top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Israëlische studie: "Niet gevaccineerde 60-plussers hebben 65 keer meer kans op ernstig ziek worden"


Ter illustratie. Screenshot Channel 12 news.


Volgens nieuwe gegevens van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid hebben Israëlische 60-plussers die volledig zijn ingeënt slechts een vijftigste van de kans op overlijden door COVID-19 in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen in dezelfde leeftijdscategorie.


Volgens door de Times of Israël gepubliceerde gegevens van het ministerie van Volksgezondheid over de laatste zeven dagen van september waren er onder 60-plussers in Israël dagelijks 6,43 sterfgevallen per 100.000 Israëli's van 60 jaar en ouder. Voor ouderen die driemaal werden ingeënt, was dat gemiddeld 0,13.


Het dagelijkse aantal sterfgevallen in de laatste zeven dagen van september voor de dubbel gevaccineerde ouderen was 1,5, vergeleken met 0,13 voor de drievoudig gevaccineerde ouderen.


Uit de statistieken blijkt ook dat er een duidelijke verschuiving is na d derde vaccinatie in deze leeftijdsgroep die veel levens heeft gered. Wanneer oudere Israëli's die tweemaal zijn ingeënt hun derde injectie krijgen, elimineren ze 11/12e van het risico op overlijden.


Onder de drievoudig gevaccineerde Israëli's van 60 jaar en ouder zijn er 2,6 mensen per 100.000 in ernstige toestand. Onder de niet-gevaccineerden is dat 168,5. Het is aangetoond dat boosters goed werken om mensen uit een ernstige toestand te houden.


Ook zijn er slechts 28,5 ernstige gevallen per 100.000 mensen onder de Israëlische 60-plussers die slechts twee injecties kregen, vergeleken met 2,6 voor de driemaal gevaccineerden.


Hieronder een grafiek met het percentage Israëli's per 100.000 burgers van 60 jaar en ouder die ernstig ziek zijn door COVID-19. Op de verticale as staat het aantal mensen per 100.000 en op de horizontale as de datum. De bovenste lijn in de grafiek, in lichtblauw, geeft niet-gevaccineerde mensen aan, de volgende regel (lichtgroen) geeft mensen aan die twee injecties hebben gekregen en de onderste regel (donkergroen) geeft de drievoudig gevaccineerde mensen aan.


In een reactie op deze cijfers zei professor Ehud Grossman van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv aan The Times of Israel : je kan spreken van "dramatische cijfers", ze laten duidelijk zien dat de afname van de huidige vierde virusgolf te wijten is aan vaccinatie, en het wijst duidelijk op de effectiviteit van inenting."


Hij merkte ook op dat er ook een grote marge is in ernstige gevallen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, de cijfers benadrukken de mate waarin de voortdurende weigering zich te laten vaccineren van ongeveer 900.000 daarvoor in aanmerking komende Israëli's de impact van het virus accentueert. Je kunt eruit afleiden dat als we allemaal gevaccineerd zouden zijn, er zeer weinig ernstige gevallen en sterfgevallen zouden zijn".

120 weergaven1 opmerking

1 Comment


HansLa23+
Oct 04, 2021

Ik stuur het maar eens door naar een paar mensen in onze straat … 65+ en niet gevaccineerd.

Like
bottom of page