top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

VIDEO: verklaring van premier Netanyahu over besluit ICC aanklager

Screenshot YouTube


“Het schandalige besluit van de aanklager van het ICC, Karim Khan, om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de democratisch gekozen leiders van Israël is een morele verontwaardiging van historische proporties. Het zal een eeuwig teken van schaamte werpen op het internationale gerechtshof".  

 

Israël voert een rechtvaardige oorlog tegen Hamas, een genocidale terroristische organisatie die de ergste aanval op het Joodse volk sinds de Holocaust heeft gepleegd. Hamas heeft 1200 Joden afgeslacht, Joodse vrouwen verkracht, Joodse baby's verbrand en honderden gegijzeld.

 

Nu, in het licht van deze verschrikkingen, creëert de heer Khan een verwrongen en valse morele gelijkwaardigheid tussen de leiders van Israël en de handlangers van Hamas. Dit is hetzelfde als het creëren van een morele gelijkwaardigheid na 11 september tussen president Bush en Osama Bin Laden, of tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen FDR en Hitler.

 

Wat een aanfluiting van gerechtigheid!

 

Wat een schande!  

 

De absurde aanklachten van de aanklager tegen mij en de Israëlische minister van Defensie zijn slechts een poging om Israël het fundamentele recht op zelfverdediging te ontzeggen. En ik verzeker je één ding: deze poging zal volkomen mislukken.

 

Tachtig jaar geleden was het Joodse volk totaal weerloos tegen onze vijanden. Die dagen zijn voorbij. Nu heeft het Joodse volk een staat en hebben wij een leger om onze staat te verdedigen.

 

Ondanks de bloedsprookjes die de heer Khan heeft geuit, zal Israël deze oorlog blijven voeren in volledige overeenstemming met het internationaal recht. We zullen doorgaan met het nemen van ongekende maatregelen om onschuldige burgers uit de gevarenzone te houden en ervoor te zorgen dat humanitaire hulp de behoeftigen in Gaza bereikt.  

 

De heer Khan schept ook een gevaarlijk precedent dat het recht van elke democratie ondermijnt om zichzelf te verdedigen tegen terreurorganisaties en agressors. Het ICC heeft geen jurisdictie over Israël en de acties van de heer Khan zullen ons er niet van weerhouden onze rechtvaardige oorlog tegen Hamas te voeren.

 

Maar het misbruik van deze autoriteit door de heer Khan zal het ICC in niets meer dan een farce veranderen.

 

Hij doet iets anders. Hij giet harteloos benzine op het vuur van het antisemitisme dat over de hele wereld woedt. Door deze opruiende beslissing neemt de heer Khan zijn plaats in onder de grote antisemieten van de moderne tijd. Hij staat nu naast de beruchte Duitse rechters die hun gewaad aantrokken en wetten handhaafden die het Joodse volk hun meest fundamentele rechten ontzegden en de nazi’s in staat stelden de ergste misdaad uit de geschiedenis te begaan.

 

Twee weken geleden, op de Holocaust Memorial Day, heb ik dit beloofd: geen enkele druk en geen enkele beslissing in welk internationaal forum dan ook zal Israël ervan weerhouden zichzelf te verdedigen tegen degenen die onze vernietiging nastreven.

 

Aan alle vijanden van Israël, inclusief hun collaborateurs in Den Haag, hernieuw ik die belofte vandaag. Israël zal onze oorlog tegen Hamas voeren totdat die oorlog gewonnen is. Want dat is nu nooit meer."

 

384 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

3 opmerkingen


ebrou63
22 mei

Zo, dat is een beschrijving hoe de hel eruit ziet. Heb daar geen weerwoord op.

Ik erken mijn beperkingen.

Ik kan nu 2 dingen doen, bidden en afwachten tot de wederkomst van de Messiah of via menselijke mogelijkheden volken te bereiken, die vastzitten in een systeem.

Ik weet niet wanneer de Messiah komt, weet wel dat wij hersenen hebben gekregen, en handvaten hoe te reageren in dit soort omstandigheden.

Wat doen we met mensen die uit deze situatie willen?

Wat kost deze situatie, het volk van Israel?

Like

ebrou63
21 mei

Ik ga er van uit dat elke handeling van het Israëlische leger genoteerd en verdedigbaar is.

Van mij hoeft Israel zijn bestaansrecht niet te bewijzen. Ben alleen niet overtuigtd dat Israel zonder recht en wet overwinnaar kan worden. De Islamisten hebben geen recht en wet. Sharia wil alleen maar zeggen dat de vernietiging van Israel het gewenste doel is, en alle middelen en mensen zijn daar aan ondergeschikt. Sharia ie een middel om de volken in het Midden-Oosten niet te laten evalueren. Dus aanpassen naar een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis.

Europa heeft zich gecommitteerd aan het Internationale recht, en kan pas handelen als het recht daartoe toestemming geeft.

Israel begeeft zich op een hellend vlak en hanteert de wraak…


Like
R Thomasson
R Thomasson
21 mei
Reageren op

@ebrou63. Het Internationale Hof kan best geloofwaardig zijn, mits door geloofwaardige rechters bemand. Maar deze Hof is net zo geloofwaardig als de VN en WHO. Het is een Derde Wereldhonk waar ‘United Colors of Benneton en Allah’ daar zitting nemen. Ze zorgen ervoor dat Allah's gabbers en de Derde Wereld betere deals en voorrang krijgen; al plegen zij gruwelijke misdaden. Een goed voorbeeld is de aanklager: Zuid-Afrika. Een land waar genocide op blanken wordt gepleegd. De Zuid-Afrikaanse boeren moeten net als de Israëliërs voor hun leven vechten.  https://www.youtube.com/watch?v=QlSiMZ34-z4. De hoofdrechter in ICC is, Karim, Assad, Ahmed, Kahn; een Sharia-man. Wat voor recht kan zo’n vent uitspreken, als hij bij dezelfde club hoort als Hamas, Moslim Broederschap aanhangers? Hij staat gelij…

Like
bottom of page