top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Voor het eerst in tien jaar: Israël en de EU vernieuwen hun diplomatiek-strategische dialoog


Foto Kobi Gideon / GPO


In zijn verklaring aan het begin van de bijeenkomst van de Associatieraad EU-Israël in Brussel benadrukt premier Yair Lapid de "liberale en democratische waarden" die de partijen delen.


Verder zei premier Lapid onder meer: "Deze historische bijeenkomst vertegenwoordigt een diplomatieke doorbraak die de reputatie van Israël zal versterken, en erkent het belang en de waarde van Israël op zowel regionaal als mondiaal niveau. Daarnaast zal deze bijeenkomst bijdragen aan de uitbreiding van de economisch-diplomatieke banden tussen Israël en de EU, en de bevordering van bilaterale samenwerking op het gebied van handel, klimaat, energie, watertechnologie, digitalisering, cyber en gezondheid. Deze stappen zullen de burgers van Israël enorm ten goede komen als het gaat om het verlagen van de kosten van levensonderhoud, het versterken van de economie, de landbouw en het toerisme.


De bijeenkomst zal ook een reeks projecten bevorderen: ondersteuning van Israëlische bedrijven en hun partnerschap in ondernemingen met Europese financiering, de ondertekening van een "dataroaming"-overeenkomst die de communicatiekosten drastisch zal verlagen, en overeenkomsten die de export van biologische landbouwproducten naar Europa en zal normen aannemen die de prijzen van de producten zullen verlagen.


Als onderdeel van de bijeenkomst wisselden Israël en de EU verklaringen uit. De Israëlische verklaring benadrukt dat Israël een Joodse en democratische staat is en dat Jeruzalem de eeuwige en onverdeelde hoofdstad is.


Aan de bijeenkomst namen deel, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell en de ministers van Buitenlandse Zaken van andere landen. Ook namen onder meer de Cypriotische minister van Defensie en de Ierse minister van Europese Zaken deel. Minister van Inlichtingen Elazar Stern vertegenwoordigde de regering van Israël in Brussel en zal de Israëlische delegatie blijven leiden in diplomatieke discussies tijdens de bijeenkomst.


Premier Lapid bedankte de regering van de Tsjechische Republiek, die momenteel als voorzitter van de Europese Raad fungeert, voor het leiden van de bijeenkomst.


De hele toespraak van premier Lapid volgt hieronder:Hoge vertegenwoordiger Borrell, Collega's,


Laat ik beginnen met mijn excuses aan te bieden dat ik niet persoonlijk bij u in Brussel kan zijn.


Niemand wilde er meer zijn dan ik. Maar we zijn minder dan een maand verwijderd van de verkiezingen hier in Israël, en gezien de complexe veiligheidssituatie hier thuis, had ik geen andere keuze dan virtueel met je mee te doen.


Meer dan een jaar geleden, toen we de nieuwe regering in Israël vormden, heb ik verschillende doelen voor het buitenlands beleid gesteld.


Een van de belangrijkste was het verbeteren van onze politieke en economische banden met de Europese Unie.


De EU is de belangrijkste handelspartner van Israël, maar we delen meer dan alleen economische belangen: we delen liberale en democratische waarden.

Deze waarden worden aangevallen en we moeten samen sterk staan ​​tegen deze aanval.

We zijn allemaal verenigd in onze wens om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt.

Dit is een regime dat zijn burgers vermoordt terwijl we spreken.

De wereld mag niet zwijgen.


Ook al zijn we het niet eens over het JCPOA, we zijn het er allemaal over eens dat alles moet worden gedaan om te voorkomen dat Iran een nucleaire staat wordt.

We zijn allemaal verenigd in onze wens dat de oorlog in Oekraïne stopt.


En in ons verlangen naar het herstel van zijn territoriale integriteit.

We begrijpen allemaal dat we de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de persvrijheid over de hele wereld moeten verdedigen en verdedigen.

En we zetten ons allemaal in om discriminatie te bestrijden. Antisemitisme neemt weer toe in Europa. We juichen de EU-strategie ter bestrijding ervan toe en moeten dat plan nu in praktijk brengen.


Vrienden,

Over de hele wereld vinden positieve veranderingen plaats; en voor de verandering vinden sommigen van hen hier in het Midden-Oosten plaats.

De Abraham-akkoorden en het Negev-forum veranderen de regio.

Via het Negev Forum hebben we overeenkomsten getekend en werkgroepen opgericht op het gebied van technologie, voedselzekerheid, energie, water, onderwijs en infrastructuur.

De EU kan en moet hier deel van uitmaken.


Het afgelopen jaar is er ook een positieve verandering opgetreden in ons werk met de Palestijnse Autoriteit.


We werken met hen samen en helpen hun economie zich te ontwikkelen.

In mijn toespraak op de Algemene Vergadering van de VN heb ik nogmaals mijn gehechtheid aan de tweestatenoplossing uitgesproken.


Maar de Palestijnen moeten een einde maken aan terrorisme en ophitsing.

Israël wil vrede die tot veiligheid zal leiden, geen vrede die het Midden-Oosten zal destabiliseren.


Tijdens onze bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van afgelopen juli zijn we de dialoog begonnen die ons tot dit moment heeft gebracht.


Niemand had toen gedacht dat er oorlog zou komen in Europa.

Niemand had de energiecrisis die daarop volgde voorzien.


Meer dan ooit moeten we samenwerken met gelijkgestemde landen.

We hebben nieuwe technologieën nodig om de capaciteiten van de in dit forum vertegenwoordigde landen te maximaliseren.


We zullen plannen, onderzoekssamenwerking, technologische samenwerking, handel, energie en meer ter tafel brengen.


Het eerste doel dat ik met hoge vertegenwoordiger Borrell, commissaris Várhelyi, en met alle ministers van Buitenlandse Zaken heb gesteld, was het opnieuw bijeenroepen van de Associatieraad.


Dit is het forum dat ons in staat zal stellen om de economische banden tussen Israël en de EU te versterken, en onze strijd versterken om de kosten van levensonderhoud te verlagen, zowel in Israël als in Europa.


Deze Raad is al meer dan tien jaar niet bijeengekomen - om de verkeerde redenen.

Het feit dat we het nu bijeenroepen, corrigeert een historische fout.

Het is een belangrijke mijlpaal in het verbeteren van onze relaties.


Het afgelopen jaar hebben we een enorme vooruitgang geboekt in onze banden - en er is nog zoveel meer dat we kunnen doen.


In december hebben we ons aangesloten bij het Horizon Europe-programma, dat loopt tot 2027.


In juni ondertekenden we een trilateraal MoU met Egypte over samenwerking op het gebied van energie.


We staan ​​op het punt een overeenkomst met Europol te ondertekenen en ik hoop dat we de ondertekening van Creatief Europa snel zullen afronden.


We hopen dat nu het pad is geplaveid voor de deelname van Israël aan andere Europese programma's: Digital Europe, Invest-EU, EU4HEALTH en meer.

Ik kijk uit naar onze discussies van vandaag en naar een betere toekomst voor de betrekkingen tussen Israël en de EU.

Dank u.


De belangrijkste punten van gesprek waren:


• De strijd tegen antisemitisme en het bewaren van de herinnering aan de holocaust: het bestrijden van antisemitisme en het bewaren van de herinnering aan de holocaust zijn kernwaarden van de Joodse staat Israël en het is onze sterke overtuiging dat het ook een fundamentele morele plicht van Europa is. Israël kijkt ernaar uit om met de EU verder samen te werken aan verdere samenwerking op dit gebied en moedigt de EU en haar lidstaten aan om door te gaan met het bevorderen van wetgeving die kan dienen als een essentieel instrument bij het aanpakken van zowel antisemitisme als holocaustontkenning.


• De BDS-beweging en de strijd tegen boycot van Israël: Israël verwacht dat de EU de BDS-beweging resoluut afwijst en zich verzet tegen elke boycot of oproep tot boycot tegen de staat Israël, evenals tegen pogingen om deze te delegitimeren. We verwachten met name dat de EU de verwerpelijke poging om Israël of het Israëlische beleid te associëren met "apartheid" afwijst.


• Veiligheidssamenwerking: Israël kijkt uit naar verdieping van de samenwerking op dit gebied, onder meer bij het voorkomen van terrorismefinanciering, radicalisering en online ophitsing en terrorismebestrijding.


• Israëlisch-Palestijnse betrekkingen: het buitensporige en immorele "Pay for Slay"-mechanisme waarmee de PA, uit haar eigen budget, de moord op Israëlische burgers door terroristen beloont en stimuleert. Israël roept de EU op resoluut te eisen dat de PA dit totaal onaanvaardbare mechanisme beëindigt en alle wetten en regelingen intrekt die dit mogelijk maken.


De EU moet door middel van woorden en daden duidelijk maken dat zij geen Palestijns beleid en acties zal tolereren die aanzetten tot haat en terrorisme, die erop gericht zijn Israël te delegitimeren als het nationale thuisland van het Joodse volk, of die de vooruitzichten op echte samenwerking fundamenteel ondermijnen of die de vooruitzichten op echt samenleven en wederzijds begrip en respect tussen de twee volkeren fundamenteel ondermijnen.


Gevangenen en MIA's: Israël eist dat Hamas de Israëlische burgers vrijlaat en de lichamen van onze soldaten onmiddellijk teruggeeft. De toekomst van de bevolking van Gaza is in handen van een terreurorganisatie. Het is de morele plicht van de internationale gemeenschap, inclusief de EU, om ervoor te zorgen dat deze Israëlische burgers terugkeren naar de warme omhelzing van hun families, en de gevallen soldaten naar een respectvolle en vreedzame begrafenis.


78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page