israelnieuws tags israelnieuws
top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Wat gaat er gebeuren nu de wet op burgerschap het niet in de Knesset heeft gehaald?


De Knesset in de nacht van maandag op dinsdag. Screenshot Ynet video


De ooit door Netanyahu ingediende wet op het burgerschap, die de afgelopen jaren tijdens het bewind van Netanyahu en zijn rechtse coalitiepartners, jaarlijks werd verlengd, is de afgelopen nacht in de Knesset gesneuveld door toedoen van de nu in de oppositie zittende rechtse partijen onder leiding van diezelfde Netanyahu die in een verklaring had aangekondigd dat "verlenging van de wet ondergeschikt is aan het verwijderen van de regering Bennett".


Hoewel oppositiepartijen Likud, United Torah Judaism, Shas en Knesset leden van de Religieuze Zionistische Partij altijd voorstemden om de wet te verlengen toen ze aan de macht waren, hebben ze geweigerd de verdere uitbreiding ervan onder de nieuwe coalitie te steunen als een manier om de regering in verlegenheid te brengen en te verzwakken.


Het door de regering ingediende voorstel om de wet op het burgerschap met een aantal kleine wijzigingen voor een halfjaar te verlengen inplaats van een jaar sneuvelde met 59 tegen 59 stemmen. Uit de verschillende reacties in de Hebreeuwse media konden we de volgende conclusie opmaken.


In de praktijk, en op korte en middellange termijn, zal het niet verlengen van de wet op het burgerschap geen veiligheidsprobleem veroorzaken. Het is een symbolische politieke daad die de uitwisseling van beschuldigingen tussen de partijen die strijden over wie veiliger en patriottischer is, zullen doen toenemen, en de staat zal niet echt worden overspoeld met Palestijnse verzoeken om staatsburger te worden op basis van een huwelijk met Israëlische Arabieren.


Het niet verlengen van de wet zal vooral leiden tot een toename van verzoeken voor gezinshereniging, wat zal leiden tot een toename van de bureaucratische last voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Algemene Veiligheidsdienst, en tot verdere beroepen bij het Hooggerechtshof door degenen wiens verzoek is afgewezen.


De Knesset heeft sinds 2003, toen de wet werd uitgevaardigd in het licht van de terroristische aanslagen die het land overspoelden, waarbij sommige Arabische burgers betrokken waren die op basis van gezinshereniging in Israël woonden, maar liefst 17 keer verlengd .


Als een Israëlisch staatsburger trouwt met een buitenlands staatsburger, krijgt de buitenlandse echtgenoot in het algemeen onmiddellijk een tijdelijk verblijfsvisum, waarna een pad openstaat voor naturalisatie en staatsburgerschap.


Als gevolg van de publieke verontwaardiging werd besloten om een ​​tijdelijk bevel uit te vaardigen dat zou voorkomen dat Israëlische Arabieren met Palestijnen zouden trouwen en zo hun status met hen zou gelijkstellen. De wet wordt door velen als problematisch beschouwd, voornamelijk vanwege de schending van het recht van het getrouwde stel om een ​​reguliere gezinseenheid te onderhouden, zoals gedefinieerd in de basiswet: menselijke waardigheid en vrijheid, die het recht van elke Israëliër om een ​​gezin te stichten erkent als een basiswet. Het Hooggerechtshof zelf eiste in twee ronden de wettigheid van het bevel - en keurde het na tweede stemming goed.


De wet werd later in 2007 gewijzigd en omvatte burgers uit Irak, Iran, Syrië en Libanon, toen en nog steeds gedefinieerd als vijandige staten.


Een ander amendement bepaalt dat dergelijke echtgenoten "verblijfsvergunningen" kunnen verkrijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een status die elk jaar moet worden vernieuwd, maar een weg naar staatsburgerschap uitsluit.

Alleen mannen boven de 35 en vrouwen boven de 25 komen in aanmerking voor dergelijke vergunningen.


Het doel van het uitvaardigen van het tijdelijke bevel was om veiligheidsredenen en kwam voort uit de angst dat veel Palestijnen zouden arriveren die zouden kunnen profiteren van de bewegingsvrijheid in het land voor terroristische aanslagen, maar de belangrijkste en niet-aangegeven reden voor de wet was demografisch. Met andere woorden, de toenmalige wetgevers vreesden dat Palestijnen misbruik zouden maken van het huwelijk met Israëlische Arabieren en de Joodse meerderheid in het land zouden bedreigen. Dit creëerde de situatie waarin gezinshereniging volledig werd verhinderd en de noodzaak elimineerde om elk paar dat asiel zocht in Israël afzonderlijk te onderzoeken.


Nu de tijdelijke maatregel niet is verlengd, is er geen algemeen verbod meer op gezinshereniging en wordt minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked het officiële adres voor verzoeken. Bij ontstentenis van de wet zal Shaked elk verzoek moeten beoordelen en kijken of het voldoet aan de uitzonderlijke gevallen die gezinshereniging toestaan.


Er zijn momenteel 9.200 personen in Israël met een verblijfsvergunning die is verkregen nadat ze met een Arabisch-Israëlische persoon zijn getrouwd onder de voorwaarden van de burgerschapswet en nog eens 3.500 die een tijdelijk verblijfsvisum hebben.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken komen er elk jaar ongeveer 1.000 aanvragen voor verblijfsvergunningen binnen, waarvan sommige worden afgewezen en andere goedgekeurd.


Om een ​​bepaald gezin een reünie te ontzeggen, zal de minister van Binnenlandse Zaken de hulp van de binnenlandse veiligheidsdienst GSS moeten inroepen om te bewijzen dat de specifieke verzoeker inderdaad een veiligheidsrisico vormt. De Algemene Veiligheidsdienst en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn onderworpen aan uitspraken van het Hooggerechtshof, zodat bij een negatief antwoord dezelfde verzoeker in beroep kan gaan bij het Hooggerechtshof en Shaked de rechtbank de redenen voor de afwijzing van het verzoek zal moeten uitleggen en voorkomen dat het paar een normaal gezinsleven gaat leiden.


Daarom zal, afgezien van de symboliek in het herroepen van de tijdelijke orde, wanneer het lijkt alsof de grenzen van Israël zijn overschreden en de Palestijnen zullen toestromen om te trouwen, de realiteit in de praktijk gemakkelijker zal zijn. De minister van Binnenlandse Zaken, de Shin Bet en hun ambtenaren zullen het moeilijker hebben totdat het de volgende burgerschapswet, als die er komt, de vereiste parlementaire meerderheid behaalt.

155 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws