top of page
  • Bas Belder

De januskop van de EU: vrede preken én Palestijnse haat financieren


Screenshot YouTube


In Palestijnse schoolboeken wordt een ideologie onderwezen die naadloos aansluit bij de terreur ideologie van de PLO uit de jaren zestig. Toch gaat EU door met financiering…


Met deze conclusie sluit de politieke wetenschapper/historicus Florian Markl een zesdelige, gedetailleerde analyse af van Palestijns lesmateriaal. Zij valt terug te lezen op de website van de onafhankelijke denktank voor het Midden-Oosten, Mena-Watch.


De hedendaagse indoctrinatie van Palestijnse schoolkinderen loopt, op enkele terminologische wijzigingen na, exact parallel met de ideologie die de PLO neerlegde in haar beginselverklaring, beklemtoont Markl. Ontstellend daarbij is niet alleen deze overeenkomst, maar juist ook het eclatante verschil in de internationale positie van de PLO toentertijd en die van de PLO/Palestijnse Autoriteit vandaag.


Toen de PLO meer dan een halve eeuw geleden haar principes schriftelijk vastlegde, stond zij algemeen bekend als de koepelorganisatie van een reeks Palestijnse terreurorganisaties, aldus Markl. Kortom, de PLO gold niet als een internationaal erkende, legitieme speler. De PLO stond voor de gewapende strijd ter vernietiging van de staat Israël. Met bloedige terreuraanslagen in de internationale arena wenste zij naam te maken.


Een nuchtere analyse van wat Palestijnse schoolkinderen tegenwoordig in hun leerboeken voorgeschoteld krijgen, logenstraft alle beweringen dat de PLO fundamenteel afscheid heeft genomen van haar stellingname uit de jaren zestig. Denk concreet aan beweringen over de erkenning van de staat Israël, de afzwering van geweld, de aanpassing van haar oorlogszuchtige charta, het bewandelen van de weg naar vreedzaam samenleven met de Joodse staat door de PLO.


Op grond van solide bronnenonderzoek komt Markl tot de glasheldere conclusie: “Letterlijk niets van al deze beweringen vind je terug in de huidige schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit.”


Echter, er is wel degelijk een groot verschil opgetreden in de internationale houding tegenover deze openlijke Palestijnse vijandschap jegens Israël. Oorlogstaal van de Palestijnse Autoriteit, in navolging van de PLO, wordt vandaag de dag beloond met honderden miljoenen euro’s door de EU en haar lidstaten.


Nog zeer recent kwam de Europese Commissie met 214 miljoen euro over de brug. Aanvankelijk was dat bedrag geblokkeerd juist vanwege de scandaleuze inhoud van de Palestijnse schoolboeken. Nu evenwel is het geld zonder verdere voorwaarden eenvoudig overgemaakt aan Palestijnse oorlogshetzers! Tel daar de tientallen miljoenen bij op die UNRWA ontvangt en die evenzeer de weg naar een vergelijk in het Israëlisch-Palestijns conflict afsluiten.


De slotsom van Florian Markl over deze uiterst laakbare houding van Europese zijde spreekt voor zich:


*Deze gelden financieren een Palestijns schoolsysteem waarin de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen in haat tegen Israël en tot geweld tegen de “zionistisch-Joodse bezetting” worden opgevoed.


*Terwijl Europese politici vrede preken en belijden de veiligheid van Israëls existentie voor te staan, strooien zij jaar na jaar met geld, waarmee de –zogenaamd gematigde- leiding van de Palestijnen het exacte tegendeel bedrijft.


Bas Belder, historicus


122 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page