top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Minister Ganz tijdens Iftar maaltijd: "Israël beschermt vrijheid van godsdienst"


Minister Gantz met de Arabische ambassadeurs. Foto Elad Malka


De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz hield maandagavond een Iftar-diner met ambassadeurs uit de landen van de “Abraham Accords” landen, waar hij verklaarde dat “Israël ongekende maatregelen neemt om de vrijheid van godsdienst mogelijk te maken, terwijl een extremistische groepering – de minderheid – die wil schaden.”


Het feestelijke Iftar-diner werd bijgewoond door de ambassadeur van het Koninkrijk Marokko, ZE Abderrahim Bayoud, en de VAE-ambassadeur ZE Mohamed Al Khaja, evenals andere regeringsfunctionarissen uit de VAE, Bahrein en Egypte. De Amerikaanse zaakgelastigde Jonathan Shrier en de Israëlische parlementsleden Ruth Wasserman Lande en Ofir Akunis, die de Knesset Abraham Accords Caucus leiden, waren ook aanwezig.


Aan het begin van het evenement heette minister Gantz de ambassadeurs welkom en wenste hen een gezegende maand en Ramadan Kareem. Hij voegde eraan toe dat de Abraham-akkoorden en de banden die zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld de regio enorm hebben geprofiteerd en dat de betrekkingen tussen Israël en Egypte en Jordanië als bakens van stabiliteit dienen.


Minister Gantz: "Ik heb met de leiders van uw landen gecommuniceerd. Israël waardeert vrijheid van aanbidding en we zullen er alles aan doen om het mogelijk te maken, terwijl een extremistische groep - de minderheid - ernaar streeft om het schade toe te brengen. Het is belangrijk voor ons dat deze boodschap aan de leiders van uw landen wordt gebracht. U bent zich bewust van de realiteit ter plaatse en het is belangrijk om deze aan de leiders van uw landen te laten zien."


Met betrekking tot Iran zei de minister: "We hebben er allemaal belang bij de regionale vrede en stabiliteit te handhaven, met name in het licht van de Iraanse agressie - die in de eerste plaats een wereldwijde en regionale bedreiging vormt, en pas dan is het een bedreiging voor de staat Israël. Iran sponsort terreur over de hele wereld, en de mogelijkheid van een nucleair Iran bedreigt ons allemaal."


Minister Gantz informeerde de ambassadeurs over zijn voornemen om de grensovergang Erez te openen en over vertrouwenwekkende maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen ten aanzien van de Palestijnen.
48 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page