top of page
  • Peter Vincent Schuld

Uitspraak Gerechtshof stop levering onderdelen F-35: NL rechtspraak moet gezuiverd worden van politiek-activistische rechters

Foto: Een F-35 toestel van de Israëlische Luchtmacht. Foto Majoor Jofer /IAF


Zijn we net sinds een week af van een notoire Jodenhater genaamd Dries van Agt, die samen met zijn “meiske” genaamd Eugenie er zelf voor koos om te gaan hemelen (wijs besluit, ik heb er geen traan om gelaten) , dient de volgende gotspe zich alweer aan.


Het Gerechtshof in Den Haag heeft bij arrest geoordeeld dat Nederland geen onderdelen van de F-35 mag leveren aan Israël zoals door politiek.activistische clubjes als The Rights Forum (de facto de persoonlijke politiek-activistische “Sturmabteilung”) van wijlen Dries van Agt, Oxfam-Novib en dat andere clubje genaamd Pax. Stuk voor stuk van die úber-linkse NGO’s die bestaan bij de gratie van het boosaardig waan- en wensdenken.


Over het Gerechtshof in Den Haag kunnen we kort zijn. Gelet op eerdere uitspraken in zaken die we kennen als Urgenda en de zaken tegen Shell, menen diverse raadsheren bij het Hof op de stoel van de politiek te kunnen gaan zitten en schenden hiermee het grondbeginsel van de Trias Politica, de absolute scheiding der machten.

Raadsheren herplaatsen als schoonmakers van toiletten (Functie elders).


Dit soort van raadsheren behoren geen recht te spreken maar toiletten schoon te maken. De rechterlijke organisatie in Nederland zal zich maar eens stevig moeten gaan buigen over het probleem van politiek-activistische rechters en het politiek-activisme dat zich afspeelt in de beslotenheid van de Raadkamer. Immers er bestaat een geheim van de raadkamer, waar geen enkele democratische controle over kan worden uitgevoerd en we dus in het ongewisse moeten blijven over de denkbeelden die uiteindelijk leiden tot motivatie van vonnissen en arresten.


Het is op zich niet verkeerd dat er een geheim van de raadkamer bestaat. Maar het gaat pas knellen als er politiek-activistische rechtspraak volgt.


Het is nu de zoveelste keer dat met name linkse maatschappelijke drukkingsgroepen via de rechter politieke thema’s in hun voordeel weten te beslechten en dat is niet alleen slecht voor de Rechtspraak als zodanig, maar ook voor het aanzien van Nederland en het vertrouwen in Nederland door haar internationale partners. In het geval van de F-35 straaljager heeft Nederland de positie van distributeur gekregen als tegenprestatie voor de aanschaf van de F-35 door de Nederlandse luchtmacht.


Wat het Gerechtshof eigenlijk doet is het legitimeren en faciliteren van terrorisme, immers met de F-35 kunnen er precisiebombardementen worden uitgevoerd. Niet dat ik er mee inzit als er collateral damage is, het antisemitisch haat-promillage in het bloed van de meeste Gazanen overtreft de meest notoire bestuurder die onder de invloed van alcohol en drugs blijft rijden.


Het arrest van de Raadsheren bij het Hof getuigt van een historische en feitelijke leegte qua kennis over de causale problematiek van Jodenhaat onder de de mensen die we aanduiden als Palestijnen. Een feit dat veel verder teruggaat dan de stichting van de Staat Israël. Maar zoals zo vaak, de domheid regeert.


Tja, dan riepen Hamas en de VS nog op om Rafah niet binnen te trekken. Israël heeft natuurlijk lak aan dit soort chantage. Zou ik ook lak aan hebben. Twee gijzelaars werden bevrijd. Er is dus reden genoeg om elke vierkante millimeter van Gaza van Jodenhaters te ontdoen.


Met conclusie:

Veel bewoners van deze wereld zijn totaal gestoord en dat geldt in deze dus ook voor de raadsheren bij het Hof in Den Haag.

Steek deze lekker in je zak, het interesseert me geen moer.

Als rechters zelf de Trias Politica niet respecteren, dan hebben ze niets te zoeken in rechtsprekende organen en is de eindbestemming het toilet met twee opties: Schoonmaken of zelf het riool in.

474 weergaven2 opmerkingen

2 comentários


Ben Hoftijzer
Ben Hoftijzer
13 de fev.

Rechters horen inderdaad niet op de stoel van de regering te gaan zitten en een uitspraak alleen maar op grond van een vermoeden van is te gek voor woorden.

Curtir

Yolanda de Groot
Yolanda de Groot
13 de fev.

Ik vraag me soms echt af bij bepaalde rechters of ze niet teveel gefeest hebben ipv gestudeerd. Iedereen weet dat rechten studenten en medisch studenten de ergste studenten zijn met de meeste " misstanden" ivm drank enz. Soms doen ze uitspraken dat ik denk ... HOEDAN!!


Zo ook weer nu...

Curtir
bottom of page