top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Geregistreerde octrooien, hernieuwbare energie, educatie over een gezonde levensstijl


Standbeeld van Albert Einstein in de Academie. Foto via Wikipedia


De Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) heeft haar aanbeveling gepubliceerd voor een baanbrekende set indicatoren om duurzaam welzijn te definiëren en te monitoren.


Deze indicatoren, die onlangs zijn aangenomen door het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn het resultaat van een diepgaande onderzoeksinspanning uitgevoerd door een IASH-deskundigencommissie die samenwerkte met overheidsinstanties en meer dan honderd experts raadpleegde op verschillende gebieden van de academische wereld, de overheid en Burgermaatschappij.


De indicatoren, waarvan sommige zelfs volgens mondiale normen innovatief zijn, meten de middelen die nodig zijn om een ​​hoog niveau van welzijn in Israël in stand te houden. Regelmatige monitoring van deze indicatoren kan overmatig gebruik van essentiële hulpbronnen en de daaruit voortvloeiende onomkeerbare schade voor toekomstige generaties helpen voorkomen.


Het rapport kijkt naar vijf groepen hulpbronnen die cruciaal zijn voor het welzijn in Israël: natuurlijk kapitaal, bijvoorbeeld gemeten aan de hand van indicatoren als de omvang van de open ruimten van het land en hun behoud, de biodiversiteit en het aantal bedreigde diersoorten; economisch kapitaal, gemeten aan de hand van indicatoren als de verdeling van het woningbezit en het aantal geregistreerde octrooien; menselijk kapitaal, gemeten aan de hand van indicatoren als voorlichting over een gezonde levensstijl, beschikbaarheid van ziekenhuisbedden en afspraken in de gezondheidszorg, en arbeidsmarktmobiliteit; sociaal kapitaal, gemeten aan de hand van indicatoren als de omvang van vrijwilligerswerk, wederzijds vertrouwen en vertrouwen in staatsinstellingen, maatschappelijke polarisatie en misdaad; en cultureel kapitaal, waarvan de indicatoren het jaarlijkse volume van nieuwe culturele inhoud, het aantal geesteswetenschappelijke faculteitsleden in academische instellingen en de nationale uitgaven voor cultuur omvatten.


De activiteit van de Israëlische Academie van Wetenschappen en Geesteswetenschappen op dit gebied sluit aan bij initiatieven die zijn gelanceerd door andere landen en internationale organisaties zoals de OESO en de VN om het welzijn te meten en instrumenten te ontwikkelen voor het bewaken van het vermogen van landen om voortdurende en duurzame welzijn van hun burgers, in het licht van de klimaatcrisis, sociale crises, technologische crises en meer.


De theoretische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanbevelingen van de commissie, specifiek als onderdeel hiervan geformuleerd activiteiten, instrumenten bieden om indicatoren voor duurzaam welzijn aan te passen aan verschillende landen, op basis van hun demografische, geografische en sociale kenmerken.


Het rapport beveelt aan om de verzamelde informatie over welzijnsindicatoren regelmatig te publiceren en toegankelijk te maken voor besluitvormers en het grote publiek. Het moet worden onderworpen aan een periodieke beoordeling en gepresenteerd worden in de loop van routinematige besluitvormingsprocessen, als een instrument voor het evalueren van beleidsopties en het identificeren van ongelijkheden en uitdagingen die de aandacht van Israëlische beleidsmakers vereisen.


De leden van de commissie van deskundigen zijn: professor Menachem Yaari, voorzitter van de commissie en voormalig president van de Israel Academy of Sciences and Humanities (The Hebrew University of Jerusalem); Professor Elhanan Helpman (Harvard University); Ariel Weiss (Yad Hanadiv); Professor Nathan Sussman (The Graduate Institute, Genève); Professor Ori Heffetz (De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Cornell Universiteit); Professor Hadas Mandel (Universiteit van Tel Aviv); Professor Avner Offer (Universiteit van Oxford); Professor Eran Feitelson (De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem); Yoel Finkel (Israël Centraal Bureau voor de Statistiek); Professor Orit Kedar (De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem); en professor Eugene Kandel (De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem).


De samenvatting van het rapport, het volledige rapport en alle materialen met betrekking tot het project zijn beschikbaar op de IASH-website, op: https://academy.ac.il/WELLBEING/english.html29 weergaven0 opmerkingen
bottom of page