top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Dit zijn de 13 belangrijkste hervormingen uit de aangenomen staatsbegroting van Israël


Coalitiepartners nadat begroting was aangenomen. Foto via Knesset lid Idit Silman (3e van rechts) op Twitter.


Nu Israël voor het eerst in 3,5 jaar weer een staatsbegroting heeft, zijn de belangrijkste plannen voor de komende jaren bekend geworden. Hieronder de 13 meest belangrijke plannen die voor veranderingen in het land zullen zorgen. Het is een compilatie van artikelen hierover die eerder in de diverse Engelstalige en Hebreeuwse kranten van Israël verschenen, zoals de Times of Israël, Haaretz en The Jerusalem Post en Ynet.


Verlaging van de kosten van levensonderhoud

Door importverlichting en door de internationale productnormen uit de VS en de EU te accepteren, zonder dat er ter plaatse aanvullende certificering nodig is, en door meerdere partijen in staat te stellen producten parallel te importeren. Bijna alle invoer naar het land vereist momenteel goedkeuring door de nationale regelgevende instanties. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de prijzen voor producten - elektronica, voedsel, cosmetica, speelgoed, enz. - in de markt worden verlaagd door meer concurrentie.


Hervorming van de landbouwsector

De stap is bedoeld om het concurrentievermogen te vergroten en een breder scala aan producten beschikbaar te maken voor Israëlische consumenten, door importen uit het buitenland van producten zoals eieren en zuivelproducten, mogelijk te maken.


Tegelijkertijd komt er ook met een genereus pakket overheidssubsidies voor het upgraden van boerderijen en infrastructuur, inclusief nieuwe belastingvoordelen om commerciële investeringen in de landbouwsector aan te moedigen.


Versoepeling van de regelgeving

Voor kleine en middelgrote bedrijven zullen de processen voor bijvoorbeeld vergunningen, verzoeken om overheidsfinanciering, belastingbetalingen en toegang tot buitenlandse investeringen, aanmerkelijk worden versoepeld.


De stap is bedoeld om barrières voor kapitaal weg te nemen, bureaucratische hindernissen te stroomlijnen en een meer ondersteunende omgeving te creëren voor nieuwe bedrijven als motor van economische groei.


Verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen

De pensioenleeftijd voor vrouwen zal worden verhoogd tot 65 jaar in de loop van de komende 11 jaar, vier maanden per jaar gedurende drie jaar en drie maanden per jaar gedurende nog eens acht jaar, om de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen te verhogen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, en de fondsen van het National Insurance Institute stabiliseren.


Beperking van de 'schaduweconomie'

Door technologische middelen in te voeren hoopt de regering transacties te beperken die buiten de ogen van de overheid, of meer specifiek de Belastingdienst, plaatsvinden. Het ministerie van Financiën zei dat het van plan is de omvang van dergelijke activiteiten te beperken door het proces waarmee financiële informatie wordt opgeslagen en verwerkt te digitaliseren en te automatiseren, en door een preventief model te implementeren dat de identificatie van facturen en transacties en hun goedkeuring in het echt mogelijk maakt met gebruikmaking van artificial Intelligence (AI).


Het doorvoeren van hervormingen in het bankwezen

Dt is bedoeld zijn om concurrentie in de financiële sector van Israël te injecteren door niet-banken in staat te stellen diensten aan te bieden tegen concurrerende tarieven, waardoor de kosten voor consumenten worden verlaagd, en door de strenge regelgeving voor financiële instellingen te versoepelen. Dit zal de positie van klanten ten opzichte van financiële entiteiten helpen versterken, de toetreding van geavanceerde technologische financiële entiteiten (fintech-bedrijven) tot de markt bevorderen, de concurrentie in het banksysteem vergroten en de uitgaven voor huishoudens en kleine bedrijven in het banksysteem verminderen.


Verhoging van het onderwijsbudget

Het ministerie van Onderwijs is van plan om de educatieve en sociale lacunes die zijn ontstaan ​​​​als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID-19 te verkleinen door zich te concentreren op taalstudies, Engels als gesproken taal te introduceren vanaf de kleuterschool en geavanceerde, op technologie gerichte tracks te ontwikkelen vanaf de vroege klassen om zich voor te bereiden studenten voor een arbeidsmarkt van de 21e eeuw.


Verbetering van de gezondheidszorg

Het ministerie van Volksgezondheid zei dat het van plan is nieuwe kaders in te voeren als mogelijke alternatieven voor psychiatrische ziekenhuisopname, de ziekenhuisinfrastructuur en -omstandigheden te verbeteren en de opleiding van psychotherapeuten en psychiaters in perifere gebieden te versterken. Het is ook van plan om nieuwe campagnes te promoten die gericht zijn op het verminderen van obesitas bij kinderen, rookgewoonten en slechte voeding.

Daarnaast zal het meest belangrijke onderdeel van het plan van het ministerie zich richten op het vergroten van het personeelsbestand in de gezondheidszorg, het terugdringen van burn-out en het bieden van betere zorg.


Introductie van een nieuw huisvestingsplan

Met als doel de sterk gestegen huizenprijzen te verlagen, heeft de regering de afgelopen week het nieuwe plan onthuld, met als doel om in de komende vier jaar te beginnen met de bouw van 280.000 woningen - aanzienlijk meer dan in de afgelopen jaren - plannen voor 500.000 extra woningen te bevorderen en aanbestedingen uit te brengen voor 300.000 woningen op staatsgrond, en met 180.000 succesvolle aanbestedingen. Onder meer door het verminderen van de bureaucratie in het algemeen, met name voor unieke huisvestingsprojecten - zoals projecten die gericht zijn op het slopen van oude gebouwen om er nieuwe op te bouwen - en projecten die kantoren ombouwen tot woningen hoopt men een einde aan de stijging van de prijzen te maken.


Verbetering van het openbaar vervoer

Door beperkingen op te heffen om particuliere entiteiten, met name werkgevers en gemeenten, in staat te stellen particuliere vervoerssystemen op te zetten, het gebruik van oplossingen voor het delen van ritten als alternatief voor autobezit te vergemakkelijken en burgers een jaarverslag over het openbaar vervoer te verstrekken gebaseerd op indexen die zijn opgesteld door het ministerie van Transport. Daarnaast zal het ministerie ook werken aan het opzetten van gezamenlijke partnerschappen met de publieke en private sector voor de ontwikkeling van parkeerplaatsen buiten stedelijke gebieden, en zal een congestieheffing voor chauffeurs die het gebied van Tel Aviv binnenkomen tijdens de spits vanaf 2024 worden ingevoerd.


De overgang naar schone energie aanmoedigen

Door de opwekking van groene elektriciteit te stimuleren, over te schakelen op elektrisch vervoer en meer te investeren in groene infrastructuurprojecten, waaronder de aanleg van zonne-installaties, het vrijmaken van land voor projecten voor hernieuwbare energie en het stimuleren van opslagfaciliteiten in het hele land, wil de regering de luchtvervuiling de komende jaren terugdringen.


Stimuleren van de hightechindustrie

Met een nationaal programma dat onder meer de goedkeuring van een nationaal kunstmatige-intelligentieplan ter bevordering van de ontwikkeling van technologieën omvat, het wegnemen van bureaucratie om fusies en overnames aan te moedigen en investeringen aan te moedigen, het verbeteren van belastingen, het bevorderen van banden tussen onderzoekers en academici en ondernemers, het aantrekken van talent uit het buitenland naar Israël en het stimuleren van de integratie van Arabische arbeiders in de technische sector, zal de florerende hightechindustrie in Israël worden gestimuleerd.


Hervorming van het Kasjroet (koosjer certificering)

Zeer tegen de zin van de ultraorthodoxe leiders zal de koosjere certificeringsindustrie in Israël aanzienlijk worden hervormd en zal er ook concurrentie worden geïntroduceerd. Het plan, dat door de Knesset moet worden goedgekeurd, zou een reeks particuliere koosjere certificeringsbureaus oprichten die verplicht zullen zijn om de religieuze normen te handhaven die zijn vastgesteld door het opperrabbinaat, in plaats van dat alleen het rabbinaat zelf koosjer certificeringen afgeeft. Hierdoor, zo zegt de regering, zullen de prijzen van koosjere producten aanmerkelijk worden verlaagd.

186 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


HansLa23+
Nov 07, 2021

Mooi plan nu nog uitvoeren . Hier spreekt visie uit .

Like
bottom of page