top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

IDF-soldaten die een Palestijn hebben mishandeld zijn uit hun functie ontslagen en worden gestraft


Screenshot video


In de IDF is geen plaats voor soldaten die zonder enig aanwijsbare reden het nodig vonden een Palestijn in elkaar te slaan. Chef van de Generale Staf, LTG Aviv Kohavi: “Het gewelddadige incident waarbij de soldaten betrokken waren, is ernstig, weerzinwekkend en in tegenspraak met de waarden van de IDF.”


Uit een eerste debriefing van een gewelddadig incident dat vorige week plaatsvond, blijkt dat een verdacht voertuig werd geïdentificeerd door IDF-soldaten tijdens operationele activiteit, voordat de bestuurder van het voertuig en een extra Palestijn door de soldaten werden tegengehouden. De soldaten gedroegen zich op gewelddadige wijze jegens de Palestijnen en oefenden zonder reden geweld tegen hen uit.


Nadat een vooronderzoek was voorgelegd aan de commandant van het Centrale Commando, MG Yehuda Fuchs, werden de betrokken soldaten ontslagen uit hun posities in het bataljon, evenals uit alle gevechtsposities in de Israel Defense Forces.

Na het incident is een onderzoek van de militaire politie gestart, waarvan de bevindingen zullen worden voorgelegd aan de militaire advocaat-generaal.


De chef van de generale staf, LTG Kohavi verklaarde: “Dit is een ernstig incident dat weerzinwekkend is en rechtstreeks in tegenspraak is met de waarden van de IDF. De soldaten die bij het incident betrokken zijn, zijn hun posities niet waardig. Het incident zal grondig worden onderzocht door IDF-commandanten en zal worden onderzocht door de Militaire Politie. We zullen recht doen aan de betrokkenen. Er is en zal geen plaats zijn in de IDF voor dit soort gedrag."


Het onderzoek zal binnenkort worden voorgelegd aan de chef van de generale staf, die heeft opgedragen dat het incident en de lessen die daaruit voortvloeien onmiddellijk door het hele leger zullen worden verspreid en onderwezen.

129 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page