top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

De gezamenlijke verklaring van het Strategisch Partnerschap tussen de VS en Israël is ondertekend


De ondertekende gezamenlijke verklaring. Foto via GPO


De Amerikaanse president Joe Biden en premier Yair Lapid ondertekenden donderdag een gezamenlijke strategische verklaring in Jeruzalem, waarin de VS beloofden "alle elementen in hun nationale macht" te gebruiken om te voorkomen dat Iran kernwapens zou krijgen.


“De Verenigde Staten benadrukken dat een integraal onderdeel van deze belofte de toezegging is om Iran nooit toe te staan ​​een kernwapen te verwerven, en dat het bereid is alle elementen van zijn nationale macht te gebruiken om dat resultaat te verzekeren”, luidt de verklaring, officieel bekend als de Jeruzalem VS-Israël Strategisch Partnerschap Gezamenlijke Verklaring.


In de verklaring wordt o.a. de BDS afgewezen en pogingen om Israël op oneerlijke wijze te selecteren in de Verenigde Naties of het Internationaal Strafhof. werkt Amerika voor een tweestaten-oplossing en Israël aan verbeteren van de verhoudingen met de Palestijnen, wordt er actie tegen de destabiliserende activiteiten van Iran ondernomen, wordt Hamas ten eerste veroordeeld, samenwerking op het gebied van "geavanceerde defensietechnologieën zoals hoogenergetische laserwapensystemen om de lucht van Israël en in de toekomst die van andere Amerikaanse en Israëlische veiligheidspartners te verdedigen", wordt er gesproken over Oekraïne en worden gemaakte afspraken nogmaals bevestigd.


De hele verklaring staat, vertaald, integraal hieronder:


De gezamenlijke verklaring van het Strategisch Partnerschap tussen de VS en Israël in Jeruzalem

De leiders van de Verenigde Staten en Israël, president Biden en premier Lapid, kwamen op 14 juli 2022 in Jeruzalem bijeen en namen de volgende gezamenlijke verklaring aan over het strategisch partnerschap tussen de VS en Israël:


De Verenigde Staten en Israël bevestigen opnieuw de onbreekbare banden tussen onze twee landen en de blijvende inzet van de Verenigde Staten voor de veiligheid van Israël. Onze landen bevestigen verder dat het strategische partnerschap tussen de VS en Israël is gebaseerd op een fundament van gedeelde waarden, gedeelde belangen en echte vriendschap. Bovendien bevestigen de Verenigde Staten en Israël dat een van de waarden die de landen delen een niet-aflatende toewijding is aan democratie, de rechtsstaat en de roeping van "Tikkun Olam", die de wereld herstelt. De leiders spreken hun waardering uit voor voormalig premier Bennett, die de meest diverse regering in de geschiedenis van Israël leidde en onder wiens leiding dit buitengewone partnerschap steeds sterker is geworden.


In overeenstemming met de langdurige veiligheidsrelatie tussen de Verenigde Staten en Israël en de onwankelbare inzet van de VS voor de veiligheid van Israël, en vooral voor het behoud van zijn kwalitatieve militaire voorsprong, herhalen de Verenigde Staten hun standvastige inzet om het vermogen van Israël om zijn vijanden af ​​te schrikken te behouden en zichzelf te versterken en te verdedigen tegen elke dreiging of combinatie van dreigingen. De Verenigde Staten herhalen verder dat deze verbintenissen tweeledig en heilig zijn, en dat het niet alleen morele verbintenissen zijn, maar ook strategische verbintenissen die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zelf.


De Verenigde Staten benadrukken dat een integraal onderdeel van deze belofte de toezegging is om Iran nooit een kernwapen te laten verwerven, en dat het bereid is alle elementen van zijn nationale macht te gebruiken om dat resultaat te verzekeren. De Verenigde Staten bevestigen verder de toezegging om samen te werken met andere partners om de agressie en destabiliserende activiteiten van Iran het hoofd te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via volmachten en terroristische organisaties zoals Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.


De Verenigde Staten en Israël merken op dat niets beter de standvastige en tweeledige steun van de Verenigde Staten aan de veiligheid van Israël weerspiegelt dan de ongekende memoranda van overeenstemming over veiligheidshulp die de afgelopen decennia door opeenvolgende Amerikaanse regeringen zijn ondertekend, en dat deze regelingen in woord en daad dat de Verenigde Staten de veiligheid van Israël als essentieel beschouwen voor de Amerikaanse belangen en als een anker van regionale stabiliteit.


De Verenigde Staten steunen ten zeerste de volledige uitvoering van de voorwaarden van het huidige historische Memorandum of Understanding van $ 38 miljard, dat de blijvende inzet van de Verenigde Staten voor de veiligheid van Israël eer aandoet, evenals de overtuiging dat een vervolg MOU nieuwe bedreigingen en nieuwe realiteiten moet aanpakken. Daarnaast hebben de Verenigde Staten zich ertoe verbonden aanvullende raketafweerhulp te zoeken die het MOU-niveau overschrijdt, in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de vijandelijkheden met Hamas gedurende elf dagen in mei 2021. Israël waardeert de toezegging van de VS aan het MOU en voor het verstrekken van een extra $ 1 miljard meer dan MOU-niveaus in aanvullende financiering voor raketverdediging na het conflict van 2021. Verder spreken de landen hun enthousiasme uit om het Amerikaans-Israëlische defensiepartnerschap vooruit te helpen door middel van samenwerking in geavanceerde defensietechnologieën zoals hoogenergetische laserwapensystemen om de lucht van Israël en in de toekomst die van andere Amerikaanse en Israëlische veiligheidspartners te verdedigen.


Israël bedankt de Verenigde Staten voor hun voortdurende en uitgebreide steun voor het verdiepen en verbreden van de historische Abraham-akkoorden. De landen bevestigen dat de vredes- en normalisatieovereenkomsten van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko een cruciale aanvulling vormen op de strategische vredesverdragen van Israël met Egypte en Jordanië, die allemaal belangrijk zijn voor de toekomst van het Midden-Oosten en voor de zaak van regionale veiligheid, welvaart en vrede. De landen merken op dat de historische Negev-top, geïnitieerd en georganiseerd door premier Lapid, een mijlpaal was in de gezamenlijke inspanningen van de VS en Israël om een ​​nieuw regionaal kader op te bouwen dat het gezicht van het Midden-Oosten verandert.


De Verenigde Staten en Israël verwelkomen in dit verband de bijeenkomst die op 27 juni in Manama, Bahrein, is gehouden en waar het Negev-forum over regionale samenwerking wordt gevormd. De Verenigde Staten verwelkomen deze ontwikkelingen en zijn vastbesloten een actieve rol te blijven spelen, ook in de context van het aanstaande bezoek van president Biden aan Saoedi-Arabië, bij het bouwen van een robuuste regionale architectuur; om de banden tussen Israël en al zijn regionale partners te verdiepen; om de regionale integratie van Israël in de loop van de tijd te bevorderen; en om de cirkel van vrede uit te breiden met steeds meer Arabische en islamitische staten.


De Verenigde Staten en Israël verwelkomen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een vierzijdige (hybride) bijeenkomst, samen met de leiders van India en de Verenigde Arabische Emiraten, in het kader van het I2U2-initiatief, waarbij deze vier landen worden samengebracht om de samenwerking op het gebied van economie en strategische infrastructuur, en wat het belang aantoont van dit nieuwe partnerschap, dat voor het eerst werd gelanceerd door hun ministers van Buitenlandse Zaken in oktober 2021.


De Verenigde Staten en Israël herhalen hun bezorgdheid over de aanhoudende aanvallen op Oekraïne, hun inzet voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, en bevestigen het belang van voortdurende humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne.


De Verenigde Staten en Israël bevestigen dat zij zullen blijven samenwerken om alle inspanningen te bestrijden om Israël te boycotten of te delegitimeren, om zijn recht op zelfverdediging te ontzeggen, of om het op oneerlijke wijze uit te kiezen in welk forum dan ook, ook bij de Verenigde Naties of het Internationaal Strafhof. Hoewel ze het recht op vrijheid van meningsuiting volledig respecteren, wijzen ze de BDS-campagne resoluut af. De twee landen zullen de instrumenten gebruiken die ze tot hun beschikking hebben om elke plaag en bron van antisemitisme te bestrijden en te reageren wanneer legitieme kritiek overgaat in onverdraagzaamheid en haat of pogingen om de rechtmatige en legitieme plaats van Israël onder de familie van naties te ondermijnen. In deze context uiten ze hun diepe bezorgdheid over de wereldwijde toename van antisemitisme en bevestigen ze hun inzet om deze oude haat in al zijn uitingen tegen te gaan. De Verenigde Staten zijn er trots op naast de Joodse en democratische staat Israël te staan, en met zijn mensen, wiens ongewone moed, veerkracht en geest van innovatie een inspiratie zijn voor zovelen over de hele wereld.


De Verenigde Staten en Israël verbinden zich ertoe de uitdagingen en kansen in de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen te blijven bespreken. De landen veroordelen de betreurenswaardige reeks terroristische aanslagen op Israëlische burgers in de afgelopen maanden en bevestigen de noodzaak om het hoofd te bieden aan radicale krachten, zoals Hamas, die de spanning willen aanwakkeren en aanzetten tot geweld en terrorisme. President Biden bevestigt opnieuw zijn langdurige en consequente steun voor een tweestaten-oplossing en voor vooruitgang in de richting van een realiteit waarin zowel Israëli's als Palestijnen gelijke mate van veiligheid, vrijheid en welvaart kunnen genieten. De Verenigde Staten staan ​​klaar om samen te werken met Israël, de Palestijnse Autoriteit en regionale belanghebbenden om dat doel te bereiken. De leiders bevestigen ook hun gedeelde inzet voor initiatieven die de Palestijnse economie versterken en de levenskwaliteit van de Palestijnen verbeteren.


De Verenigde Staten en Israël genieten van uitgebreide bilaterale samenwerking en dialoog tussen hun twee landen op veel kritieke gebieden - van baanbrekende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie tot unieke uitwisseling van inlichtingen en gezamenlijke militaire oefeningen, tot gedeelde inspanningen om dringende mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering aan te gaan, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Als aanvulling op de uitgebreide bestaande wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen hun twee landen en om hun samenwerking naar een nieuw niveau te tillen, lanceerden de leiders een nieuwe strategische dialoog op hoog niveau tussen de VS en Israël over technologie om een ​​technologisch partnerschap tussen de VS en Israël te vormen in kritieke en opkomende technologieën, maar ook op gebieden van mondiaal belang: voorbereiding op pandemie, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en vertrouwde technologie. Dit nieuwe technologische partnerschap zal worden ontworpen om de wederzijdse innovatie-ecosystemen van de landen te stimuleren en geostrategische uitdagingen aan te pakken.


In dezelfde geest bevestigen de Verenigde Staten en Israël hun engagement om hun gedeelde en versnelde inspanningen voort te zetten om Israëlische paspoorthouders in staat te stellen zo snel mogelijk te worden opgenomen in het Amerikaanse Visa Waiver Program, evenals hun steun voor meer samenwerking op het gebied van operationele cyber uitwisseling en de bestrijding van cybercriminaliteit. De leiders stellen dat al deze initiatieven, en talloze andere gezamenlijke inspanningen, ondernomen tussen hun volkeren op elk niveau van de overheid en het maatschappelijk middenveld, aantonen dat het strategisch partnerschap tussen de VS en Israël onmisbaar is en een buitensporige bijdrage levert, niet alleen aan het welzijn van de Amerikaanse en Israëlische burgers, maar ook in het belang van het Midden-Oosten en de wereld.


Met dit record van opmerkelijke prestaties en met een gevoel van de ongelooflijke belofte die de ongeëvenaarde relatie tussen de VS en Israël inhoudt voor de toekomst, verwelkomen de Verenigde Staten en Israël het 75e jaar van dit buitengewone partnerschap van harte.


Getekend te Jeruzalem op de 14e dag van juli 2022, wat overeenkomt met de 15e dag van Tamuz, 5782, in de Hebreeuwse kalender, in tweevoud in de Engelse taal.90 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page