top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Eerste bijeenkomst van de ministeriële commissie voor bedoeïenensector aangelegenheden


Foto Haim Zach / GPO


Premier Benjamin Netanyahu riep dinsdagin het kantoor van de premier in Jeruzalem een ​​vergadering bijeen van de ministeriële commissie voor het legaliseren van de vestiging en de economische ontwikkeling van de bedoeïenensector in de Negev.


Minister van Sociale Gelijkheid Amichai Chikli presenteerde een overzicht van de situatie van de bedoeïenenbevolking in de Negev. Samen met professionele functionarissen werkte hij ook het plan uit om de legalisatie van de vestiging van de bedoeïenenbevolking in de Negev voor 2023-2025 te bevorderen.

Premier Netanyahu vroeg Itamar Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid, om een ​​plan op te stellen om de criminele organisaties te bestrijden die de bevolking als geheel schade berokkenen. Minister van Onderwijs Yoav Kish wees op de taalkloof die de sociale integratie [van de bedoeïenenbevolking] aantast. In deze context verzocht premier Netanyahu om een ​​plan voor het uitbreiden van de studie van de Hebreeuwse taal, als instrument voor ontwikkeling en integratie in de academische wereld en op de arbeidsmarkt.

Wat de polygamiekwestie betreft, bespraken ambtenaren van het ministerie van Justitie hoe het fenomeen wordt aangepakt en wat de negatieve gevolgen ervan zijn. Er werd opgemerkt dat momenteel, volgens het Almog-rapport, de autoriteiten alleen op de hoogte worden gebracht als het de derde vrouw is, of meer. Premier Netanyahu heeft deze richtlijn ingetrokken; kennisgeving zal nu worden gedaan op de tweede vrouw. Ook vroeg de premier aan het ministerie van Justitie om binnen twee weken met een voorstel te komen over de aanpak van de polygamieplaag.

Premier Netanyahu, bij de start van het Comité [vertaald uit het Hebreeuws] :

“Vandaag beleggen we de eerste bijeenkomst van het ministerieel comité voor aangelegenheden in de bedoeïenensector. We zullen ons bezighouden met het legaliseren van nederzettingen, de integratie van de bedoeïenensector in de economie en alle andere levensgebieden in de staat Israël, en kwesties met betrekking tot bestuur, zelfs als de kwestie van de handhaving van wet en orde is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Nationale Veiligheid en het ministerie van Justitie. We zullen al deze punten behandelen; het is onze bedoeling om de realiteit te veranderen. Er staat geschreven: "Het is in de Negev dat de creativiteit en baanbrekende kracht van Israël zal op de proef worden gesteld.' Als het op deze manier wordt getest, is Ben-Gurion er niet in geslaagd de noodzakelijke verandering teweeg te brengen.

We hebben veel dingen veranderd in de Negev, voornamelijk door nationale infrastructuur aan te brengen die alle inwoners van de Negev bereikt, en ook door bedrijven en de particuliere sector naar de Negev te verhuizen. Terwijl de Negev inderdaad floreert, is er een groot probleem in de Negev. We hebben de bedoeïenen nodig om in elk opzicht deel uit te maken van dit grote succesverhaal. Dat is het doel van deze bijeenkomst en de aanvullende bijeenkomsten die we gaan houden. Ik dank u minister Chikli en uw team, evenals de andere ministers die hieraan meewerken."

Minister van Sociale Gelijkheid Chikli [vertaald uit het Hebreeuws] :

"Na versneld werk, in samenwerking met alle ministeries, de legalisatie-autoriteit en de Negev Bedoeïenen Autoriteit, leggen we een nationaal vijfjarenplan op de regeringstafel met als doel de bedoeïenennederzetting in de Negev te legaliseren. De legalisatie-inspanningen zal zich richten op de volgende gebieden: Rahat, dat moet overgaan op zelfontplooiing; Hura, dat een belangrijk stedelijk knooppunt is voor de bedoeïenenbevolking in het hele gebied; Noord-Arad, de natuur en landschappelijke vergezichten die moeten worden vrijgemaakt clusters van illegale bouw, en Bir Haj, dat oorspronkelijk werd gebouwd door middel van lappendeken, en een brandpunt van misdaad is geworden en zijn pad moet veranderen.

Een aanvullend besluit dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd, heeft betrekking op de strijd tegen het fenomeen polygamie, dat in strijd is met de Israëlische wet, onder leiding van het ministerie van Justitie onder leiding van minister Levin en directeur-generaal Donenfeld. Het besluit richt een professioneel team op om de prikkels aan te pakken die het fenomeen in de hand werken, vooral met betrekking tot ondersteuningsbetalingen en volksverzekeringen. Het besluit zal ook 14 aangewezen posities toevoegen aan het rechtshandhavingsinstituut voor de strijd van de regering tegen polygamie.

Het plan dat hier is ingediend is geen grandioos maar haalbaar plan, met meetbare doelen. Ik geloof dat we op deze manier resultaten kunnen bereiken, met Gd's hulp."

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page