top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Algemene vergadering van de VN keurde 6 anti Israël resoluties goed, Nederland had geen bezwaar


Ter illustratie. Screenshot YouTube


De Algemene Vergadering heeft, zoals verwacht zes anti-Israël resoluties goedgekeurd en nul tegen andere landen. Nederland had er geen enkel bezwaar tegen en stemde vijf keer voor en onthield zich één keer van stemming.


De resoluties die donderdag in New York zijn goedgekeurd, maken deel uit van een pakket van 14 teksten over Israël die Algemene Vergadering voor het einde van het jaar wil aannemen.


De resolutie waarin het "werk van de speciale commissie om Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten" te onderzoeken werd met 80-18 goedgekeurd, met 73 onthoudingen. Nederland was een van de landen die zich van stemming onthielden. Maar "wie zwijgt stemt toe".

De resolutie waarin werd opgeroepen tot financiële hulp aan Palestijnse vluchtelingen via fondsen die naar de UNRWA werden doorgesluisd en die verder sprak over "de noodzaak van voortzetting van het werk van UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten en het belang van haar ongehinderde operatie en haar dienstverlening, met inbegrip van noodhulp, voor het welzijn, de bescherming en de menselijke ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen en voor de stabiliteit van de regio, in afwachting van een rechtvaardige oplossing van de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen," kon op steun van Nederland rekenen, en werd met 16-1, bij 10 onthoudingen aangenomen.

Een andere resolutie waarin het werk van UNRWA werd bevestigd, en het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar het soevereine Israël werd bevestigd, werd goedgekeurd met 162-5, bij zes onthoudingen. Ook hier was Nederland het volledig mee eens.

De resolutie, " die opnieuw bevestigt dat de Palestijnse vluchtelingen recht hebben op hun eigendom en op het inkomen dat daardoor wordt verkregen in overeenstemming met de beginselen van gelijkheid en rechtvaardigheid," werd goedgekeurd, 159-5, bij acht onthoudingen. Ook hier was Nederland het volledig mee eens.

Een vijfde resolutie, genaamd "Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Golan", werd goedgekeurd met 146-7, met 20 onthoudingen. Ook hier was Nederland het volledig mee eens.

De resolutie bevestigde opnieuw dat de Israëlische nederzettingen "inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan illegaal zijn en een obstakel vormen voor vrede en economische en sociale ontwikkeling".

De laatste resolutie, waarin werd opgeroepen tot de Israëlische terugtrekking uit de Golanhoogten, werd goedgekeurd met 149-2, met 23 onthoudingen. Ook hier met volledige instemming van Nederland.


345 weergaven1 opmerking

1 Comment


tonheeren62
Dec 12, 2021

Nederland stemt - als ze al stemmen- net als de meeste landen zonder historische kennis en oog voor wat er werkelijk gebeurt. En zoals het artikel zegt: onthouden van stemmen is in het voordeel van de voor-stemmers. Ik doe hiermee overigens niets af aan het gegeven dat er veel leed is onder de Palestijnen, maar dat los je niet op met deze resoluties.

Like
bottom of page