top of page
  • Bas Belder

“Wij zijn maar een fractie verwijderd van verschrikkelijke escalaties Amerikaanse universiteiten, door het toenemend antisemitisme, ook op Nederlandse leerinstellingen schrijft, Bas Belder

Screenshot YouTube


“Het is voor alle leerlingen en studenten enorm belangrijk om te blijven stilstaan bij de gruwelijkheden van de Holocaust.” Dat stelt Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) in een uitvoerige inbreng voor het plenaire Kamerdebat over toenemend antisemitisme op donderdag 25 april. Israel Nieuws kreeg vooraf inzage in het document.


Essentieel is dat elke school en onderwijsinstelling weer les gaan geven over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, onderstreept LBVSO. Oplaaiende emoties en discussies tot op ontkenning van de Holocaust door “een kleine groep harde schreeuwers” zorgden voor toenemende onveiligheid en het schrappen van lessen over de Sjoa. “Steeds vaker blijven Joodse leerlingen en studenten daarom thuis en moeten zij onderwijs missen. Steeds vaker gaan zij gebukt onder de steeds agressievere toon en ook steeds vaker moeten zij in hun persoonlijke omgeving onveilige confrontaties ondergaan.”


Ter illustratie wijst LBVSO naar de persoonlijke ervaringen van zijn voorzitter Elijah. Tussen haakjes een van de drie ondertekenaars van het schrijven, naast de bestuursleden Helena en Shaquille. “Wanneer je een Joodse jongere met een beperking bent (zoals onze voorzitter Elijah autisme heeft) ben je zelfs extra kwetsbaar. Het heeft er bij Elijah voor gezorgd dat hij in een diepe depressie terecht kwam en niet meer naar school ging en nog amper de straat opging, nadat er ernstige bedreigingen bij LBVSO binnenkwamen vanwege zijn Joodse komaf.” Recent kreeg Elijah bij de ingang van AH, die geblokkeerd was door vijf demonstranten, een folder in de hand gedrukt met de tekst “Joden zorgen voor apartheid”. Angst overspoelde Elijah… “Ben ik nog wel veilig?”


Een angstaanjagende situatie, vervolgt de debat inbreng van LBVSO. “We zijn nog maar een fractie verwijderd van de verschrikkelijke escalaties die nu gebeuren op universiteiten in de VS zoals onlangs bij Columbia University.”


Na deze dramatische schets richt LBVSO zich qua bestrijding van Jodenhaat annex Holocausteducatie in eerste instantie specifiek tot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alsmede de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Daarbij is maatwerk beslist noodzakelijk voor de verschillende types van onderwijs. En ondersteuning van leraren in de vorm van de aanstelling van een “Holocaust-Antisemitisme-Brugfunctionaris die kan assisteren bij deze lessen en om de veiligheid van elke leerling en student te waarborgen”. Elementair is ook de onderkenning dat juist jongeren met een beperking onevenredig vaak het slachtoffer zijn van pesten en onveiligheid. Maar liefst vijf keer volgens de statistieken!


Onthutsend en onthullend is het gegeven dat het ministerie scholen weliswaar aanspoort tot hervatting van lessen over de Holocaust, maar zonder persoonsbeveiliging. Zo’n passage werkt toch ronduit verbijsterend in het LBVSO-document. “Dus wat vraag je dan eigenlijk van een leraar? Wat vraag je van een Joodse leerling die zich vanaf dat moment in een onveilige situatie kan bevinden? En wat vraag je van alle andere leerlingen die ongevraagd in een onveilige leeromgeving worden getrokken?”


Begrijpelijk bij deze bijzonder zorgelijke onderwijssituatie dat LBVSO pleit voor een “voortraject” in de hoop het tij nog te kunnen keren. “Een soort ‘zie en hoor elkaar’ alvorens lessen over de Holocaust van start kunnen gaan. Het ministerie dient bovendien ook te investeren in de geestelijke gezondheidszorg “voor jongeren en kinderen die nu gebukt gaan onder antisemitisme”. Denk bijvoorbeeld aan schoolpsychologen en het aanbieden van weerbaarheidstraining.


Tot slot merkt LBVSO op: “Het betrekken van leerlingen en studenten bij besluitvormingsprocessen over antisemitisme en Holocausteducatie en elke andere vorm van racisme, discriminatie of uitsluiting versterkt hun eigenwaarde en verbreedt het begrip voor elkaar, en LBVSO werkt hierin ook graag met u samen.”


Ouders die momenteel geschiedenisleraren inhuren voor hun kinderen om de vereiste examenstof over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust onder de knie te krijgen, zullen de krachtige stellingname van LBSVO (betere Holocausteducatie en aanpakken van Jodenhaat in het onderwijs) dan ook volledig bijvallen. Kabinet en Kamer zijn nu aan zet. Met een waardevolle lijst aan adviezen van zeer betrokken leerlingen en studenten bij de hand!


Bas Belder, historicus


1.108 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Ton van Hagen
Apr 24

Heel de wereld gaat naar de knoppen door de ophitsers

Like
bottom of page