top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

De Israëlische kustlijn is verontreinigd met meer dan twee ton microplastics


Screenshot video Channel 12 News


Een nieuwe studie van de Universiteit van Tel Aviv, uitgevoerd in samenwerking met het Middellandse Zee-onderzoekscentrum van Israël, onderzocht het niveau van microplasticvervuiling langs de kustlijn van Israël. De onderzoekers verzamelden zandmonsters van zes stranden, van Haifa tot Ashkelon. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de Israëlische kustlijn besmet is met meer dan twee ton microplastics, met als meest vervuilde stranden die van Tel Aviv en Hadera.


In het licht van deze verontrustende bevindingen waarschuwen de onderzoekers dat blootstelling aan microplastic afval onvermijdelijk is. Opgemerkt moet worden dat microplastics over het algemeen gevaarlijk zijn voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid. .


De studie werd geleid door promovendus Andrey Ethan Rubin en masterstudent Limor Omeysi van het laboratorium van Dr. Ines Zucker van de Fleischman Faculty of Engineering en de Porter School of the Environment and Earth Sciences. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Pollution Bulletin.


Andrey Ethan Rubin (L) en Dr. Ines Zucker. Foto: Universiteit van Tel Aviv


Rubin legt uit dat de onderzoekers in de loop van 2021 monsters verzamelden uit zes gebieden langs de kust: Ashkelon, Rishon LeZion, Tel Aviv, Hadera, Dor Beach en Haifa. De monsters werden vervolgens naar het laboratorium gebracht waar verschillende analyses werden uitgevoerd, waaronder deeltjestelling, massametingen, beeldanalyse en chemische analyse om het polymeer te identificeren waaruit het plastic was gemaakt, evenals de elementen die op de microplasticdeeltjes waren geadsorbeerd. De onderzoekers ontdekten onder meer dat er onder meer plastic uit voedselverpakkingen, plastic wegwerpproducten en visnetten in de monsters zaten.


"Het was interessant om te zien dat kunststoffen van terrestrische oorsprong, zoals voedselverpakkingen, dominanter waren dan kunststoffen van mariene oorsprong zoals visnetten", zegt Rubin. "Dit geeft aan dat er behoefte is aan betere regulering van kustafval."


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de stranden van Tel Aviv en Hadera het meest vervuild waren van de geteste stranden. Het besmettingsniveau op deze stranden, die zich in de buurt van riviermondingen bevinden (de Yarkon in Tel Aviv en Nahal Alexander in Hadera), was vier keer hoger dan die van Rishon Lezion en Dor Beach, de twee stranden met de laagste concentratie microplastic deeltjes. Toch werden zelfs in het natuurgebied Dor Beach, dat regelmatig wordt schoongemaakt, een aanzienlijke hoeveelheid microplastic deeltjes gevonden.


De inschatting van de onderzoekers is dat de hoge mate van vervuiling op de stranden van Tel Aviv en Hadera en het feit dat ze dicht bij stromen liggen, erop wijzen dat het water van de beek microplastic deeltjes met zich meedraagt ​​in de zee, waardoor het niveau van vervuiling toeneemt op het strand.


De onderzoekers zeggen bijvoorbeeld dat Nahal Alexander percolaat ophaalt van onbehandeld rioolwater van de Westelijke Jordaanoever, evenals afval van landbouw- en industriegebieden in de buurt van de rivierbeddingen. Evenzo hopen microplastics zich op bij de Yarkon rivier vanuit de industriële centra in Tel Aviv.


"Ons onderzoek laat zien dat de Israëlische kustlijn waarschijnlijk meer dan twee ton microplastic afval bevat", zegt Rubin. “Omgevingsomstandigheden breken dit plastic langzaam af in nog kleinere deeltjes. Hoe kleiner de plastic deeltjes, hoe moeilijker het is om ze uit het milieu te verwijderen en hoe gevaarlijker ze zijn voor het milieu en onze gezondheid. De microplastic deeltjes die de zee in drijven worden opgeslokt door vissen, en hun overblijfselen bereiken uiteindelijk de mens.”


Dr. Zucker voegt toe: “Onze microplastic studies onthullen de huidige staat van microplastic vervuiling langs de Middellandse Zeekust van Israël, en verschaffen kennis over de effecten van de aanwezigheid van microplastics in het milieu. Onderzoek naar plasticmonitoring in Israël ontbreekt nog en we moeten de kleinere plasticdeeltjes en aanvullende milieumonsters, zoals zeewater en stromen, monitoren om milieupatronen met betrekking tot de aanwezigheid van microplastics beter te begrijpen. Op deze of andere manier lijkt blootstelling aan microplastic afval onvermijdelijk. We zijn bezig met het beoordelen van de milieu- en gezondheidseffecten die kunnen optreden gezien de prevalentie en hoge concentraties van de deeltjes die we hebben gevonden. Praktisch gezien zijn er regelgevende stappen nodig om de bijdrage van Israël aan de vervuiling door microplastics in de Middellandse Zee te verminderen.”104 weergaven1 opmerking

1 Comment


GERT reininga
Oct 31, 2022

Triest

Like
bottom of page