top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

België verbergt financiering van politieke NGO's over Palestijns-Israëlisch conflict


Foto via NGO Monitor


Volgens de Belgische wet moet de Belgische regering een Joint Strategic Framework (JSF) goedkeuren om buitenlandse ontwikkelingshulp over de wereld te verdelen. JSF-documenten, gezamenlijk opgesteld door de Belgische NGO's die hulpprogramma's uitvoeren en goedgekeurd door de Belgische regering, schetsen gemeenschappelijke strategieën voor het leveren van hulp, zo begint het rapport van NGO Monitor over hoe België aan terreur gelieerde organisaties financiert.


Zoals hieronder beschreven, onthullen ze niet alleen details van specifieke ontwikkelingsprojecten, maar ook door de overheid goedgekeurde beleidsdoelen, waaronder belangenbehartiging.


In het algemeen is transparantie een essentieel element van de democratie, met name in verband met het gebruik van belastinggelden. Gezien het gebruik van overheidsgeld voor zogenaamd niet-controversieel humanitair werk, en het partnerschap tussen NGO's en de Belgische regering om buitenlands beleid uit te voeren, is er een redelijke verwachting dat de JSF's openbaar zouden worden gemaakt.


Maar terwijl de Belgische NGO-koepelorganisatie ACODEV alle JSF-kaders voor 2022-2026-financiering over de hele wereld heeft gepubliceerd, weigerden ze de JSF vrij te geven voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza.


De Belgische regering verdedigt de geheimhouding

Op 22 maart 2023 antwoordde de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez op een parlementaire vraag van parlementslid Kathleen Depoorter: "De NGO's beslissen zelf, op basis van hun autonomie, of het JSF al dan niet wordtgedeeld." Gennez stelde voor dat parlementslid Depoorter ACODEV zou benaderen om informatie te verkrijgen over de hulpstrategie van de Belgische regering op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Met andere woorden, de Belgische regering heeft de controle over dit aspect van haar buitenlands beleid afgestaan aan ngo's.


Gennez erkende wel dat België in het kader van het JSF 8,7 miljoen euro zal verstrekken aan vijf Belgische ngo's – Broederlijk Delen, Viva Salud, Solsoc, Caritas en Oxfam Novib – om zich te concentreren op "het recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, opleiding en mogelijkheden voor een leven lang leren, het recht op gezondheid en de verbetering van sociale determinanten van gezondheid, internationaal recht, goed bestuur en de rol van het maatschappelijk middenveld. De laatste prioriteit betreft het recht op voedsel en veerkrachtige bestaansmiddelen op het platteland."


Cruciaal is dat Gennez de identiteit van lokale Palestijnse en Israëlische uitvoerende partners voor deze projecten niet heeft onthuld. Zoals NGO Monitor eerder heeft gedocumenteerd, heeft België, via de Belgische organisaties, aan terreur gelinkte Palestijnse NGO's gefinancierd (zie hieronder).


Belgische regering steunt politieke NGO's als "verzachtende pro-Israëlische stemmen"

In juli 2020 onthulde NGO Monitor dat de JSF 2017-2021 voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza zijn NGO-ondertekenaars heeft verplicht om anti-Israëlische campagnes te promoten door middel van belangenbehartiging en lobbyen in België en de EU, inclusief "Het verminderen van de invloed van pro-Israëlische stemmen" (nadruk toegevoegd). Op basis hiervan vaardigde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken een demarche uit, waarbij hij de Belgische ambassadeur in Israël berispte.


Belgische financiering aan PFLP-verbonden NGO's

In oktober 2021 heeft het Israëlische ministerie van Defensie (MoD) zes Palestijnse ngo's aangewezen als terreurorganisaties. Volgens het ministerie van Defensie worden deze groepen, waaronder Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Bisan Center for Research and Development (Bisan) en Health Workers Committee (HWC; aangewezen in januari 2020) beheerd door en ten behoeve van de PFLP.


In het kader van het JSF 2017-2021 financierde België Bisan, DCI-P en HWC, via Belgische NGO's:

  • Bisan – €337.892 via Viva Salud

  • DCI-P – €170.800 via Broederlijk Delen

  • HWC – €297.925 via Viva Salud

(Lees voor meer informatie het rapport "Belgian Funding for PFLP-Linked NGOs" van NGO Monitor.)


Met name Broederlijk Delen – dat 1,4 miljoen euro (2022-2026) ontvangt van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de Belgische regering voor een "Lobby and advocacy"-project op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza – noemt DCI-P als partner.Evenzo noemt Viva Salud, die € 1,3 miljoen ontvangt van DGD (2022-2026) voor "een sterke sociale beweging om het recht op gezondheid en voedsel van het Palestijnse volk te handhaven", Bisan en HWC als haar partners.
128 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page