top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Israël kan hittegolven bestrijden door klimaatnatie te worden


Israëli's en toeristen genieten van het strand in Tel Aviv tijdens een hittegolf op 17 juli 2023. Foto door Miriam Alster FLASH90 via ISRAEL21c


De eindeloze hittegolf die de Israëli's zojuist verbaast, is niet uniek voor deze uithoek van de wereld. Het zuidwesten van de Verenigde Staten, delen van West-Canada en Italië, Spanje en Griekenland beleven deze zomer allemaal een inferno.


Maar wat uniek kan zijn, merkt KKL-JNF hoofdwetenschapper Doron Markel op, is wat Israël eraan doet.


“Deze laatste hittegolven hebben records gebroken, niet alleen wat betreft de bereikte temperaturen, maar ook de duur ervan”, vertelt Markel aan ISRAEL21c. “We kennen hittegolven die twee of drie dagen duren, niet een week of twee.


“Deze toename in frequentie en kracht is precies de trend die wordt voorspeld door de modellen van klimaatwetenschappers. Deze modellen voorspellen een toename in frequentie en kracht van hittegolven, en dat gebeurt op dit moment”, zegt hij.


“De concentratie van broeikasgassen – vooral kooldioxide maar ook methaan en andere – blijft toenemen in de atmosfeer. Dit komt omdat wij mensen al tientallen jaren brandstof verbranden die is gemaakt van organisch materiaal dat miljoenen jaren geleden op aarde is gemaakt. We ontginnen het in de vorm van olie, gas en kolen, en verbranden ze voor energiedoeleinden. Al die CO2 gaat de atmosfeer in en versterkt het broeikaseffect.”


Als gevolg hiervan wordt de aarde heter.


“De gemiddelde stijging is met 1,4°C, wat niet veel lijkt, maar het is de stijging over de hele wereld en alle seizoenen. Dit betekent dat in bepaalde gebieden de zomer heter wordt, en dat ervaren we nu in de zomer van het noordelijke deel van de wereld.”


Laten we onze zaakjes op orde krijgen

Om de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te beperken, merkt Markel op, moet de wereld de handen ineenslaan en deze met alle mogelijke middelen bestrijden, inclusief technologie.


“Anders wordt het steeds heter en blijft het klimaat extreem. Dit is al dodelijk; over de hele wereld sterven er al mensen aan. Het wordt alleen maar erger', zegt hij.


Dieren in een Israëlische dierentuin krijgen een douche en krijgen ijslolly's om af te koelen, op 23 juli 2023. Foto door Ayal Margolin/Flash90 via ISRAEL21c


In 2021 behoorde Israël tot de landen die deelnamen aan COP26 , de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Voorafgaand aan de conferentie beloofde het de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen tegen 2030 en tegen 2050 koolstofneutraal te worden.


Markel is helemaal voor deze reducties en ontkent het idee dat de kleine omvang van Israël het vrijstelt van deelname aan de inspanning om de ecologische voetafdruk van de wereld te compenseren.


“Sommige mensen zeggen: 'Wat wil je van Israël? Het is een klein land waarvan de uitstoot echt geen invloed heeft op de uitstoot van de wereld'”, merkt hij op.


“Nou, Israël is echt een klein maar dichtbevolkt land en toch is, ondanks het kleine aantal mensen, de verhouding tussen de omvang van de bevolking en de uitstoot hoog. Het kan niet zeggen dat, omdat het in vergelijking met de VS, Rusland, China, India of Brazilië zijn uitstoot relatief laag is, het kan worden vrijgesteld van de vereisten met betrekking tot koolstofneutraliteit.”


De rol van bossen

Helaas, voegt Markel eraan toe, lijkt het erop dat Israël niet zal kunnen voldoen aan de normen die het zichzelf heeft gesteld.


"We moeten veel sneller overschakelen op hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot veel sneller minimaliseren", klaagt hij.


De KKL-JNF is de instantie die verantwoordelijk is voor de Israëlische bossen en heeft als zodanig een rol te spelen bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering.


"Bossen zijn het belangrijkste instrument om koolstofemissies in Israël op te vangen", legt hij uit. "Er is meer uitstoot dan de bossen nu kunnen absorberen, maar we hebben geen andere middelen om ze op te vangen."


Een ander gebied dat aandacht behoeft, zegt hij, zijn hernieuwbare energiebronnen, en met name zonne-energie.


Markel merkt op dat het opslaan van zonne-energie en de enorme hoeveelheid ruimte die nodig is om het te produceren, twee uitdagingen zijn die moeten worden aangepakt. Niet-lithiumopslagoplossingen en agrivoltaïsche energie – waarbij ruimtes voor tweeërlei gebruik worden gebruikt voor landbouw of landschap en energieproductie – zijn interessante richtingen die in Israël worden gevolgd.


Lab voor klimaatverandering

“Israël kan dienen als een soort laboratorium voor klimaatverandering, want niet al te ver van elkaar verwijderd hebben we de berg Hermon die twee en een halve kilometer hoog is en waar 1.200 tot 1.400 millimeter regen en sneeuw valt, en woestijngebieden die minder dan 50 millimeter regen per jaar”, vertelt Markel aan ISRAEL21c.


"Als resultaat kun je de klimaatverandering heel goed zien in Israël, en je kunt verschillende tools of de speciale effecten die het heeft onderzoeken", voegt hij eraan toe.


“Bovendien is Israël, net als de rest van het Midden-Oosten, Europa en het zuidwesten van de VS, een hotspot die meer opwarmt dan de rest van de wereld, dus het is een plek die kan helpen om de processen die plaatsvinden en de zich ontwikkelende wereld te begrijpen. -veranderende technologieën.”


Een ander voordeel, zegt Markel, is dat Israël de Startup Nation is en bezig is de Climate Nation te worden.


“Er is hier veel innovatie die steeds meer richting klimaat gaat, zowel bij start-ups als in de academische wereld, en er komen steeds meer technologische oplossingen”, merkt Markel op.


"Dit is de plek waar Israëlische capaciteiten in onderzoek en de startup-wereld, gecombineerd met Israëlische chutzpah , kunnen worden gemanifesteerd in de vorm van zeer interessante oplossingen", concludeert hij.


"Net als de oplossingen die we naar de cyberbeveiligingswereld of zelfs de wereld van irrigatie hebben gebracht, zie ik Israël zeker de technologie naar voren brengen die een klimaatgamechanger zal worden."101 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page