top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Controversiële NSO systeem door Israëlische politie gebruikt om tegenstanders Netanyahu te volgen


Foto Wikipedia Commons


Burgemeesters, leiders van politieke protesten tegen voormalig premier Benjamin Netanyahu en voormalige regeringsmedewerkers waren onder degenen die door de politie werden gevolgd met gebruikmaking van het controversiële Pegasus systeem van het in opspraak geraakte NSO, zonder een huiszoekings- of afluisterbevel dat dit toestond.


De Israëlische politie gebruikt NSO's Pegasus-spyware om op afstand telefoons van Israëlische burgers te hacken, te controleren en informatie van hen te extraheren, zo heeft Calcalist onthuld dat ontdekte dat het hacken niet onder toezicht van de rechtbank was gedaan en dat de politie geen ​​huiszoekings- of afluisterbevel had om dit uit te voeren.


Er is ook geen toezicht op de gegevens die worden verzameld, de manier waarop de politie deze gebruikt en hoe deze worden verspreid onder andere opsporingsinstanties, zoals de Israel Securities Authority en de Belastingdienst.


Een van de problematische gevallen die aan het licht zijn gekomen, is het opsporen van activisten tijdens de protesten tegen voormalig premier Benjamin Netanyahu terwijl hij nog in functie was, aldus Calalist.


Terwijl de onrust in de regering Netanyahu voortdurend toenam, werden er pogingen ondernomen om de omvang van de protesten te verminderen door het gebruik van gerechtelijke en procedurele instrumenten, waarbij de politie de kracht en het geweld tegen demonstranten, in het bijzonder de leiders, opvoerde.


De leiders van de politieke protesten hadden geen idee dat de Israëlische politie op afstand de spyware van de NSO in hun telefoons had geplant, hun apparaten had overgenomen en de mogelijkheid had om naar al hun telefoontjes te luisteren en al hun berichten te lezen.


Het bevel om toezicht te houden op Israëlische burgers die geen criminelen zijn of verdachten zijn, werd gegeven door hooggeplaatste politieagenten zonder gerechtelijk bevel of toezicht van een rechter. Degenen die het bevel ontvingen en uitvoerden, waren leden van de cybereenheid voor speciale operaties van de politie in SIGINT, wiens hele activiteit vertrouwelijk is, aldus Calcalist.


Daarnaast werd bijvoorbeeld de spyware ook gebruikt door de SIGINT-eenheid van de politie om te zoeken naar bewijs van omkoping in de mobiele telefoon van een burgemeester, in de fase waarin het onderzoek nog vertrouwelijk was. Het hacken op afstand leverde in dit geval bewijs op van strafbare feiten. Van dit bewijs werd later gezegd dat het als inlichtingen was vergaard en werd gevolgd door een open onderzoek. In dit stadium werd het bewijsmateriaal dat al bij de politie bekend was, legaal in beslag genomen met een huiszoekingsbevel van een rechter.


Daarnaast gebruikte de politie de spyware in een geclassificeerde fase van een onderzoek om in te breken in de telefoon van werknemers van een overheidsbedrijf, in dit geval met als argument dat ze werden verdacht van fraude.


Ook werd NSO's Pegasus door de politie gebruikt om de telefoon van een andere dienstdoende burgemeester te hacken, waarbij berichten aan het licht kwamen die vermoedens deden rijzen over zijn relatie met een bepaalde aannemer. Deze zaak leidde echter niet tot een aanklacht tegen de burgemeester.


De Israëlische politie en voormalig minister van Politie in de regering Netanyahu, Amir Ohana ontkennen gebruik te hebben gemaakt van het NGO systeem.


Het hele verhaal is te lezen op de Engelstalige website van Calcalist .


53 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page