top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Israëlische bevolking wijst de juridische hervormingen en Deri als minister af


Arayeh Deri. Screenshot YouTube


Uit een door Channel 12 News vrijdagavond gepresenteerde peiling onder de Israëlische bevolking blijkt dat een overgrote meerderheid niets ziet in de tweekeer voor fraude veroordeelde Aryeh Deri als minister en ook de voorgestelde juridische hervormingen niet wil. Ook blijkt uit deze enquête dat een overgrote meerderheid van 59% vindt dat minister Ben Gvir niet naar de Tempelberg had moeten gaan.


Uit een door in opdracht van Channel 12 News door het onderzoeksbureau Manu Geva van het Midgam instituut in samenwerking met iPanel gehouden enquête blijkt dat de Israëlische in overgrote meerderheid de benoeming van de tweekeer tot fraude veroordeelde Aryeh Deri tot minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid afwijst.


De peiling werd gehouden een dag nadat het Hooggerechtshof verzoekschriften tegen Deri's benoeming tot minister had behandeld, waarbij rechters de legitimiteit in twijfel trokken van de schikking van februari 2022 waarin hij een pleidooiovereenkomst had ondertekend waarin hij beloofde dat hij de Knesset voor goed zou verlaten om negen maanden later terug te keren als een kabinet minister.


Het Hooggerechtshof toonde tijdens die zitting aanzienlijke scepsis over de legitimiteit van de politieke en juridische manoeuvres van de regering om Deri opnieuw als minister te laten dienen. In de verzoekschriften wordt aangevoerd dat Deri's veroordeling wegens belastingfraude, evenals zijn veroordeling in 1999 wegens omkoping, zijn aanstelling "onredelijk" maken.


Ook hadden de rechters grote kritiek op het feit dat een wet voor een individu zou worden aangepast.


Op de vraag of Deri minister zou kunnen worden, zei 65 procent van de deelnemers aan de enquête, nee, en slechts 22 procent zei ja. De overige 13% wist het niet.


Van de aanhangers van Netanyahu's blok, dat bestaat uit de Likud partij, Shas en UTJ alsook twee extreemrechtse partijen, zei 43% dat het niet gepast was voor Deri om als minister te dienen, terwijl 42% zei van wel.


In dezelfde peiling werden de deelnemers gevraagd hoe zij dachten over de plannen van minister van justitie om het Hooggerechtshof aan de kant te zetten en het hele juridische systeem te veranderen.


Dit wordt door velen als een gevaar gezien, waarbij oud-toprechters tijdens een conferentie van de Movement for Quality Government duidelijk hebben laten blijken dat het een ernstige bedreiging zou vormen voor het democratische karakter van Israël en de rechten van minderheden.


Ook zeiden ze dat dat Levin, een loyalist van premier Benjamin Netanyahu, “alle slechte voorstellen die in de loop der jaren zijn gedaan, heeft verzameld en ze heeft verbonden tot een soort keten die zal de Israëlische democratie wurgen.”


De veranderingen van minister Levin spitsen zich toe op vier kernpunten:

  • beperking van de capaciteit van het Hooggerechtshof om wetten en regeringsbesluiten te schrappen, door een panel van alle 15 rechters van de rechtbank en een "bijzondere meerderheid" te verplichten om dit te doen, en een "override-clausule" op te nemen waardoor de Knesset in staat wordt gesteld dergelijke wetten opnieuw vast te stellen;

  • het veranderen van het proces voor het kiezen van rechters, om de regering effectieve controle over het selectiepanel te geven;

  • voorkomen dat de rechtbank een lakmoesproef van "redelijkheid" gebruikt om wetgeving en overheidsbeslissingen aan te toetsen;

  • en ministers toe te staan hun eigen juridische adviseurs te benoemen en te ontslaan, in plaats van advies te krijgen van adviseurs die onder auspiciën van het ministerie van Justitie opereren.

Uit de peiling van Channel 12 News bleek dat 39% tegen deze hervormingen is en 29% voor. Bijna een derde, 32%, zei het niet te weten.


Van de aanhangers van het blok van Netanyahu zei 51% zei dat ze het hervormingspakket van Levin steunden terwijl 49% er tegen is.


Toen de deelnemers werd gevraagd wat zij dachten dat de belangrijkste reden van deze juridische veranderingen zou zijn, antwoorde 42% zei dat ze dachten dat de veranderingen bedoeld waren om het lopende proces van Netanyahu wegens beschuldigingen van corruptie en fraude ​​te stoppen en ervoor te zorgen dat Deri tot minister wordt benoemd 39% zei dat ze geloofden dat Levin een oprechte poging wil doen het rechtssysteem te hervormen, terwijl van 19% geen antwoord werd gekregen.


In dezelfde peiling werd ook gevraagd of minister Ben Gabir deze week er juist aan heeft gedaan om naar de Tempelberg te gaan.


Een zeer grote meerderheid, 59%, vindt dat hij daar niet naar toe had moeten gaan, 29% vindt het gerechtvaardigd. Zelfs onder de kiezers van het Netanyahu-blok vindt 44% dat Ben Gvir niet naar de Tempelberg had moeten gaan, vergeleken met 42% die vindt dat hij dat wel had moeten doen.

161 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page