top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL-JNF presenteert geavanceerde technologieën voor brandpreventie


Foto KKL-JNF


De komende zomer in Israël zal naar verwachting veel heter zijn dan de vorige, en het brandbestrijdingssysteem van KKL-JNF is voorbereid om branden te bestrijden met de meest geavanceerde hulpmiddelen en technologieën.


Als toonaangevende autoriteit op het gebied van bosbehoud in Israël werkt KKL-JNF met een verscheidenheid aan geavanceerde hulpmiddelen en geavanceerde technologieën om branden te voorkomen. De naderende zomer zal naar verwachting een golf van bosbranden in heel Israël veroorzaken, veroorzaakt door zowel weersomstandigheden als menselijke activiteiten. KKL-JNF ziet dit als haar primaire missie en presenteert het gebruik van geavanceerde technologieën naast dierenpopulaties die op natuurlijke wijze branden voorkomen, en verspreide observatie-eenheden over het hele land.


De "Tanashmet" is een innovatief technologisch systeem dat wordt bestuurd door drones, gebruikt door KKL-JNF om potentiële gevaren te detecteren en te waarschuwen. Het systeem identificeert nauwkeurig de vroege stadia van een brand en geeft onmiddellijk een melding aan alle relevante handhavingsautoriteiten binnen KKL-JNF.Het systeem vliegt op een hoogte tot 40 meter boven de grond en onderzoekt het gebied met thermische en infraroodcamera's die dag en nacht werken. Observatie wordt ook uitgevoerd vanuit terreinwagens die zijn uitgerust met geavanceerde camera's die doelen op tientallen kilometers afstand kunnen detecteren. Naast brandbestrijding is het systeem uitstekend geschikt voor het opsporen van illegale activiteiten binnen het bosgebied, zoals vandalisme en inbraak. KKL-JNF voorziet een toekomst waarin deze technologie volledige dekking biedt van alle KKL-JNF-bosgebieden.


Tijdens het recente bosbrandseizoen heeft KKL-JNF 443 bosbranden behandeld, een daling van 70% in vergelijking met het voorgaande jaar, toen 60.000 dunam bosgrond door brand werd verteerd, in tegenstelling tot 18.000 dunam dit jaar. KKL-JNF verwacht dit jaar een nog hetere zomer, waardoor de kans op meer branden toeneemt.


KKL-JNF schrijft het succes bij het voorkomen van meer dan de helft van de branden toe aan de verschillende eenheden die tot taak hebben branden te blussen terwijl ze nog klein zijn, en ze zo te neutraliseren voordat ze zich verspreiden. Bovendien laat de begrazingseenheid, waar boeren uit het hele land samenwerken met KKL-JNF, hun kuddes door de bossen zwerven, het hoge gras consumeren en natuurlijke brandgangen creëren, wat een effectieve oplossing biedt om de verspreiding van branden te stoppen.

59 weergaven0 opmerkingen
bottom of page