top of page
  • Barak Ravid

Minister van Buitenlandse Zaken accepteert conclusies rapport niet dat waarschuwt voor implicaties


Eigen foto


Rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor implicaties van de juridische revolutie op de internationale reputatie van Israël.


Het rapport is enkele weken geleden doorgestuurd naar de directeur-generaal van het ministerie en naar minister Cohen, maar er is nog geen ordentelijke discussie over geweest. Bronnen van het ministerie merkten op dat het gevoelige document zorgvuldig was opgesteld, maar dat het aangaf dat de internationale reputatie van Israël is geërodeerd sinds de oprichting van de regering. Minister van Buitenlandse Zaken: "Ik accepteer de conclusies niet"


Drie bronnen op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dit aan Walla bevestigd.


Een bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het werk aan het

document in maart begon, na weken van pogingen om niet direct om te gaan met de internationale implicaties van de juridische revolutie.


Toen echter de negatieve berichten uit landen over de hele wereld die via stille kanalen werden overgebracht, kritische massa begonnen te krijgen en toen de kritiek steeds meer openbaar werd, werd besloten om een rapport over het onderwerp op te stellen voor minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen.


Een andere bron op het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het een geheim document was dat een kleine groep hoge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken schriftelijk betrokken was. Het werk aan het document werd op een zeer verkokerde manier gedaan vanwege de politieke gevoeligheid van de kwestie.


Het document werd in april doorgestuurd naar het kantoor van minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen, maar tot nu toe is er geen georganiseerde discussie over geweest. Cohen zelf beweert dat hij niet bekend is met het document en dat hij niet eens wist dat zo'n document op het ministerie van Buitenlandse Zaken was geschreven.


Bronnen in het ministerie van Buitenlandse Zaken zeiden tegen Walla dat het rapport in zeer voorzichtige taal was geschreven, maar dat sinds de oprichting van de nieuwe regering de internationale status van Israël is uitgehold, deels als gevolg van de juridische revolutie.


De belangrijkste boodschap van het rapport was dat gedeelde democratische waarden met het Westen, de status van Israël als een stabiele staat in een instabiele regio, en een beleid van toewijding aan onderhandelingen met de Palestijnen en verzet tegen eenzijdige annexatie van de gebieden Israël in staat stelden om gedurende enkele decennia een effectief buitenlands beleid te voeren en internationale legitimiteit te verwerven.


De bronnen merkten op dat het rapport aangaf dat deze principes die de internationale reputatie van Israël hebben geholpen, worden uitgedaagd door het regeringsbeleid, vooral met betrekking tot de juridische staatsgreep, maar ook als het gaat om verklaringen van hoge ministers die aangeven dat Israël niet geïnteresseerd is in onderhandelingen met de Palestijnen en streeft naar annexatie van de gebieden.


Minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen verwerpt de conclusies van het rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de implicaties van de juridische revolutie op de internationale status van Israël, die in Walla werd blootgelegd.


"De minister van Buitenlandse Zaken accepteert de beoordeling in het rapport niet", zei woordvoerder Laor Hayat van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Deze beoordeling weerspiegelt niet het standpunt dat door alle entiteiten van het ministerie is overeengekomen en geeft geen juist beeld van de situatie. Het rapport weerspiegelt alleen de mening van de auteur."


Woordvoerder Lior Hayat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde eraan toe dat "de vele internationale contacten van de minister en de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken een heel ander beeld van de situatie onthullen dan in het rapport wordt gepresenteerd."


89 weergaven0 opmerkingen
bottom of page