top of page
  • Bas Belder

'Duitsland volgt financieel weer dwaalspoor UNRWA', schrijft Bas Belder

Er stroomt weer Duits publiek geld naar de zeer omstreden VN-hulporganisatie UNRWA. Fout en onverantwoordelijk, stelt Volker Beck (voorzitter Duits-Israëlische Vereniging) in een interview met Cicero.


De Duitse regering heeft de geldkraan van rond 45 miljoen euro weer opengezet naar een organisatie, die onder de zware verdenking staat van nauwe banden met de terreurorganisatie Hamas. En dat zonder uitdrukkelijke voorwaarden, zonder ook een exit-strategie voor de samenwerking met UNRWA van één of twee jaar, bekritiseert Beck tegenover het Duitse magazine.


De bezwaren van Beck tegen financiering van UNWRA zijn tweeërlei. Enerzijds de actuele beschuldigingen dat personeel van UNRWA betrokken is geweest bij de pogrom van 7 oktober 2023. Anderzijds ligt er de ernstige aanklacht van een verstrikking tussen UNRWA en Hamas-structuren.


Het vroegere lid van het Duitse parlement (Beck zat van 1994 tot 2017 in de Bundestag voor de Groenen) oefent trouwens fundamentele kritiek op de hele opzet van UNRWA. Hij spreekt dan van “een merkwaardige exclusiviteit” bij deze VN-organisatie en van haar uiteindelijke doelstelling. Er bestaat immers al een VN-vluchtelingenorganisatie voor de hele wereld, de UNHCR, met 20.000 medewerkers voor 10 miljoen vluchtelingen. Doel van UNHCR is te zorgen voor de welstand van vluchtelingen en hun integratie in de landen van opvang. Hoe anders opereert UNRWA, stelt Beck. Met 30.000 medewerkers is die verantwoordelijk voor 6,7 Palestijnen, nazaten van voormalige vluchtelingen. Echter bij UNRWA “gaat het juist niet om integratie in de nieuwe thuislanden” van de Palestijnse vluchtelingen. “Maar deze cliënten moeten als “vluchtelingen” geïsoleerd blijven.” Daaruit concludeert Volker Beck: “Wie aan de financiering van UNRWA vasthoudt, financiert de voortduring van het conflict en investeert niet in zijn oplossing. "Uiteindelijk gaat het bij UNRWA om een cynische berekening, die voorgeeft een tweestatenoplossing na te streven, maar in waarheid die verhindert.”


Snedig  formuleert Beck dat UNRWA niet werkt aan een oplossing van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, maar aan “de wonderbaarlijke meerdering van de Palestijnse vluchtelingen van 1948”. Hij houdt daarvoor de Algemene Vergadering van de VN verantwoordelijk. Die heeft dat zo gewild: van 700.000 vluchtelingen en verdrevenen uit 1948 een clientèle van om de 6,7 miljoen mensen te maken. De laatsten worden in de naburige opname landen, gescheiden van de bevolking, verzorgd en onderwijs gegeven.


Waarom? “Om het twistpunt ‘terugkeer naar Israël’ op de tafel van de internationale politiek te houden”, vult Beck in. Voor hem staat vast dat zo’n ‘terugkeer’ de vernietiging van Israël als staat van het Joodse volk zou betekenen. En passant zou het voor de Palestijnen in Jordanië, Libanon, Syrië, Gaza of ook Egypte geen ‘terugkeer’ zijn, omdat “ze als tweede of derde generatie al een nieuw thuisland gevonden hebben”, licht Beck toe. “Het gaat bij UNRWA in het algemeen dus om een politiek project, niet om rechtstreekse hulp.”


De voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging heeft tegelijk geen goed woord over voor de onafhankelijke onderzoekscommissie naar UNRWA. Ze heeft de mogelijke samenwerking van medewerkers van UNRWA met Hamas-terroristen zelfs niet onderzocht. Hoe kun je dan UNRWA ontlasten van zulke aanklachten? Het rapport van de commissie noemt ook niet de belastende bewijzen die Israël en NGO’s tegen UNRWA hebben ingebracht. Hervatting van de Duitse financiering van UNRWA op basis van dit rapport is volstrekt verkeerd, oordeelt Beck. “De verklaringen van de Bondsregering leiden hier op een dwaalspoor". Niemand wilde de beschuldigingen serieus onderzoeken. Niemand heeft serieus Israëlische soldaten en slachtoffers geraadpleegd.”


Met de hervatting van de overboeking van Duitse gelden naar UNRWA draagt Berlijn als financier politieke verantwoordelijkheid voor alles wat UNRWA doet, benadrukt Volker Beck. Welnu, al jaren is ook herhaaldelijk door de begrotingscommissie van de Bondsdag vastgesteld dat de schoolboeken van UNRWA tot terreur tegen Israël, tot antisemitisme, ja de vernietiging van de Joodse staat ophitsen. Voeg daar de recente onthullingen van medeplichtigheid van UNRWA-medewerkers aan de massamoord van 7 oktober toe alsmede de ontdekking van het datacentrum van Hamas direct onder het hoofdkwartier van UNRWA in Gaza-stad. Kortom, hoe kan, hoe wenst Duitsland daarvoor verantwoordelijkheid te dragen?


Zeker wanneer, aldus Beck, de vraag ook prangend: Hoeveel Palestijnse terroristen, van welke organisatie ook, waren volgens Europees recht cliënten van UNRWA en werden daarmee “door ons” ondersteund? “Tot dusverre heeft UNRWA nog geen uitkomst gegeven of zij terroristen de status van vluchteling ontneemt.”

Bas Belder, historicus411 weergaven1 opmerking

1 Kommentar


P Bakker
P Bakker
08. Mai

Eindelijk iemand die de waarheid durft te vertellen


Wat mij betreft kunnen ze de van opheffen want die zijn totaal niet onpartijdig

Gefällt mir
bottom of page