top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

NGO Monitor identificeert misbruik Duitse ontwikkelingsfondsen door aan terrorisme gelieerde NGO'sDe in Jeruzalem gevestigde NGO Monitor heeft vandaag een nieuw rapport gepubliceerd, waarin het potentieel voor misbruik van Duitse ontwikkelingsfondsen door aan terrorisme gelieerde niet-gouvernementele organisaties (NGO's) wordt onderzocht. De Duitsland-Israëlische Vriendschapsvereniging (DIG) doet mee aan de promotie van het rapport in Duitsland.


Het rapport presenteert een overzicht op meerdere niveaus van de hulp van Duitsland aan ngo's die banden hebben met het Palestijnse Front voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een door de EU erkende terroristische organisatie. Het biedt een contextuele achtergrond en beschrijft de aard van NGO-PFLP-verbindingen; de bespreking van de aanwijzing door Israël van Palestijnse ngo's in oktober 2021 vanwege hun banden met de PFLP; en het verkennen van de reacties van grote Europese donoren, waaronder Duitsland. Alle informatie is gebaseerd op open en onafhankelijk verifieerbare bronnen.


Sinds 2011 hebben Europese donorregeringen, waaronder Duitsland, meer dan 200 miljoen euro verstrekt aan projecten die worden uitgevoerd door ngo's die aan het PFLP zijn gekoppeld. Het onderzoek van NGO Monitor identificeerde meer dan 60 NGO-functionarissen met verschillende niveaus van banden met de terreurorganisatie.


NGO Monitor documenteerde Duitse subsidies die waren toegewezen aan projecten waarbij ten minste tien aan PFLP gekoppelde NGO's betrokken waren. Deze ngo's ontvingen miljoenen euro's via verschillende Duitse ontwikkelingsmechanismen, onder meer via VN-toewijzingen. Vanwege een gebrek aan transparantie in het Duitse ontwikkelingshulpsysteem en de gedecentraliseerde structuur ervan, zijn de exacte bedragen en andere details verborgen.


Zo steunden in 2018-2021 het Ministerie van Economische Samenwerking (BMZ), het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken (via Medico International), de Rosa Luxemburg Foundation en de Vereniging voor Internationale Samenwerking (GIZ) de Unie van Landbouwwerkcomités (UAWC) voor verschillende projecten. UAWC en andere ngo-functionarissen staan ​​momenteel terecht voor het plannen of uitvoeren van terroristische aanslagen, waaronder de moord op de 17-jarige Rina Shnerb in augustus 2019.


Daarnaast onderzoekt het rapport de zaak van Samidoun, een ngo die in februari 2021 door het Israëlische Ministerie van Defensie is aangewezen als terreurorganisatie. Het hoofd van Samidoun, Khaled Barakat, werd uit Duitsland gezet vanwege zijn “neiging tot gewelddadige, antisemitische retoriek” en “ondersteuning van een terroristische organisatie is een geval van het in gevaar brengen van de openbare veiligheid volgens de definitie in artikel 54 (1) nee. 2 van de Verblijfswet.” De activiteiten en partnerschappen van deze ngo laten de omvang van de invloed van de PFLP in Duitsland zien.


Volker Beck, president van DIG merkte op dat “de bevindingen van NGO Monitor alarmerend zijn en ik verwacht dat de federale regering ze nauwkeurig zal onderzoeken. De buitenlandse inlichtingendienst van Duitsland, de militaire contraspionagediensten en het federale bureau voor de bescherming van de grondwet moeten de informatie in dit rapport vergelijken met hun eigen gegevens en zowel het parlement als het publiek informeren over hun conclusies. Het bewijsmateriaal dat de banden aantoont tussen de ngo's en de PFLP – door de EU aangemerkt als een terroristische organisatie – is substantieel. Instellingen voor ontwikkelingshulp mogen geen aan terreur gerelateerde actoren financieren.”


De banden tussen de PFLP en de ngo's die in het rapport worden besproken - inclusief structurele connecties, veroordelingen of gevangenisstraffen voor aan terrorisme gerelateerde misdrijven, publieke goedkeuring van de PFLP en functionarissen die dubbele functies bekleden zowel bij de PFLP als bij de ngo's - komen niet voort uit geheime inlichtingen. Zoals opgemerkt, zijn ze gebaseerd op open-source informatie die voor iedereen gemakkelijk beschikbaar is, ook voor Duitse ontwikkelingsbureaus. Het rapport concludeert dat deze informatie voldoende had moeten zijn om fundamentele vragen op te roepen en deze ngo's te diskwalificeren als partners in elk type ontwikkelingsproject.

Ten slotte bevat het rapport praktische beleidsaanbevelingen om ervoor te zorgen dat overheidsmiddelen niet worden misbruikt door aan terrorisme gelieerde begunstigden.


Olga Deutsch, Vice President van NGO Monitor voegde hieraan toe: “Dergelijke relaties tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld en gewelddadige extremistische bewegingen onderstrepen het belang van het ontwikkelen van effectieve doorlichtingsprocessen en algehele due diligence. Onze analyse laat zien dat dit kan worden bereikt door middel van openbaar beschikbare informatie, wat betekent dat elke ambtenaar deze ngo's kan doorlichten door hun online profielen en gepubliceerde materialen te controleren. We hopen dat het rapport een impuls zal geven aan een openbare discussie over hoe dat het beste kan worden gedaan.”

88 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page