top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Sara Netanyahu sluit zich aan bij campagne om camera's in kleuterscholen te plaatsen


Foto GPO


Sara, de vrouw van premier Benjamin Netanyahu, heeft woensdagavond een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de organisatie Mateh Hama'avak Lema'an Hayeladim ; Hebreeuwse link), die actief is in de strijd om geweld tegen kinderen in kinderdagverblijven en kleuterscholen uit te bannen.


Drie vertegenwoordigers van de organisatie presenteerden de persoonlijke en pijnlijke verhalen over het misbruik dat hun kinderen hebben ondergaan en hoe ze tot nu toe met de gevolgen zijn omgegaan; er werd ook gediscussieerd over de noodzakelijke stappen om het harde fenomeen uit te roeien.

Sara Netanyahu en de moeders benadrukten dat de meeste vrouwen die deel uitmaken van het onderwijspersoneel in kinderdagverblijven en kleuterscholen geweldige en toegewijde vrouwen zijn die investeren in onderwijs aan kinderen; de minderheid, die iedereen in gevaar brengt en pijn doet, moet worden aangepakt.

Sara Netanyahu sprak haar steun uit voor hun strijd en voor het wijzigen van de camerawet [vertaald uit het Hebreeuws]:

"We beginnen aan een lange reis om misbruik in kleuterscholen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar te voorkomen. Het belang van de camera's is dat ze een levend getuigenis zijn en een afschrikkende factor. Ze zullen de traumatische ondervraging van kinderen - die niet altijd kunnen uitdrukken wat er is gebeurd - onnodig. Kinderen zijn hulpeloos en kunnen zich niet altijd verbaal uitdrukken, en worden ook niet altijd geloofd. Het is noodzakelijk om bewijs te hebben en camera's zijn het eerste en meest essentiële hulpmiddel."

Mevr. Netanyahu voegde eraan toe dat slachtoffers nauwe steun nodig hebben: "Bij dit soort geweld zijn de gevolgen van de verwonding groot. Het tast het levensonderhoud, het huis en het gezin aan. In de meeste gevallen wordt het algehele lijden niet gezien. noch behandeld."

Alona Daniel: "We hadden de eer om de vrouw van de premier, Sara Netanyahu, te ontmoeten. We ontdekten dat we belangrijke steun hebben en iemand die luistert. Als iemand die werkt als deskundige onderwijspsycholoog, kent ze het onderwerp tot in detail en heeft ze haar geweldige bereidheid om te helpen. Het wijzigen van de camerawet is een zeer belangrijke stap in het uitbannen van het fenomeen geweld en wij - samen met duizenden ouders prijzen en bedanken haar voor haar hulp bij het bereiken van het doel."

135 weergaven0 opmerkingen
bottom of page