top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Rapport van het Israel Observatory on Femicide voor 2022 over de vrouwen die zijn vermoord in Israël


Screenshot YouTube


In 2022 zij er 24 vrouwen vermoord, vergeleken met 16 in 2021 (2 per maand in 2022 vergeleken met 1,3 in 2021) - een stijging van 50%.


De helft van de in 2022 vermoorde vrouwen kwam uit de Arabisch/Palestijnse sector, die 21% van de totale bevolking van Israël uitmaakt. 12 moordenaars bekenden of werden schuldig bevonden; in de andere gevallen is de identiteit van de moordenaar nog niet vastgesteld. In 58% van de gevallen was de verdachte of moordenaar de partner of ex-partner van het slachtoffer en in de meeste gevallen was de moordenaar een familielid.


Voor het eerst werden twee joodse vrouwen vermoord door mannen uit de Arabische sector, maar niet om nationalistische redenen. Er waren vier gevallen van moedermoord, de moord op een moeder door een zoon.


Het Israel Observatory on Femicide (IOF) wil de officiële instantie van Israël zijn die vanaf het begin van het jaar tot het einde op objectieve wijze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over feminicide verstrekt. Voor het eerst wordt het rapport verspreid in het Engels, Hebreeuws en Arabisch.


Femicide wordt gedefinieerd als het opzettelijk doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Dienovereenkomstig werden de aantallen vrouwen die om andere redenen zijn vermoord, zoals moord per ongeluk of betrokkenheid bij misdaad, weggelaten. Sommige vrouwenmoordzaken worden onderzocht en voor andere is een straatverbod van kracht.


Gegevensverzameling: De gegevens die het IOF verzamelt, zijn afkomstig van lokale en landelijke media, internetberichten, Google-alerts, interviews en rapporten van vrouwenorganisaties. Het wordt gecontroleerd met andere databases van verschillende ngo's, parlementaire rapporten, en vertrouwt niet alleen op officiële politiegegevens. Dit jaar werd de moord op een 14-jarige die samen met haar moeder werd vermoord, meegerekend in het aantal gevallen van vrouwenmoord.


Het is belangrijk op te merken dat de identiteit van de moordenaar in de femicide-zaken in verschillende zaken nog onbekend of onbewezen is.


Etniciteit: de helft van alle slachtoffers van vrouwenmoord was joods en de andere helft waren Israëlische Arabieren (inclusief Druzen, bedoeïenen en christelijke Arabieren en moslims). Israëlische Arabieren vormen 21,1% van de totale bevolking in Israël.


Deze stijging kan verband houden met de algemene toename van geweld in de Arabische sector. Volgens de Abraham Initiatives werden in 2022 circa 120 mensen vermoord in Israël; van deze 12% waren vrouwen. 12 van de 14 vrouwen werden vermoord door hun partners of familieleden, terwijl twee vrouwen werden gedood door verdwaalde kogels. Er moet op worden gewezen dat de Israëlische politie veel minder moordzaken op Arabische vrouwen oplost dan vrouwenmoorden op joodse Israëlische slachtoffers. Voor het eerst werden twee vrouwenmoorden gepleegd over etnische grenzen heen (Arabisch-Joods), maar niet om nationalistische redenen.


Relatie slachtoffer en dader: In 79% van de gevallen kende het slachtoffer de moordenaar/verdachte. In 58% van de gevallen ging het om moord op intieme partners, veroorzaakt door jaloezie of eerwraak. In vier gevallen vermoordde een zoon zijn moeder.

Leeftijd: De leeftijd van het slachtoffer was 38,1 jaar. Het jongste slachtoffer was 14 en het oudste 68. De gemiddelde leeftijd van de verdachte/verdachten van moordenaars is 39; de jongste is 19 en de oudste is 65.


Wapen: 38% van de slachtoffers werd doodgestoken en 25% werd neergeschoten met geweervuur. De rest van de zaken betrof het gebruik van een explosief en verdrinking, en in enkele nog onopgeloste zaken ging het om ophanging en het gebruik van stoffen.

Beroep op autoriteiten: In een derde van de gevallen was de verdachte bekend bij de politiediensten vanwege eerdere gewelddadige incidenten of vanwege economische omstandigheden. In andere gevallen was bekend dat de moordenaar een strafblad of psychiatrisch verleden had.


Zelfmoord: in twee gevallen pleegde de moordenaar zelfmoord en in vijf andere gevallen deed de verdachte of moordenaar een poging tot zelfmoord.


Aanwezigheid van familielid: In 36% van de gevallen was minstens één kind van het slachtoffer getuige van de moord.

81 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page