top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

De drie tegen Israël gerichte VN-resoluties, Nederland stemde niet tegen


Tempelberg. Screenshot YouTube


Hieronder volgen de drie resoluties die gisteren zijn aangenomen en gericht zijn op Israël, bij twee van de resoluties, die over de Tempelberg in Jeruzalem en over de Golan, onthield Nederland zich van stemming.Fragment: "Uiting geven aan grote bezorgdheid over de aanhoudende sluiting van Palestijnse instellingen in de stad en over provocaties en ophitsingen, ook door Israëlische kolonisten, ook tegen heilige plaatsen."


Analyse: impliceert dat het Israëlische bestuur van Jeruzalem de vrijheid van godsdienst belemmert, terwijl in feite het tegenovergestelde waar is: vóór 1967 vernietigde Jordanië Joodse heilige plaatsen en ontzegde het Joden de toegang, terwijl onder Israël alle religies toegang hebben tot de stad en volledige vrijheden genieten. Gebruik van uniform harde taal tegen Israël dat zelfs niet tegen regimes als Iran wordt gebruikt. Herhaalde passage van jaarlijkse resolutie om handelingen uit 1980 aan te pakken, of zaken die al in andere soortgelijke resoluties zijn behandeld, dienen geen ander doel dan demonisering. Gebruikt alleen de islamitische term 'Haram al-Sharif' om de Tempelberg van Jeruzalem te beschrijven, waarbij de joodse en christelijke religie en geschiedenis worden genegeerd.

Nederland onthield zich van stemming, daarmee aangevende het eigenlijk wel eens te zijn, want "wie zwijgt stemt toe".Fragment: “Herbevestigend de onwettigheid van Israëlische nederzettingenactiviteiten en alle andere unilaterale maatregelen die gericht zijn op het veranderen van de demografische samenstelling, het karakter en de status van de stad Jeruzalem en van de bezette Palestijnse gebieden als geheel, met inbegrip van de muur en het bijbehorende regime, en het eisen van hun onmiddellijke stopzetting, en het veroordelen van elk gebruik van geweld tegen Palestijnse burgers in strijd met het internationaal recht, met name kinderen.”


Analyse: geeft Israël alleen de schuld van gebrek aan vrede. Tekst is overbodig voor verschillende andere resoluties en heeft geen ander effect dan demonisering. Verwijzingen naar terreur slagen er niet in de daders te noemen, terwijl Israël overal wordt genoemd en de schuld krijgt.

Met deze resolutie was Nederland het volledig eens.Fragment: "Diep bezorgd dat Israël zich niet heeft teruggetrokken uit de Syrische Golan, die sinds 1967 bezet is..."


Analyse: overbodig voor een bestaande resolutie over 'de bezette Syrische Golan'. Zich niet bewust van genocidale bloedbaden die nu plaatsvinden in Syrië en de veiligheidsimplicaties daarvan voor Israël en de burgers van de Golanhoogten. Negeert Syrië's geschiedenis van beschietingen van Israëlische gemeenschappen, eerdere oproepen van zijn leiders tot een "vernietigingsoorlog" tegen Israël, en Syrië's 1967 agressie die leidde tot het verlies van het grondgebied. roept Israël op om met Syrië en Libanon te onderhandelen zonder dezelfde eis aan die landen te stellen.

Ook hier onthield Nederland zich weer van stemming.
225 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page