israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

President Rivlin neemt afscheid van de IDF - 'De IDF is de Israëlische hoop' (video)


President Rivlin buigt voor de IDF vlaggen op hoofdkwartier IDF in Tel Aviv. Foto IDF woordvoerders eenheid


President Rivlin heeft dinsdag, een dag voordat hij aftreedt, op het IDF hoofdkwartier, de Kirya in Tel Aviv officieel afscheid genomen van de IDF, hetgeen gepaard ging met veel militaire eer.


Tijdens het afscheid ontmoette de president 70 soldaten die gedurende zijn zeven jaar in functie een buitengewone onderscheiding van de president hadden ontvangen. Zes van hen, de meest vooraanstaande, die afkomstig zijn uit verschillende plaatsen in Israël en over de hele wereld, en deel uitmaken van het Israëlische mozaïek, presenteerden aan de president hun werk en posities in de IDF op dit moment.


Ook werden een aantal lezingen gegeven over geselecteerde projecten, waaronder het "Progress"-project van de Human Resources Division, dat werkt aan de integratie van personen die wachten op hun militaire dienst in het autistische spectrum in de IDF. In dit project zullen voor het eerst militairen met autisme in verschillende functies binnen het leger worden geïntegreerd. Het project wordt geleid door CPT. (Res.) Udi Heller, die zelf in het autismespectrum zit en zich inzet voor de integratie van jongeren met het autismespectrum in alle geledingen van de samenleving. Heller promoot het programma als onderdeel van zijn rol in de Personnel Planning Brigade. Aan het einde van Udi's opmerkingen groetten de president en de chef van de generale staf hem voor zijn dienst in de IDF en bedankten hem voor zijn belangrijke werk.


President Rivlin met IDF baas Kochavi. Foto IDF woordvoerders eenheid


De president had ook een afscheid op het General Staff Forum, waarbij de forumleden hem bedankten voor hun gezamenlijke werk in de afgelopen jaren, voor zijn bijdrage aan het land in een aantal verschillende publieke functies, en natuurlijk voor zeven jaar van presidentschap waarin hij de IDF zag als het leger van het volk en veel om trots op te zijn.Aan het einde van het evenement werd een erewacht geïnspecteerd samen met de minister van Defensie, de Chef van de Generale Staf en het Generale Stafforum, waarna de president Rivlin de aanwezigen toesprak, waarbij zei hoe bijzonder de soldaten en de IDF zijn.


"Overal waar het nodig was om de veiligheid van de staat Israël en het volk van Israël te beschermen had ik het voorrecht u te zien. Toen ze zeiden dat de Israëlische samenleving het kompas was kwijtgeraakt, zoals een soldaat in de navigatie, waren jullie mijn aangewezen locatie voor de waarden van de Israëlische hoop. Sterk, verenigd, vastbesloten om je schouder aan te bieden, maar ook bereid om, indien nodig, een ​​prijs te betalen. Ik kan niet anders dan bij dit afscheid denken aan de nabestaanden van gesneuvelde soldaten. Over de gewonden naar lichaam en ziel en voor de vermisten die nog niet naar huis zijn teruggekeerd, om in Israël te worden begraven. Iedereen, iedereen is in mijn hart. Het is een afscheid, en toch laten we elkaar niet los, we scheiden niet. Als u me toestaat, chef van de generale staf, ben ik klaar om me weer bij de reservedienst te melden. Heel erg bedankt. Moge jullie allemaal gezegend worden!"


President Rivlin te midden van de Generale Staf. Foto IDF woordvoerders eenheid


De chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi zei in zijn toespraak:"Geachte president, in uw beroemde toespraak op de Herzliya-conferentie sprak u over de vier stammen - de zionistische meerderheid, de religieuze zionisten, de Arabische en ultraorthodoxe minderheid. Daarnaast verwees u ook naar de 'brekende lijnen' zoals u het noemde U sprak over Ashkenazi's en Mizrahi's, over rechts en links, over nieuwe en oude immigranten, over de periferie en het centrum, rijk en arm, u legde uit en analyseerde dat dit echt de kern van het probleem is, elkaar niet ontmoeten, ze studeren niet, horen niet, raken elkaar niet aan en zien zelfs sommige standpunten van elkaar niet. De bijna centrale reden waarom we ervoor kozen om hier samen te komen, gaat verder dan een groot en diep respect voor u, is om afscheid van u te nemen met wat u de "Israëlische hoop" noemde. De weg is nog lang en deze taak is erg moeilijk", in de IDF ziet het er anders uit. De IDF is de Israëlische hoop.

In de Israel Defense Forces - in een schip, in een tank of in de vliegtuigen - zijn er geen scheidingslijnen en geen stammen, er zijn alleen naadlijnen en gemeenschappelijke ruimtes - er is één leger" aldus Kochavi.


"Wat er in een tank gebeurt, is dat mensen uit al deze groepen - zich verenigen, niet samensmelten - maar zich verenigen. De IDF is een machine voor ontmoetingen met een sterke en betekenisvolle verbinding, en daarom geeft het echte Israëlische hoop. We proberen en werken om een ​​verscheidenheid aan bevolkingsgroepen in de IDF te integreren door middel van projecten en programma's. Ik hoop dat we de bakens zullen blijven van een staat waarin één Israëlische samenleving bestaat die het unieke karakter van de verschillende stammen en bevolkingsgroepen bewaart. De IDF is het volksleger. Eén leger voor alle stammen van Israël. "De IDF is de Israëlische hoop," besloot Kochavi zijn toespraak,
62 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws