israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Joop Soesan

Kort na de eerste dosis tweede vaccindosis nodig voor met COVID-19 geïnfecteerde personen


Ter illustratie. Mensen staan in Tel Aviv in de rij voor vaccinatie. Screenshot Channel 12 News


Een tweede dosis van het COVID-19-vaccin moet worden aangeboden aan personen die kort na ontvangst van de eerste dosis, met het virus zijn geïnfecteerd, volgens bevindingen die onlangs zijn gepubliceerd door de Azrieli-faculteit voor geneeskunde van de Bar-Ilan University en het Ziv Medical Center.


De in het tijdschrift Epidemiology & Infection gepubliceerde studie, volgde een cohort van 541 gezondheidswerkers van het Ziv Medisch Centrum - van wie sommigen al waren hersteld van COVID-19 - om te bepalen hoe degenen die eerder met COVID-19 besmet waren, reageerden op vaccinatie in vergelijking met degenen die niet besmet waren.

In deze gezamenlijke studie hebben gezondheidswerkers van het Ziv Medical Center, een van de belangrijkste ziekenhuizen in Noord-Israël, regelmatig bloedmonsters verstrekt om hun antilichaamniveaus na vaccinatie te meten. Een aantal verschillen kwamen naar voren na steekproefanalyse van individuen die vóór en na de vaccinatie waren geïnfecteerd en degenen die nooit waren geïnfecteerd.


Eerder geïnfecteerde personen die één dosis van het vaccin kregen, hadden veel hogere IgG-antilichaamniveaus dan volledig gevaccineerde werknemers die nooit geïnfecteerd waren. Echter, infectie na de eerste dosis (en vóór de tweede) verhoogde de IgG-spiegels niet, en personen die na de eerste dosis waren geïnfecteerd en die de tweede nooit hadden gekregen, hadden vergelijkbare antilichaamniveaus als degenen die één dosis kregen en nooit geïnfecteerd waren. Personen in het cohort die na vaccinatie waren geïnfecteerd hadden IgG-antilichaamniveaus op 21 en 50 dagen vergelijkbaar met degenen die nooit geïnfecteerd waren en hetzelfde aantal doses kregen en veel lager dan degenen die vóór vaccinatie waren geïnfecteerd.


"Onze studie suggereert dat twee doses vaccin nodig zijn bij degenen die kort na de eerste dosis werden geïnfecteerd", zegt epidemioloog professor Michael Edelstein van de Azrieli-faculteit der geneeskunde van Bar-Ilan University. "Hoewel het werd uitgevoerd op een klein cohort, suggereren onze gegevens dat een tweede dosis optimale bescherming biedt aan die patiënten die tussen doses zijn geïnfecteerd", voegt hij eraan toe. Edelstein werkte samen met Dr. Kamal Abu-Jabal, van het Ziv Medisch Centrum en de Azrieli Faculteit der Geneeskunde, en een team van collega's van het ziekenhuis en de medische school.


De onderzoekers benadrukken dat grotere studies de noodzaak van een tweede dosis COVID-19-vaccin bij deze personen moeten bevestigen of weerleggen, met name in de context van opkomende varianten waartegen vaccins minder effectief zijn.


De huidige bevindingen bouwen voort op onderzoek dat in februari 2021 in het tijdschrift Eurosurveillance is gepubliceerd. In die studie rapporteerden de onderzoekers bij hetzelfde cohort van gezondheidswerkers bewijs dat degenen die eerder met het virus waren geïnfecteerd, zeer sterk reageerden op één dosis van het Pfizer-vaccin, ongeacht wanneer ze waren geïnfecteerd en of ze al dan niet detecteerbare antilichamen hadden tegen COVID-19 voorafgaand aan het ontvangen van het vaccin.

Prof. Edelstein en collega's blijven de antilichaamrespons en de reactie van het immuunsysteem van het cohort volgen, evenals de respons op de derde dosis voor degenen die deze ontvangen.

95 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws