top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Netanyahu zal voor vandaag middernacht regering aankondigen, beëdiging mogelijk pas 2 januari


Foto via GPO


Netanyahu heeft tot middernacht om een regering te vormen, volgens diverse mediaberichten zal hij president Herzog laten weten dat hij een regering heeft, maar dat beëdiging nog een tijdje op zich kan laten wachten.


Er is de leden van de toekomstige regering meegedeeld zich voor te bereiden op aankondiging dat er een regering is gevormd.


Volgens de basiswet op de regering moet het kabinet uiterlijk zeven dagen nadat een parlementslid de Knesset heeft geïnformeerd dat hij of zij met succes een coalitie heeft gevormd, worden beëdigd. Echter, doordat de Knesset heeft besloten in ieder geval tot komende maandag geen plenum vergaderingen te houden, kan beëdiging pas na maandag plaatsvinden of mogelijk zelfs niet eerder dan 2 januari 2023.


Netanyahu heeft namelijk nog geen overeenstemming met alle partijen over het regeringsprogramma en ook zijn niet alle wetsveranderingen doorgevoerd=, zoals de wet waarbij iemand die een voorwaardelijke straf heeft geen 7 jaar hoeft te wachten voordat hij of zij minister kan worden. Dit geldt met name voor Shas leider Deri.


Daarnaast heeft het rechtse blok van Netanyahu de meerderheid in de Knesset en bewerkstelligd dat er geen plenum vergaderingen zullen zijn tot komende maandag om Netanyahu meer tijd te geven.


Dit betekent dat Netanyahu na de president te hebben ingelicht, de voorzitter van de Knesset zal inlichten, maar deze de Knesset niet kan informeren omdat er geen vergaderingen zijn.


Hierdoor heeft Netanyahu langer tijd, welke zelfs kan worden verlengd tot 2 januari 2023. Een uiterst slimme zet, waar weinig tegen in te brengen is, gezien de minderheid in de Knesset van de oppositie.


Het geeft Netanyahu ook de tijd om binnen zijn eigen Likud-partij de onrust te bezweren bij de leden die teleurgesteld zijn dat ze geen belangrijke ministerspost krijgen.


Zo is nog geen duidelijkheid over de posten van minister van Buitenlandse Zaken, Transport, Defensie en de permanente voorzitter van de Knesset.


In de dagen tussen aankondiging dat er een regering is en beëdiging kunnen desze problemen dan worden opgelost.


Het is in ieder geval een situatie die Israël niet eerder heeft gezien en dagelijks nieuwe verrassingen geeft.

85 weergaven0 opmerkingen
bottom of page