top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Moody's verlaagt Israël's krediet vooruitzichten van positief naar stabiel


Screenshot YouTube


Waar vele economen en experts voor hebben gewaarschuwd, is vrijdagavond gebeurt, onder verwijzing naar 'verslechtering van het bestuur' verlaagt Moody's de kredietvooruitzichten van Israël van positief naar stabiel, veroorzaakt door de geplande juridische hervormingen.


Dit is een grote klap voor de economie van Israël en zal vele hightechbedrijven en startups in de problemen brengen doordat financiers en investeerders Israël als een risicoland zullen gaan beschouwen.


Ondanks verwoede pogingen van president Herzog en premier Netanyahu om in gesprekken met Moody's te proberen een verlaging van de kredietrating tegen te gaan heeft dit niet geholpen.


Ook de constante uitspraken van premier Netanyahu en minister va Financiën Smotrich "dat de juridische hervorming goed zijn voor de economie" blijken niet te werken en worden niet geloofd.


De kredietbeoordelaar publiceerde vrijdag zijn gedetailleerde jaarcijfers. Hoewel de kredietwaardigheid van Israël voorlopig ongewijzigd blijft - op A1 - zijn de vooruitzichten voor de toekomst, waarin het bedrijf schat in welke richting de kredietrating in de nabije toekomst zal gaan - verlaagd.


In april 2022 verhoogde Moody's zijn vooruitzichten voor Israël van "stabiel" naar "positief", maar verhoogde de kredietwaardigheid niet dienovereenkomstig, deels vanwege de politieke instabiliteit in het land, die leidde tot vervroegde verkiezingen in november 2022.


Moody's zei dat het besluit om zijn vooruitzichten te verlagen te wijten was aan "een verslechtering van het bestuur van Israël", voornamelijk vanwege de voorgestelde justitiële hervorming.


In de verklaring zei Moody's dat "de verandering van vooruitzichten naar stabiel van positief een verslechtering van het bestuur van Israël weerspiegelt, zoals geïllustreerd door de recente gebeurtenissen rond het voorstel van de regering om de rechterlijke macht van het land te herzien."


De verklaring ging verder met te zeggen: "Hoewel massale protesten de regering ertoe hebben gebracht de wetgeving te pauzeren en de dialoog met de oppositie te zoeken, wijst de manier waarop de regering heeft geprobeerd een brede hervorming door te voeren zonder een brede consensus te zoeken, op een verzwakking van de institutionele kracht en voorspelbaarheid van het beleid."


Moody's beschreef wat tot de downgrade zou kunnen leiden: "Als de huidige spanningen veranderen in een aanhoudende politieke en sociale crisis met een aanzienlijke negatieve impact op de economie."


Het bedrijf presenteerde ook een prognose volgens welke de kredietwaardigheid zal dalen als de invoer van kapitaal in het land aanzienlijk lager is of als bedrijven besluiten het land te verlaten.


Moody's legde de gedachte achter de beslissing uit en zei ook dat "als gevolg daarvan de risico's op de rating van Israël nu in evenwicht zijn, wat leidt tot stabiele vooruitzichten. Aan de andere kant, terwijl de beraadslagingen over de exacte vorm van de justitiële hervorming doorgaan, heeft de regering haar voornemen herhaald om de manier waarop rechters worden geselecteerd te veranderen.


Dit betekent dat het risico op verdere politieke en sociale spanningen binnen het land blijft bestaan. Aan de positieve kant, als een oplossing wordt bereikt zonder deze spanningen te verdiepen, blijven de positieve economische en fiscale trends die Moody's eerder had geïdentificeerd bestaan.


Al met al compenseerden de recente gebeurtenissen de positieve ontwikkelingen die Moody's ertoe hadden gebracht om in april 2022 een positief vooruitzicht toe te kennen, die verband hielden met sterke economische en budgettaire prestaties en de implementatie van structurele hervormingen door de vorige regering."
86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page