top of page
  • Bas Belder

“Geen hoop voor Europese Joden, geen hoop voor Europese samenleving"

Screenshot YouTube


In heel Brussel zijn Joodse kinderen met keppeltjes niet veilig. Pesterijen zijn aan de orde van de dag. Ronduit een ongekende situatie. Zo vat een rabbijn ter plaatse de leefsituatie van zijn kinderen en die van de Joodse gemeenschap bondig samen.


Al vele jaren voor de gruwelmoorden van Hamas (7 oktober 2023) langs Israëls zuidgrens met de Gazastrook kampte de zachtaardige, maar evengoed onverschrokken rabbijn trouwens reeds met haatuitingen jegens zijn jonge gezin. Dat liep toentertijd zelfs noodgedwongen uit op psychologische hulp voor de kinderen.


Echter, de openlijke haat die Joden thans in de Europese hoofdstad ervaren, slaat alles. “Gisteren nog”, zo vertelt de rabbijn, “werd de zoon van een goede vriend en collega op straat weer eens bedreigd." We laten onze kinderen ook niet meer in het park spelen. Nog vóór Israëls reactie op de overval van Hamas kregen Joodse kinderen hier allerlei beledigingen naar het hoofd geslingerd. Op 8 oktober, nog steeds een Joodse feestdag, maakte ik een wandelingetje met mijn dochter. We werden op straat staande gehouden en in het Arabisch uitgevloekt. "Dát valt niet te tolereren in Europa.”


Niet alleen de Joodse gemeenschap in Brussel en elders in Europa verkeert in acuut gevaar door aanhangers van Hamas, waarschuwt de Brusselse rabbijn. “De democratie in Europa staat hiermee op het spel." Als je de kwaadheid in de ogen van die mensen ziet, de haat in hun harten zich op je ontlaadt… Voor hen zijn de terroristen van Hamas ‘vrijheidsstrijders’. Zulke mensen, zulke groepen vormen een direct gevaar voor ons Joden, voor de democratie in Europa, voor onze samenleving. "Dat mogen we absoluut niet gedogen!”


Er bestaat immers geen enkel verschil tussen ISIS en Hamas, betoogt de rabbijn. “Ze willen Israël vernietigen en genocide plegen op het Joodse volk, onze kinderen. Let wel, wij zijn Europese burgers. Europa dient niemand te tolereren die oproept tot het doden van welke volksgroep dan ook, inclusief, nogmaals inclusief, Joden!! Niet meer en niet minder. Wij Joden zijn niet minder Europese burgers, niet minder menselijke wezens, evengoed als de anderen. Ik steun respect voor alle kinderen in Europa. Christenen, moslims en ook Joden. Voor mij is dat dé basis van een samenleving: vrij zijn vrees, vrijheid van levensbestaan.”


Als Europa het terroriseren van de Joodse gemeenschap in zijn midden toelaat, zal het daarbij allerminst blijven, vervolgt de rabbijn. “Dit virus van haat zal blijven rondwaren, als het niet wordt uitgeroeid. Naar bekend zijn eerst de Joden aan de beurt en daarna allen waarmee deze lieden van het ultieme kwaad het oneens zijn. Geen hoop voor Joden in Europa betekent geen hoop voor Europa’s samenleving.” 


Toch wil de rabbijn het gesprek met een optimistische noot afsluiten: “Intussen is het hartverwarmend dat zovelen in Europa zich keren tegen terreur en voor het leven staan." Ik hoop dat zij, die morele helderheid bezitten, de verwarde meerderheid zullen inwinnen voor een gezamenlijke strijd tegen terreur en voor de waarheid, het verspreiden van licht. Precies zoals bij Chanoeka!”


(naam van de rabbijn is bekend bij Bas Belder, maar wordt vanwege zijn veiligheid geheim gehouden)


Bas Belder, historicus
544 weergaven1 opmerking

1 Comment


R Thomasson
R Thomasson
Dec 12, 2023

Het is een waarheid als een koe. De komst van moslim immigranten naar Europa, is te vergelijken met het brengen van het Paard van Troje binnen de stadsmuren. Hun komst ondermijnt nu in snel tempo de stabiliteit van EU landen, en stelt de autochtone bevolking in LEVENSGEVAAR. De islam opereert op een andere OS (besturingssysteem) dan andere geloven of agnosten. islamitische geloofsovertuiging is gebaseerd op a) het uitmoorden van iedereen die niet is geïnteresseerd in de (af)god Allah, en b) Moslims zien zichzelf als Übermenschen. Niet omdat ze Arisch zijn. Niet omdat ze winnaars zijn van zoveel Nobelprijzen, maar omdat ze zo’n fantastisch geloof hebben die ze geeft A License to Kill.

Moslims terroriseren niet enkel Joden, maar ook de…

Like
bottom of page