top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Voorlopige Israëlische studie: zuurstof tijdens het slapen verlicht depressie


Ter illustratie. Screenshot YouTube


Onderzoekers van de Ben Gurion University's Faculteit voor Gezondheidswetenschappen zeggen dat uit een voorlopige studie blijkt dat het inademen van hoge zuurstofpercentages tijdens het slapen depressie aanzienlijk kan verminderen.


Ze rekruteerden 55 depressieve volwassenen en lieten ze gedurende een maand iedere nacht terwijl ze sliepen ademen via speciale buizen. Ongeveer de helft kreeg gewone lucht, die 21 procent zuurstof bevat, terwijl de anderen lucht kregen met een zuurstofgehalte van 35%.


Dr. Abed N. Azab, de hoofdonderzoeker in de peer-reviewed studie, vertelde The Times of Israel dat "onder patiënten in de controlegroep zeer weinigen zelfs maar een minimale verbetering van de symptomen van depressie bereikten, maar in de andere groep lieten 30% tot 40% opmerkelijke verbeteringen zien".


Aan het begin van het experiment van een maand hadden de deelnemers gemiddeld 15 op de Hamilton Rating Scale for Depression, geclassificeerd als matige depressie. De scores onder de controlegroep veranderden nauwelijks tijdens het experiment, maar de gemiddelde score onder degenen die zuurstof kregen, daalde gestaag en eindigde rond de 10, wat een sprong van matige naar milde depressie weerspiegelt.


Azab benadrukte dat zijn onderzoek gericht was op reguliere zuurstof, die gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen is, maar nog niet op grote schaal is onderzocht voor depressie, in tegenstelling tot speciale hyperbare zuurstofkamers, die duur en schaars zijn. "Zuurstof staat bekend als zeer veilig en is ook betaalbaar", zei hij.


Een grafiek die laat zien dat proefdeelnemers die extra zuurstof kregen, weergegeven door de lijn die valt, lagere scores hadden in een depressiebeoordelingssysteem dan de controlegroep, naarmate het experiment vorderde. Via Ben Gurion Universiteit


Deelnemers aan het experiment, bij wie allemaal een depressie was vastgesteld, hadden bussen en speciale buizen in hun slaapkamer geïnstalleerd voor gebruik 's nachts. De studie was dubbelblind om rekening te houden met het placebo-effect.


"We hebben de deelnemers willekeurig verdeeld onder degenen die met zuurstof verrijkte lucht kregen en degenen die normale lucht kregen", legt Azab uit. “Noch de deelnemers, noch de onderzoeker ter plaatse wisten wie wat kreeg en ze kregen een maand lang de behandeling zeven tot acht uur per nacht in hun huis.


"Dit was een kleine studie, maar ik hoop dat we deze resultaten in een grotere steekproef kunnen repliceren," zei Dr. Abed N. Azab.

105 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page