top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Massa demonstraties tijdens eerste stemmingen om gerechtelijk apparaat te wijzigen


Eigen foto


Organisaties die het massale protest van maandag leidden, hebben vandaag uitgeroepen tot een "nationale dag van strijd", met demonstraties, marsen en het blokkeren van wegen in het hele land op dag dat de Knesset zal gaan stemmen over de eerste controversiële wetten waarmee het gerechtelijk apparaat wordt verzwakt.


Vanaf 08.00 uur zullen demonstraties en marsen van ouders en kinderen buiten de onderwijsinstellingen plaatsvinden, met een algemene staking van een uur die volgens de organisatoren om 10.00 uur begint. "We leggen de staat, academische instellingen, de hightechindustrie, ziekenhuizen en wegen lam", luidt de mededeling die door de organisaties is gepubliceerd.


De hoofddemonstratie vindt plaats om 14.00 uur voor de Knesset in Jeruzalem waar opnieuw honderdduizenden mensen worden verwacht met daarna verschillende protestmarsen in de straten van de stad.


In Tel Aviv wordt om 10.00 uur een demonstratie door de hightechbedrijven gehouden in het Sarona-complex, waarna vanaf het terrein bussen vertrekken om demonstranten naar het hoofdevenement in Jeruzalem te brengen.


Docenten en studenten van de Ben-Gurion Universiteit in Be'er Sheva zullen een demonstratie houden onder de slogan "Rechtshervorming vereist dialoog en brede overeenstemming."


In de Knesset zal maandag worden gestemd over twee wetsvoorstellen die deel uitmaken van het plan van de coalitie om het gerechtelijk apparaat te verzwakken.


Het eerste amendement op de basiswet dat ter stemming zal worden gebracht, gaat over het wijzigen van de samenstelling van de gerechtelijke benoemingscommissie op een manier die de regering er controle over geeft en dus kan zorgen voor een meerderheid vanuit de Knesset, terwijl het tweede amendement het Hooggerechtshof verbiedt zich te mengen in de basiswetten en deze niet meer ongeldig kan maken.


Het comité voor de selectie van rechters heeft momenteel negen leden, waaronder de minister van Justitie, een andere minister in de regering, twee leden van de Knesset die in het geheim worden gekozen door een plenaire stemming, twee leden van de Orde van Advocaten die ook in het geheim gekozen door de Nationale Raad van de balie, de president van het Hooggerechtshof en twee extra rechters van het Hooggerechtshof. Door deze samenstelling is de Knesset in de minderheid in de commissie.


Conform het wetsvoorstel zal de samenstelling van de commissie voor de selectie van rechters zoals gezegd worden gewijzigd, zodat de coalitie een ingebouwde meerderheid krijgt van vijf van de negen leden van de commissie en de Hoge Raad niet in staat zal zijn zich hoe dan ook te bemoeien met het beoordelen van fundamentele wetten.


Er worden besprekingen verwacht over de wijzigingen van de basiswet inzake de rechterlijke macht – volgens welke de toestemming van alle 15 rechters van het Hooggerechtshof vereist zal zijn om gewone wetten ongeldig te verklaren en een terzijdestellingsclausule moet worden opgenomen om elke mogelijkheid van inmenging in de basiswet te voorkomen.


Tijdens de hoorzittingen in de Constitutionele Commissie werd beweerd dat het doel van het voorstel is om de voorzitter van Shas terug te brengen naar zijn zetel als minister, en later ook onbeperkte macht te geven om wetten uit te vaardigen die onder amendementen op basiswetten zullen vallen en het Hooggerechtshof zal zich er niet mee kunnen bemoeien, zelfs niet als er iets verkeerds en ongeldigs in wordt gevonden.

Ondanks het verzoek van president Yitzhak Herzog om tot besprekingen tussen de partijen te komen, is de regeringscoalitie onder aanvoering van de Likud partij, in dit stadium niet van plan om op te geven en zal het plan morgen lanceren. De voorzitter van de Grondwetcommissie MK Simcha Rothman (religieus zionisme) zei dat hij openstaat voor bepaalde veranderingen tussen de eerste, tweede en derde lezing, maar blijft met een beschuldigende vinger wijzen naar de Knesset leden van de oppositie die hem geen alternatief bieden met concrete voorstellen.73 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page