JNF


Hoofd Internationale Betrekkingen bij KKL – JNF Karin Bolton : "De workshop was zeer succesvol. We zijn erin geslaagd veel verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen, waaronder de overheid, gemeenten, start-ups en onderzoekers, wat een fascinerende discussie mogelijk maakte over welke problemen er in Israël spelen projecten zoals de Agrivoltaïsche demolocatie bevorderen of belemmeren. Wat duidelijk is uit de workshop is dat de Maale Gilboa Pilot de deur heeft geopend voor andere Agrovoltaïsche projecten in het hele land. Wij waren de eersten die regelgevende barrières doorbraken en nu hebben we de weg vrijgemaakt voor anderen.De informatie die we vandaag hebben ontvangen, zal bijdragen aan de resultaten van het Suxnexus-project.


KKL-JNF hoofdwetenschapper Dr. Doron Markel zei : “KKL-JNF beheert de Israëlische bossen, en de afgelopen jaren zijn we ook actief geweest in het aanpakken van de klimaatcrisis, inclusief aspecten van hernieuwbare energie en technologische aanpassing aan extreme klimaten. agrarische agrovoltaïsche pilot in Israël, Surenexus, waarbij energieproductie wordt gecombineerd met schaduw voor gewassen, de pilot voor niet-lithium-energieopslag in Eilat, en het 'Sun for All'-project voor zonne-energiesystemen in gedeelde huizen in de periferie, in samenwerking met de Israeli Energy Forum zijn allemaal prominente voorbeelden van onze evaluatie en acties op dit gebied. Bij KKL-JNF praten we niet alleen; we ondernemen actie.'


Foto KKL-JNF


Over sure nexus: SureNexus maakt deel uit van het PRIMA-programma dat wordt ondersteund door de Europese Unie. Het project zal demonstranten van veelbelovende kleinschalige innovatieve oplossingen opzetten en hun productiviteit en waarde voor de lokale gemeenschap evalueren, waardoor technologieacceptatie en mentaliteitsverandering worden gestimuleerd. Geïntegreerde tools zullen worden getest in vier innovatieve demonstrators, gericht op relevante Nexus-acties. Tegelijkertijd zal SureNexus de barrière en de weerstand tegen veranderingen overbruggen door de ontwikkeling van onderling verbonden netwerken (netwerk van netwerken) van basisgemeenschapsprojecten en de MED-kennis bevorderen. overdracht en beste praktijken, gekoppeld aan intersectorale samenwerking.

78 weergaven0 opmerkingen
bottom of page