top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Positieve evaluatie sjechieta convenant onbedwelmde slacht 


Ter illustratie. Screenshot YouTube


Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) verzocht ons het onderstaande te plaatsen.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft vandaag de evaluatie van het ‘Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is uitgevoerd door Deloitte. 


De belangrijkste aanbeveling van de evaluatie is om het convenant in stand te houden. De afspraken worden goed nageleefd en dit heeft geleid tot een verbetering van het dierenwelzijn in de praktijk.   

  

Ruben Vis, algemeen secretaris van het NIK: “Voor de Joodse gemeenschap is het belangrijk om koosjer vlees te kunnen blijven eten. Met deze positieve evaluatie en aanbevelingen rekenen wij erop dat het convenant wordt voortgezet. Dat past bij een betrouwbare overheid en is goed voor het welzijn van dieren. Wij beschouwen het bovendien als groot compliment dat in het nieuwe coalitieakkoord 2021-2025 ook wordt voorgesteld om nu voor de hele veehouderij een convenant te sluiten, op een vergelijkbare manier zoals het Ministerie, NIK, VSV en CMO dat hebben gedaan bij de onbedwelmde slacht.”  

  

Het convenant werd op 5 juni 2012 gesloten. Vijf jaar later, op 5 juli 2017, werden aanvullende

afspraken overeengekomen in een addendum.


 In beiddocumenten zijn de normen geformuleerd die zijn overgenomen in wet- en regelgeving en zo het wettelijke kader vormen voor het onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verbeteren van het dierenwelzijn én de israëlitische en islamitische ritus.  

  

Het NIK blijft zich inzetten voor het goed uitvoeren van de afspraken en een voortzetting van het convenant. 64 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page