top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Voortzetting van de strijd tegen geweld tegen vrouwen


Foto GPO


Het kabinet keurde zondag 14 augustus 2022 tijdens zijn wekelijkse vergadering het voorstel goed van minister van Welzijn en Sociale Zaken Meir Cohen en minister van Openbare Veiligheid Omer Barlev om de bevoegdheden van de Interministeriële Commissie voor onderzoek naar gevallen van moord op vrouwen uit te breiden zodat ze ook omvatten de moord op vrouwen door andere familieleden dan hun echtgenoten.


In 2002 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van de Interdepartementale Commissie onderzoek naar gevallen van vrouwenmoord, die momenteel fungeert als subcommissie van de Interdepartementale Commissie voor de behandeling en preventie van gezinsgeweld, onder leiding van het ministerie van Welzijn en Sociale Zaken.


Het doel van de commissie is het bestuderen en onderzoeken van de processen voor behandeling en interventie voorafgaand aan de moord, om de relevante lessen te trekken met betrekking tot het verbeteren van de interactie tussen overheidsinstanties en andere relevante instanties om toekomstige incidenten te voorkomen en aan te pakken. Vertegenwoordigers van het ministerie van Welzijn en Sociale Zaken en de Israëlische politie zitten in de commissie, naast vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs en Aliyah en Integratie.


Volgens gegevens die door de commissie zijn verzameld, is slechts de helft van de vrouwen die de afgelopen jaren in Israël zijn vermoord, vermoord door hun echtgenoten; in de andere gevallen werden de vrouwen vermoord door andere familieleden. In 2021 was het aantal vrouwen dat werd vermoord door een familielid dat niet hun echtgenoot was 3,5 keer groter dan het aantal vrouwen dat werd vermoord door hun echtgenoten.


Het Ministerie van Welzijn en Sociale Zaken en het Ministerie van Openbare Veiligheid hebben voorgesteld om de bevoegdheden van de commissie uit te breiden, zodat ze de moorden op vrouwen door hun echtgenoten, alsook door andere familieleden dan hun echtgenoten, samen met echtgenoten of andere familieleden in overweging kan nemen ongeacht wie de daadwerkelijke moord heeft gepleegt.


De commissie voor het onderzoeken van gevallen van moord op vrouwen wordt voorgezeten door Ayala Meir, senior directeur van het ministerie van Welzijn en Sociaal Ministerie van de afdeling Familie, Kinderen en Jeugd, die zei: "In de loop der jaren heeft de commissie zeer belangrijke inzichten verkregen uit de evaluaties die ons hebben geholpen bij het bevorderen van de behandeling en het omgaan met fenomenen van de moord op vrouwen, en het versterken van de gezamenlijke interactie tussen de behandelingssystemen. Door de bevoegdheid van de commissie uit te breiden, kunnen we veel meer incidenten evalueren en aanvullende belangrijke kennis verwerven."


Premier Yair Lapid : “De uitbreiding van het gezag van het Interministerieel Comité voor de behandeling van gevallen van vrouwenmoord is een volgende stap in onze niet-aflatende strijd tegen geweld tegen vrouwen. Ik vind het onaanvaardbaar dat een vrouw angst kan voelen in haar eigen huis, en onbegrijpelijk dat een vrouw kan worden vermoord door haar vader, broer, oom of echtgenoot. Deze regering zal er alles aan doen om vrouwen te beschermen tegen kwaad en geweld in het algemeen en in het bijzonder tegen huiselijk geweld.”


Minister van Welzijn en Sociale Zaken Meir Cohen : "De uitbreiding van het mandaat van de commissie is bedoeld om het vermogen van professionals te versterken om de moord op vrouwen breder te bekijken, conclusies te trekken en meer geschikte methoden en diensten te ontwikkelen voor gebruik in de strijd tegen dit fenomeen. We zullen alles in het werk stellen en geen middelen om dit moeilijke fenomeen te bestrijden en we ondersteunen deze inspanningen met essentiële regeringsbesluiten die de betrokken ambtenaren in staat zullen stellen actie te ondernemen. Ik dank de premier en de minister van Openbare Veiligheid voor hun samenwerking en voor het op de agenda plaatsen van deze belangrijke kwestie. "


45 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page