top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Steunbetuiging Christenen voor Israël: “Israël, jullie staan niet alleen”


Op de foto: delegatie van Christenen voor Israël, samen met Opperrabbijn Binyomin Jacobs en de Israëlische ambassadeur Naor Gilon. Fotocredit: Foto: Dirk Hol


Vanochtend om 10 uur heeft een delegatie van Christenen voor Israël, samen met Opperrabbijn Binyomin Jacobs – namens honderdduizenden vrienden van Israël in Nederland - een steunbetuiging overhandigd aan de Israëlische ambassadeur in Den Haag, Zijne excellentie Naor Gilon. Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van het conflict dat op dit moment gaande is in Israël. De boodschap van de verklaring luidt: “Israël, jullie staan niet alleen”.


Op 14 mei is het exact 73 jaar geleden dat David Ben-Goerion de onafhankelijkheid van Israël uitriep in 1948. Als reactie trokken de buurlanden van Israël onmiddellijk ten strijde tegen de Joodse staat, en probeerden zij het Joodse volk te vernietigen.


Frank van Oordt, directeur van Christenen voor Israël: “Vandaag zien we dezelfde haat terug als in 1948. De terreurorganisatie Hamas vuurde in de afgelopen dagen meer dan tweeduizend raketten af op burgerdoelen in Israël: op scholen, ziekenhuizen en dichtbevolkte woonwijken. Hun doel: zoveel mogelijk burgerslachtoffers maken. Geen enkel land ter wereld zou zo’n golf van terreur accepteren. En toch wordt Israël telkens opnieuw weer veroordeeld zodra het probeert het geweld een halt toe te roepen”.


Christenen voor Israël geeft in de steunbetuiging aan geschokt te zijn door de geweldsgolf, en betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van het geweld. Ds. Frank Heikoop (voorzitter Christenen voor Israël): "We hopen dat Israël bewaard blijft voor deze moeilijkheden, en we bidden voor vrede van Jeruzalem".


Opperrabbijn Jacobs zei in zijn toespraak bij de Israëlische ambassade: " Wij danken de Eeuwige dat we hier staan met vele niet-Joodse vrienden die ook één met ons zijn in de volledige steun voor het Land Israël. Moge vanuit die éénheid de echte Sjalom komen, voor Israël, voor Israëls buurstaten en voor de gehele mensheid, spoedig in onze dagen.”


Ambassadeur Naor Gilon is dankbaar met de steunbetuiging van Christenen voor Israël: “Een vriend in nood is een echte vriend. Christenen voor Israël is altijd een loyale vriend van Israël geweest, en daar zijn we dankbaar voor".


De volledige tekst van de steunbetuiging aan Israël die Christenen voor Israël overhandigde aan ambassadeur Naor Gilon


“Als Christenen voor Israël willen we namens 65.000 betrokken families in Nederland onze steun uitspreken in deze moeilijke dagen, waarin Israël van verschillende kanten wordt aangevallen.


De afgelopen dagen was er een toename van geweld en terreur, waartegen Israël zich moet verdedigen. De ongeprovoceerde gewelddadige demonstraties en raketaanvallen tegen Israël hebben ons geschokt. Veel burgers moeten hun toevlucht zoeken in schuilkelders, van jong tot oud leven velen in angst. We leven mee met slachtoffers en nabestaanden van alle geweld.


We hopen dat Israël kracht en steun mag vinden bij de God van Israël, waarvan de psalmdichter van Psalm 121 zegt:


‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft (…). Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.’


Wij weten ons onopgeefbaar verbonden met het volk en de staat Israël. We hebben er alle vertrouwen in dat Israël op een goede manier recht wil doen aan alle betrokken partijen. We bidden om wijsheid voor de regering van Israël en voor de vrede van Jeruzalem.”
Sara van Oordt-Jonckheere

Hoofd media & communicatie


Christenen voor Israël | Henri Nouwenstraat 34 | 3863 HV Nijkerk | Netherlands

www.cvi.nl | 033-245 88 24272 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page