top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Er komt een Israëlisch-Palestijns comité om economische vooruitgang te bevorderen


Minister van Regionale Samenwerking Esawi Freige. Foto via Knesset woordvoerder


Minister van Regionale Samenwerking Esawi Freige, lid van de linkse Meretz partij en Israëlische Arabier, werkt aan de oprichting van een Israëlisch-Palestijns comité om economische vooruitgang te bevorderen en belemmeringen voor de economische activiteit van de Palestijnse Autoriteit (PA) weg te nemen.


Volgens de krant Haaretz coördineert Freige de plannen met hoge Palestijnse functionarissen, in de eerste plaats Hussein al-Sheikh, de minister van Burgerzaken van de PA. Dit is het eerste initiatief met de PA dat de regering heeft gelanceerd sinds ze vorige maand aan de macht kwam.


Binnen een paar weken wordt de eerste vergadering van deze nieuwe commissie verwacht, waarin twee Palestijnse verzoeken die al zijn gedaan, besproken zullenworden.


Het eerste verzoek is om nog eens 17.000 werkvergunningen af ​​te geven aan Palestijnse arbeiders om in de bouw en de industrie in Israël te werken. Het tweede verzoek is om de regularisatie van de Palestijnse Brandstofadministratie te helpen bevorderen, na een hervorming die wordt doorgevoerd door het Palestijnse Ministerie van Energie met betrekking tot de aankoop van brandstof voor gebruik door de PA.


Tegelijkertijd wordt van Palestijnse ministers verwacht dat ze de kantoren van hun Israëlische tegenhangers zullen bezoeken om verdere coördinatie tussen de twee partijen te bevorderen.


Hoewel het nog niet bekend is welke Palestijnen in de commissie zitten zullen nemen, stat het wel vast dat Freige de Israëlische commissie leden zal leiden.


De als het Gemengd Economisch Comité bekend staande commissie, is geen nieuw concept; het werd in 1994 door Israël en de PA overeengekomen als onderdeel van het Protocol van Parijs, de economische bijlage bij de Oslo-akkoorden .


Destijds werd besloten dat het comité uit een gelijk aantal Israëli's en Palestijnen zou bestaan ​​en dat elke partij het recht zou hebben om het panel bijeen te roepen om toezicht te houden op of te discussiëren over moeilijkheden die zich voordoen op de in het protocol gespecificeerde economische gebieden, waaronder de status van Palestijnse arbeiders in Israël, de afgifte van werkvergunningen en het bevorderen van kwesties die verband houden met toerisme, landbouwontwikkeling, veterinair toezicht en industrie. De oorspronkelijke overeenkomst gaf deze commissie aanzienlijke bevoegdheden, waaronder het recht om de uitgifte van een Palestijnse munteenheid te onderzoeken.


In 2009 verplaatste de Israëlische regering de leiding van het comité van het ministerie van Financiën naar het ministerie van Regionale Samenwerking, maar volgens Freige is het comité sindsdien niet meer bijeengekomen en werd een aanzienlijk deel van haar activiteiten omgeleid naar de districtscoördinatiebureaus in de gebieden.


"Helaas zijn de activiteiten met de Palestijnen de afgelopen jaren verwaarloosd en heeft het Ministerie van Regionale Samenwerking geen gebruik gemaakt van zijn gezag op het gebied van Israëlisch-Palestijnse economische samenwerking", zei Freige tegen Haaretz. “Ik werk tegenwoordig samen met de relevante functionarissen in Israël en de PA om de commissie bijeen te roepen, om overbodige beperkingen op de Palestijnse economie en op haar vermogen om zich naast en samen met de Israëlische economie te ontwikkelen, op te heffen. economie."


Freige bekritiseerde zijn voorgangers omdat ze de commissie niet hadden laten doorwerken. “Regionale samenwerking moet beginnen met samenwerking met onze naaste buren. Het feit dat het ministerie ze tot nu toe heeft genegeerd, is een teken van schaamte dat ik zie als mijn plicht om te corrigeren.” Volgens Freige wordt van de coalitie verwacht dat ze naast de activiteiten van de commissie ook andere gezamenlijke projecten met de PA bevordert.


“Mijn belangrijkste doel is het hernieuwen van het vertrouwen en het vermogen van Israël en de Palestijnen om te profiteren van hun buren; om een ​​fundament van vertrouwen en wederzijdse economische, culturele en andere relaties op te bouwen”, zei hij.
66 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page