top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Toekomstige droogtes kunnen ervoor zorgen dat wetlands zich als droge gebieden gaan gedragen


Foto door Thomas Rohlfs op Unsplash

De bosbranden en hittegolven van deze zomer halen wereldwijd de krantenkoppen, waarbij het VK voor het eerst een temperatuur van 40 graden Celsius heeft bereikt.


Wetenschappers in Israël zeggen nu dat we ons beter kunnen voorspellen en voorbereiden op aanhoudend extreem weer - vooral droogtes - door de unieke aanpassingen van het woestijnleven aan droge omstandigheden te bestuderen.


In het tijdschrift Nature Ecology and Evolution noemen de wetenschappers 12 mechanismen die de ecosystemen van droge gebieden aandrijven, die meer dan een derde van het landoppervlak van de aarde beslaan.


Deze mechanismen beïnvloeden de verspreiding van vegetatie, plantengroei, waterstroom, energiebudget, koolstof- en nutriëntenkringloop en afbraak van dood materiaal.


En ze worden gecontroleerd door omgevingsfactoren zoals zonnestraling, hoge temperaturen, grote kale plekken tussen planten en inconsistente beschikbaarheid van water.


De onderzoekers vroegen wat voor soort veranderingen er nodig zouden zijn om die mechanismen in nattere gematigde streken te gaan zien, een fenomeen dat al aan de gang is.


Zo leidden een ernstige Europese droogte en hittegolf in de zomer van 2018 tot woestijnachtige biologische processen in normaal natte landbouwgronden.


Links en midden: Impact van de extreme hittegolf en droogte van zomer 2018, vergeleken met zomer 2017, op velden rond de stad Slagelse in Zeeland, Denemarken (foto: European Space Agency; CC BY-SA 3.0 IGO). Rechts: Deens maïsveld in juli 2018 (foto: Janne Hansen; CC BY-NC 4.0 via ISRAEL21C


Hun wiskundige modellen voorspellen dat het totale niet-drooglandgebied met een gemiddelde bovengrondse temperatuur van meer dan 40 graden Celsius tegen het einde van de eeuw zal toenemen met een oppervlakte gelijk aan de totale landmassa van de Verenigde Staten en Brazilië, meldt ISRAEL21C.


Bovendien wordt verwacht dat het vochtgehalte in de bovengrond zal afnemen in 74 procent van de gebieden die momenteel niet als droog land zijn geclassificeerd.


Droge bodemomstandigheden zullen leiden tot het ontstaan ​​van veel drooglandmechanismen, zoals herverdeling van bodemwater via plantenwortels. Een schaarser verspreide vegetatie zal de prevalentie van organismen die bodemkorsten vormen vergroten en de rol van zonlicht bij het afbreken van dode bladeren vergroten.


Uiteindelijk zou een beter begrip van deze uniek aangepaste woestijnsystemen ertoe kunnen leiden dat besluitvormers realistische verwachtingen hebben voor de hogere en nattere gebieden.


"Dryland-mechanismen zouden het functioneren van ecosystemen in een drogere en warmere wereld op grote schaal kunnen beheersen" is geschreven door een internationaal team onder leiding van prof. José Grünzweig van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en met inbegrip van onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev, de Universiteit van Tel Aviv en de Weizmann Instituut voor Wetenschap.


65 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page