top of page
  • Bas Belder

“Antisemieten mogen geen Duitsers worden” - een column van Bas Belder


Screenshot YouTube


Het staat er zwart op wit in de Frankfurter Allgemeine van 27 november 2023: “Antisemieten mogen geen Duitsers worden”. Dat zegt de liberale woordvoerder in het Duitse parlement, Stephan Thomae, in gesprek met het Duitse dagblad.


De hervorming van het recht op het Duits staatsburgerschap vormt de juridische achtergrond van de stevige stellingname van Thomae. “Wij moeten heldere criteria aanleggen om dat te verhinderen.” En “dat” staat dus voor: geen toekenning van het Duitse staatsburgerschap in de nabije toekomst meer voor ordinaire Jodenhaters. “En precies dat regelt dit wetsontwerp”, onderstreept het lid van de Bundestag.


Het Duitse parlement zet vaart achter het wetsontwerp, beaamt Stephan Thomae. Deze week al volgt de eerste lezing en nog dit jaar moeten Bundestag en Bundesrat besluiten.


Deze parlementaire snelheid is zeker geboden, gelet op de schokkende excessen van pure Jodenhaat op Duitse straten, geven zowel de Duitse krant in haar vraagstelling als parlementariër Thomae aan. “Onder de huidige juridische situatie zijn inburgeringen van mensen met antisemitische denkbeelden blijkbaar mogelijk. Wij moeten nu een eind maken aan deze praktijk.”


Maar hoe kan men verhinderen dat antisemieten ingeburgerd raken? Op de logische vervolgvraag van de Frankfurter Allgemeine is Thomae voorbereid: “Wij verscherpen het vooronderzoek duidelijk. “Reeds kleine delicten met een antisemitische achtergrond sluiten in de toekomst een inburgering uit. Anders dan tot nu toe moet een inburgeringsambtenaar dan onderzoeken of bijvoorbeeld een belediging antisemitisch gemotiveerd was.”


Het Duitse wetsontwerp dat de criteria voor de toekenning van het staatsburgerschap hervormt, stipuleert dat antisemitisch gemotiveerde handelingen onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid en tegen de Duitse rechtsorde. Stephan Thomae geeft de reden aan voor deze heldere formulering: “Antisemitisme moet een absoluut uitsluitingscriterium zijn. Wie niet uitdrukkelijk onze vrijheidslievende, democratische rechtsorde erkent, mag de Duitse pas niet krijgen. Het is belangrijk dat wij dat ook in de wet verklaren. Het gaat daarbij niet slechts om strafbare feiten, maar ook om uitlatingen en daden onder de drempel van de strafbaarheid. Bijvoorbeeld de weigering om het bestaansrecht van Israël te erkennen.”


Juist dat laatste wensen de Duitse christen-democraten (CDU) als aanvulling op het wetsontwerp: erkenning van het bestaansrecht van Israël als uitdrukkelijk voorwaarde voor inburgering. Hoewel liberaal Thomae geen voorstander is van te gedetailleerde wetgeving staat hij hiervoor wel open.


Ook in andere lidstaten van de Europese Unie, Nederland niet uitgezonderd, speelden zich na de gruwelmoorden van Hamas op weerloze Israëlische burgers (7 oktober 2023) weerzinwekkende taferelen van publieke Jodenhaat af. De Duitse wettelijke aanpak verdient derhalve zorgvuldige navolging!


Bas Belder, historicus


426 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page